Zakażenia wewnątrzszpitalne

Czytaj Dalej

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w pracy pielęgniarki sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ...

Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ludzkiego. Ich źródłem są: ...

AIDS - dżuma XX wieku - Zakażenia wirusem HIV

Zakażenie HIV powoduje wszystkie postacie procesu infekcujnego znane w patologii chorób zakaźnych. Są to:

- zakażenia bezobjawowe

- ostre zespoły chorobowe

- przewlekłe zespoły chorobowe

Mnoga lokalizacja układowa wirusa wywiera piętno na historii choroby, kończącej się - po latach od zakażenia...

Rany - ZAKAŻENIA I INFEKCJA

Zakażenie, infekcja, zespół objawów patologicznych powstałych na skutek działania na ustrój czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy), po przezwyciężeniu naturalnych, swoistych i nieswoistych, barier immunologicznych (bariery ochronne organizmu).

Objawy zakażenia mogą być charakterystyczne dla...

Co to jest zakażenie skóry?

Dziesiątki milionów mikroskopijnych bakterii i grzybów żyją na zdrowej skórze. Niektóre z nich mogą wywołać chorobę skóry jednak tylko kilkuset udaje się przedostać pod powierzchnię tkanki skórnej. Miejscem inwazji bywają skaleczenia, zadrapania, rany i okolice, gdzie skóra jest wysuszona, na...

Co to są infekcje wewnątrzszpitalne?

Dziś wybierający się do szpitala pacjent nie powinien obawiać się zarażenia kolejnymi chorobami. Przed drobnym zabiegiem chi­rurgicznym czy skomplikowaną operacją nie boimy się, że umrzemy albo poważnie rozchorujemy się na kilka miesięcy. Jednak jeszcze na początku dzie­więtnastego wieku chorzy...

Profilaktyka zakażeń grzybiczych, rola kosmetyczki.

Zagadnienie profilaktyki i leczenia grzybic skóry jest niezwykle aktualne, gdyż nieustannie wzrasta częstotliwość występowania infekcji grzybiczych. Grzybice są to zakażenia polegające na wtargnięciu do żywego organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych na przykład bakterii czy wirusów, pasożytów zwierzęcych czy grzybów pasożytniczych, które się w nim rozwijają. Infekcje grzybów pasożytniczych występują najrzadziej, ale wywołują one bardzo nieprzyjemne dla pacjenta ...

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów, i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS Postep w leczeniu chorób wirusowych w porównaniu z leczeniem zakarzeń bakteryjnych jest niewielki. Wynika to z biologii wirusów i charakteru zakażeń wirusowych. Znane obecnie leki przeciwwirusowe nie niszczą wirusów, rzadko leczą choroby wirusowe – łagodzą główne objawy choroby i zmniejszają śmiertelność. Mogą one jednak zapobiegać zakażeniu przez zahamowanie ...

Zakażenie rzęsistkiem pochwowym

Rzęsistkowica, powszechna choroba roznoszona drogą płciową wywołana jest przez pierwotniak Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy). Liczbę zachorowań na świecie szacuje się na około 120 milinów w ciągu roku. Choroba dotyka częściej kobiety u których następuje zapalenie pochwy i cewki moczowej. Drobnoustrój wywołujący rzęsistkowice gdy pojawi się u mężczyzn wywołuje zapalenie cewki moczowej, rzadziej gruczołu krokowego. Zakażenie najczęściej powstaje w ...

Zakażenia dróg moczowych u dzieci

Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postaci i przebiegu ZUM uzasadnia przyjęcie ujednoliconej terminologii pozwalającej uściślić rozpoznanie. Jest to częsta choroba wieku dziecięcego. Znamienny bakteriomocz wynosi 105/ 1 ml moczu. Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia: 1) ...

Zakażenia gnilne i swoiste

ZAKAŻENIA GNILNE - są to zakażenia wywołane przez drobnoustroje beztlenowe wytwarzające silne toksyny. Objawy zapalne są tu słabo wyrażone; ropa nie występuje; występuje tu rozpad tkanek, gnicie zgorzel w tkankach, pojawia się płyn gnilny, paskowaty ZGORZEL GAZOWA/CLOSTRIDIUM/: zakażenie wywołane przez beztlenowce z grupy, a najczęściej perfringes. Cechą jest wytworzenie gazu w tkankach. POSTACIE ZGORZELI GAZOWEJ: I - w tkance podskórnej: wytworzony gaz z obumarłych i ...

