KIEDY ZAMACH JEST BEZPOŚREDNI?

Także osoba sprawcy zamachu bezpośredniego może mieć wpływ na ocenę, czy zamach wszedł w stadium zamachu bezpośredniego czy jeszcze nie.

Zamach majowy marszałka J. Piłsudskiego i jego skutki.

Zamach może spełniał oczekiwania części społeczeństwa co do rządów silnej ręki i okazał się rozwiązaniem skutecznym, ale był też rozwiązaniem nader ryzykownym.

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Przyczyny Zamach w Sarajewie ma wielkie znaczenie historyczne. 28 czerwca 1914 - zamach w Sarajewie Jako pierwszych przybyłych do Sarajewa, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię powitał Potiorek.

PRZED, W TRAKCIE I PO ZAMACHU MAJOWYM

1926 rozpoczyna się zamach majowy czyli powrót Piłsudskiego do władzy.

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Po pierwsze, zamach musi być dokonany przez człowieka, bo tylko człowiek może działać prawnie lub bezprawnie. Po drugie zamach musi być sprzeczny z przepisami prawa, nie tylko karnego, ale ogólnie z przepisami, na których opiera się polski system prawny.

Co to jest przedmiot ochrony (zamachu) i jakie występują w związku z tym podziały?

); indywidualny przedmiot ochrony - dobro na które jest skierowanych zamach przestępny, a które jest przedmiotem ochrony danego przepisu prawa karnego.

Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte

Zamach stanu w Chile - 11 września 1973 roku. 1973 roku, wojskowy zamach stanu zdusił pierwszy socjalistyczny rząd na Półkuli Zachodniej, wybrany w drodze demokratycznych wyborów trzy lata wcześniej.

BRUMAIRE’A 18, zamach stanu

Zamach był rezultatem zbieżnych działań samego Bonapartego (pragnącego zdobyć władzę), niektórych członków Dyrektoriatu (m. Właściwy zamach stanu dokonał się 19 Brumai-re’a.

Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

Rząd miały utworzyć endencja (Narodowa Demokracja), chadencja (Chrześcijańsko Narodowe Stronnictwo Pracy -Chrześcijańska Demokracja) i Polskie Stronnictwo Ludowe- "Piast" (Witos) II Zamach majowy 12-14.

Zamach majowy 1926 roku - geneza i skutki

Zamach majowy został zalegalizowany przez wybór (31 V 1926) Piłsudskiego na prezydenta. Zamach majowy wprowadził do polskiej praktyki politycznej pozaparlamentarny system rządów.

Zamach majowy i jego skutki

Zamach (przewrót) majowy 12-12 V 1926 r.

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachów stanu w 1915-1916r.

Był to czas konfrontacji poglądów króla i premiera oraz licznych zamachów stanu.

Zamach w Anagni

Zamach w Anagni powszechnie krytykowano, król starał się tym bardziej doprowadzić do uznania BonifacegoVIII winnym konfliktu.

Wyprawa do Egiptu. Druga koalicja antyfrancuska. Zamach stanu 18 brumaire’a

 

Sytuacja polityczna Egiptu: + w VII wieku podbity przez Arabów + kraj zależny od Turcji, rządził tam pasza + oddziały zbrojne złożone z mameluków, czyli dawnych niewolników

Przebieg kampanii egipskiej: + 19 maja 1798 wyruszenie wojsk z Tulonu + po drodze zajęto wyspę Maltę + 21 lipca 1798 rozbicie...