ZAKONY ŻEBRACZE

Innocenty III starał się dokonać reformy dawnych zakonów przez papieskiewezwanie do nich, przez działalność swoich legatów i przez nałożenie na biskupów obowiązku wizytacjiklasztorów.

Zakony odnowione

Przez surowość reguły upodobnili siędo zakonów pokutnych, jak kartuzi i kameduli.

Zakony żeńskie

Liczba zakonnic wzrosła kilkakrotnie na przestrzeni XVII wieku, natomiast nieco tylko zwiększyła się wpierwszej połowie XVIII wiek W Polsce, na 17 zakonów i zgromadzeń, było ich (szacunkowo liczą 840w 31 klasztorach na początku XVII wieku, a 2865 w 111 klasztorach.

ZAKON

Stary i Nowy Zakon przest. Zakon Adama przest.

Przyczyny i skutki rozwiązania zakonu jezuitów

  Przyczynami rozwiązania zakonu jezuitów był zbyt duży wpływ na monarchów i próby ich zabójstw. ogłosił kasację zakonu.

Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim

wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Wkrótce jednak nie opłacone przez Albrechta oddziały z Rzeszy zawróciły na Zachód, Polacy zaś stanęli pod Królewcem, stolicą państwa zakonnego.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB)

Zakon mniszy zał. Zakon nie ma jednolitej prawnej strukturyadm.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP)

przez Dominika (Guz-mána) w celu szerzenia „słowem i przykładem" ewangelicznego -» apostolatu (V); oparty na Augustyna regule i konstytucjach wzorowanych na ustawach norbertanów; stanowiąc zakon apost.

„DYREKTOR ZAKONU"

opiekę nad III Zakonem św. Pirożyński, Zakony męskie w Polsce, Lb 1937, 104; W.

„ECHO TRZECIEGO ZAKONU ŚWIĘTEGO OJCA FRANCISZKA"

, dotyczące III zakonu, kronikę pol. Strzemecki, „Echo Trzeciego Zakonu".

GRÓB CHRYSTUSA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

i z zakonów rycerskich: ° kanonicy regularni Grobu Jeroz.

Rola zakonów żebraczych

Franciszkanie i dominikanie wywarli w XIIIwieku większy wpływ na życie religijne i kościelne niż reformatorskie zakony z XII wieku. Ruch spirytuałóww następnym stuleciu wywołał niechęć nawet papieży, ale był marginesowy w porównaniu zwielkimi dziełami zakonu.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - WKŁAD w CYWILIZACJĘ i KULTURĘ

dla kandydatówdo zakonu i innych chłopców szkoły, których pełny rozkwitprzypadł na pocz.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

w Europie, związany głównie z kasatamizakonów.

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

; 1945 zakonnicy przejściowo jako repatrianci znaleźli się w Niemodlinie (woj. ; 1974zgrom, liczyło 8 zakonników (2 kapłanów). Bar, Polskie zakony, PK 4(1961) 623-626.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

Zakon mniszy (proweniencji benedyktyńskiej), zał.