Zalążnia

Zalążnia

Czytaj Dalej

ZALĄŻNIA

Dolna, rozszerzona część słupka w kwiecie okrytonasiennych. Zalążnia powstaje przez zrośnięcie owocolistków i ma postać komory (czasem z przegrodami), w której zamknięte są zalążki. Po zapyleniu i zapłodnieniu zalążnia przekształca się w owocnię.