Zakażenia wewnątrzszpitalne

Czytaj Dalej

Zakażenia szpitalne

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w wyniku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu i jest wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Infekcje uważa się za szpitalne, jeśli wystąpiły 48 godzin po przyjęciu. W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest...

Rany - ZAKAŻENIA I INFEKCJA

Zakażenie, infekcja, zespół objawów patologicznych powstałych na skutek działania na ustrój czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy), po przezwyciężeniu naturalnych, swoistych i nieswoistych, barier immunologicznych (bariery ochronne organizmu).

Objawy zakażenia mogą być charakterystyczne dla...

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w pracy pielęgniarki sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ...

Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wniknięcia drobnoustrojów patogennych do organizmu ludzkiego. Ich źródłem są: ...

Zapalenia płuc

Pneumonia Zapalenie płuc jest stanem zapalnym miąższu płucnego. Podział zapaleń płuc w zależności od czynnika etiologicznego: 1.Bakteryjne zapalenie płuc: A. Wywołane przez bakterie tlenowe: a) bakterie Gram + b) bakterie Gram - B. Wywołane przez bakterie beztlenowe 2.Wirusowe zapalenie płuc. 3.Chlamydiowe zapalenie płuc: a) Chlamydia pneumoniae (przenoszone przez ludzi) b) Chlamydia psittaci (przenoszone przez ptaki) 4.Mikoplazmatyczne zapalenie płuc. 5.Zapalenie ...

Salmonella

Pałeczka nie fermentuje laktozy na podłożu McConkeya, fermentuje glukozę, wydziela H2S. Główne gatunki to

S. typhi, S. enteritidis, S. choleraesuis.

Czynniki determinujące chorobotwórczość to:

-    Endotoksyna - antygen O z LPS ściany komórkowej.

-    Inwazyny - białka warunkujące przyleganie i...

Zakażenia oportunistyczne

Zakażenia oportunistyczne lub endogenne to zakażenia charakterystyczne dla osobników o obniżonej odporności. Przyczyny takiego stanu są różne, najczęściej wrodzone (agammanglobulinemia Brutona) lub nabyte (AIDS) niedobory odporności oraz immunosupresja nowotworowa i jatrogenna (przede wszystkim w...

Odporność przeciwzakaźna, przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa

Przeciwzakaźne mechanizmy obronne organizmu można podzielić na swoiste oraz nieswoiste.

I. Mechanizmy nieswoiste odgrywają ważną rolę w początkowej obronie gospodarza przed zakażeniem.

W ich skład wchodzą mechanizmy miejscowe oraz układowe.

1.    Do mechanizmów miejscowych należą:

-    fizyczna...

Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wirusologicznych; metody diagnostyki w zakażeniach wirusologicznych

I. Hodowla i izolacja wirusów są podstawą diagnostyki wirusologicznej. Mają jednak kilka istotnych wad, takich jak długi czas badania (wirusy namnażają się kila dni do kilku tygodni) oraz ryzyko zakażenia pracowników laboratorium.

1. Hodowla - Ponieważ wirusy nie namnażają się na sztucznych...

Zanokcica, zakażenie tkanek okołopaznokciowych (paronychia)

Tkanki tworzące fałdy dookoła paznokcia są, oprócz opuszek palców, najczęściej urażanymi i kaleczonymi regionami ręki. Naturalna podatność tkanek okołopaznokciowych na zakażenia powoduje, że tak często mamy do czynienia z zakażeniami tej okolicy (zarówno po stronie odpro-mieniowej, jak i...

Zakażenia bakteryjne u noworodków

Występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a icłi częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Do zakażenia może dojść w następujący sposób:

przezlożyskowo, w przebiegu bakteriemii u matki,

-    drogą wstępującą,

w wyniku aspiracji płynu owodniowego lub krwi podczas...