Zakażenia powłok skórnych

Obraz kliniczny i leczenie. Różnorodność obrazów klinicznych jest znaczna: od trądzi-ka przez figówkę, czyli nawracający trądzik skóry brody, do czyraków i karbunkułów. Opisy trądzika i figówki znajdzie Czytelnik w rozdziale poświęconym chorobom skóry. Czyrak jest zakażeniem przekraczającym gruczoły...

ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE

Etiologia: Dwoinka zapalenia płuc (Diplo-coccus pneumoniae), potocznie zwana pneu-mokokiem.

Patogeneza. Po zakażeniu kropelkowym pneumokoki szybko namnażają się; odznaczają się one dużą inwazyjnością, lecz małą toksycznością. Tylko szczepy posiadające otoczkę polisacharydową są dla człowieka...

ZAKAŻENIA MENINGOKOKOWE

Etiologia: dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis), zwana meningokokiem (meningococcus).

Patogeneza. Zakażenie następuje drogą kropelkową. Meningokoki usadawiają się pierwotnie w jamie nosowo-gardłowej powodując stan zapalny o różnym nasileniu. W większości zakażeń...

ZAKAŻENIE WIRUSEM OPRYSZCZKI ZWYKŁEJ

Etiologia: wirus opryszczki zwykłej (Virus herpes simplex).

Patogeneza. Zakażenie występuje pod postacią pierwotną oraz nawrotową. Postać pierwotna dotyczy najczęściej dzieci małych, w wieku od 1 do 5 lat, znacznie rzadziej osób dorosłych, występuje zatem wówczas, gdy ustrój nie ma jeszcze swoistych...

ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ MYKOPLAZMY

Etiologia: Mycoplasma pneumoniae, znana do niedawna pod nazwą czynnika Eatona (Eaton agent).

Patogeneza 1 obraz kliniczny. Okres wylęgania 12—14 dni. Zakażenie człowieka przez M. pneumoniaepowodować może zmiany zapalne układu oddechowego, jak zapalenie oskrzeli, oskrzelików, gardła, uszu, a także tkanki...

ZAKAŻENIA WYWOŁANE ARBOWIRUSAMI

Etiologia: arbowirusy (skrót z ang. art-hropod-borne — przenoszony przez stawonogi)* podzielono na 3 podgrupy: A, B i C. W Polsce występują arbowirusy z grupy B przenoszone przez kleszcze, a chorobą wywołaną przez te wirusy, notowaną w naszym kraju, jest europejskie kleszczowe zapalenie mózgu.

Obraz...

ZAKAŻENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM

Etiologia: tasiemiec nieuzbrojony (Taeniar-hynchus saginatus), dł. 4—10 m, szer. 1 cm.

Patogeneza. Zakażenie następuje w wyniku spożycia surowego mięsa wołowego zawierającego tzw. wągry, czyli larwalne postacie tasiemca. Uwolniony z otoczki pasożyt przyczepia się główką do błony śluzowej górnego...

ZAKAŻENIE TASIEMCEM UZBROJONYM

Etiologia: tasiemiec uzbrojony (Taenia so-lium). Ma on główkę (scolex) uzbrojoną w haki, czym m.in. różni się od tasiemca nieuzbrojonego.

Patogeneza i obraz kliniczny. Zakażenie następuje w wyniku spożycih surowego mięsa wieprzowego zawierającego wągrj, dalej przebiega podobnie jak w...

ZAKAŻENIE WŁOSOGŁÓWKĄ

Etiologia: mały nicień pasożytujący w jelicie grubym człowieka — włosogłówka (Tri-churis trichura lub Trichocephalus trichiu-rus), dług. 3—5 cm.

Patogeneza. Zakażenie następuje drogą pokarmową. Z inwazyjnych jaj uwalniają się w jelicie krętym larwy, ale w przeciwieństwie do glistnicy nie odbywają...