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

AIDS - dżuma XX wieku - Zakażenia wirusem HIV

Zakażenie HIV powoduje wszystkie postacie procesu infekcujnego znane w patologii chorób zakaźnych. Są to:

- zakażenia bezobjawowe

- ostre zespoły chorobowe

- przewlekłe zespoły chorobowe

Mnoga lokalizacja układowa wirusa wywiera piętno na historii choroby, kończącej się - po latach od zakażenia...

CHOROBY WENERYCZNE

Do chorób przenoszonych drogą płciową zalicza się kiłę, rzeżączkę, wrzód weneryczny, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, ziarnicę weneryczną pachwin, ziarniak weneryczny i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). Oprócz chorób przenoszonych typowo drogą płciową, zwanych od niedawna...

AIDS - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego układ odpornościowy nie niszczy HIV-u?

Po zakażeniu organizm zaczyna produkcję tzw. przeciwciał, tj. specjalnych białek przeznaczonych do atakowania i niszczenia obcych substancji. Układ odpornościowy dysponuje także komórkami zwanymi limfocytami, które mogą atakować wirusa, jak i komórki do...

Co to są infekcje wewnątrzszpitalne?

Dziś wybierający się do szpitala pacjent nie powinien obawiać się zarażenia kolejnymi chorobami. Przed drobnym zabiegiem chi­rurgicznym czy skomplikowaną operacją nie boimy się, że umrzemy albo poważnie rozchorujemy się na kilka miesięcy. Jednak jeszcze na początku dzie­więtnastego wieku chorzy...

Choroby weneryczne

Choroby weneryczne Spis treści 1. Co to są choroby weneryczne 2. Bakteryjne choroby przenoszone drogą płciową 2.1 rzeżączka 2.2 kiła 2.3 ziarnica weneryczna 2.4 wrzód weneryczny 3. Wirusowe choroby przenoszone drogą płciową 3.1 AIDS 3.2 Opryszczka 3.3 Wirusowe zapalenie wątroby 3.4 kłykciny kończyste 3.5 mięczak zakaźny 4. Pasożytnicze choroby przenoszone drogą płciową 4.1 świerzb 4.2 wszawica łonowa 5. Choroby przenoszone drogą płciową ...

Jak żyć bez ryzyka AIDS?

Przedstawiamy konspekt lekcji dotyczący tak często poruszanego problemu zachorowania na AIDS. Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia chociaż raz w roku lekcji, podczas której przedstawilibyśmy stadia zachorowania, objawy oraz metody zapobiegania tej strasznej chorobie. Zajęcia przeprowadziły .............wg scenariusza opracowanego na podstawie materiałów kampanii ?Żyję bez ryzyka AIDS?. TEMAT: Jak żyć bez ryzyka AIDS? Czas trwania lekcji: 180 min (podzielona po ...

Współczesne problemy zagrożeń zdrowia.

Największym zagrożeniem życia w dzisiejszych czasach są choroby cywilizacyjne, których nie możemy uniknąć, i na które wszyscy jesteśmy podatni. Nikt nie jest odporny na zakażenie wirusem AIDS. (Istnieją wyjątki ale można je pominąć biorąc pod uwagę skalę choroby). Jest on czynnikiem zakaźnym jednakowo zagrażającym wszystkim młodym i starym, hetero- i homoseksualistom, kobietom i mężczyznom, czarnym, białym, brązowym i żółtym. Wirus nie przenosi się w drodze ...

Profilaktyka zakażeń grzybiczych, rola kosmetyczki.

Zagadnienie profilaktyki i leczenia grzybic skóry jest niezwykle aktualne, gdyż nieustannie wzrasta częstotliwość występowania infekcji grzybiczych. Grzybice są to zakażenia polegające na wtargnięciu do żywego organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych na przykład bakterii czy wirusów, pasożytów zwierzęcych czy grzybów pasożytniczych, które się w nim rozwijają. Infekcje grzybów pasożytniczych występują najrzadziej, ale wywołują one bardzo nieprzyjemne dla pacjenta ...