Zabytki Warszawy

Zabytki Warszawy

Historia rozwoju Warszawy, sięgająca XIII w., została zapisana w jej strukturze przestrzennej i zabytkach. W wyniku wydarzeń II wojny światowej dziedzictwo kulturowe miasta - materialne i duchowe pamiątki jego dziejów zostały w olbrzymim stopniu zniszczone. Dziedzictwo kulturowe w Warszawie podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa:

Czytaj Dalej

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Mistrzem - konstruktorem został Erazm z Zakroczymia, nadzór nad pracą sprawował starosta warszawski: budowa trwała przeszło cztery lata. Jurydyka ta rządziła się prawem chełmińskim, jej mieszkańcy nie płacili żadnych podatków na rzecz Warszawy.

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Tajne rokowania warszawskie z Rosją – zwichnięte przez opór ks. Józefa – działalność schwarzenberga – Ostatnie pożegnanie Warszawy – Pokój w Krakowie – ostatnia pokuta – marsz ku zachodowi.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego   Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Zabytkami o charakterze religijnym są również psałterze.

Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

Olechnowicz w książce U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1988). Olechnowicz w książce U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1988). Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, Warszawa 1997, s.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

Wodza została utworzona armia "Warszawa" pod dowództwem gen. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk.

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Dążyło ono do skupienia w swych szeregach wszystkich grup komunistówn działających nie tylko w Warszawie, ale także województwie warszawskim, kieleckim, krakowskim, a także w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku Cieszyńskim.

Warszawa

Warszawa została stolicą zależnego od Napoleona Księstwa Warszawskiego. Najbardziej ucierpieli warszawscy Żydzi, których przed wojną mieszkało w Warszawie około 400 tysięcy, na ogól­ną liczbę mieszkańców 1 milion 200 tysięcy.

BIBLIOTEKI

Warszawy, im. warszawskie b. archidiecezjalnaw Gnieźnie, kapitulna we Wrocławiu, seminariów duchownychw Pelpinie, Sandomierzu i Włocławku, jezuickie w Krakowiei Warszawie, dominikańska w Krakowie, paulinów naJasnej Górze), Bogate zbiory z zakresu literatury pol.

WARSZAWA

(Ulica Marszałkowska); Collegium (nobilium); Cytadela (warszawska); Foksal; Frascati; Grochów; Jan Nepomucen; Kolumna (Zygmunta); Krakowski(e Przedmieście); Królik(arnia); Łazienki; Marymont; Marywil; Mokotów; Nalewki; Nowy (Świat); Pod Blachą; Powązki; Powstanie (warszawskie; w getcie warszawskim); Praga (2); Puszcza (Kampinoska); „Rozmaitości"; Saski (Ogród; Oś saska; Pałac; Plac; Saska Kępa); Teatr (im.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

W wyniku ustaleniagranic po II wojnie świat, utraciła 3 klasztory (we Lwowie,Rawie Ruskiej i Sądowej Wiszni), objęła natomiast dawneplacówki reformackie w Brodnicy i Warszawie oraz utworzyłanowe: w Gdańsku, Sierbowicach (Piłica-Górka), Warszawie--Mokotowie.

Bismarck a sprawa Polska

Odszkodowaniem dla Prus miała być Saksonia, której król miał objąć tron w Warszawie, a Rosja miała otrzymać nabytki nad Dunajem. von Krockow Chrystian Graf, Bismarck - biografia, Warszawa: Magnum 1998 2.

Zycie AugustaIII Wettyna - przykład bibliografii

Łomnicka - Żakowska Ewa, Graficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1997. Zielińska, Warszawa 1986, s.

Pałac Kultury i Nauki - rozważania o ...

"Architektura warszawska jawi się wtedy, kiedy projekt nawiązuje do okresu neoklasycyzmu, który właśnie w szkole warszawskiej nabrał dużych cech charakterystycznych.

Transport w polsce i na świecie

- Warszawa – Rogów będący fragmentem linii Warszawa –Wiedeń, - 1846 r. Do najważniejszych należą Warszawa-Katowice z przedłużeniem do granicy z Czechami, drogi wylotowe z Warszawy, droga Gdańsk-Gdynia.

Najważniejsze zabytki i ciekawostki o Tarnowie

Tarnowska Bazylika Katedralna, najbardziej szacowny tarnowski zabytek, urzeka wyjątkową atmosferą i bogatym wyposażeniem. Najważniejszym działem zbiorów są zabytki sztuki cechowej - malarstwa i rzeźby gotyckiej z terenu Małopolski.

Słówka - zabytki

Sehenswürdigkeit, en- zabytek, Besichtigen-zwiedzać, die Romanische Kirche-romański kościół, Stadttor-brama miejska, das Museum-muzeum, die Philharmonie-filcharmonia, Altstadt-starowka, der Kölner dom-katedra, stattfinden-odbywać się, Bedeutend-znaczący, der zushauter-widz, Weltberühmte-sławne na cały świat, echt-prawdziwa, karnevalsumzug-pochód karnawałowy, fishmarkt- targ rybny, die Kölner altstadt wurde in den achtziger ...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Czuje się kulturowo i uczuciowo związana z Warszawą, to jest jej miasto. Orsaczek, Dziewiątka, Warszawiak, Apostoł mimo trudności pracują, walczą do końca, nie poddają się, choć giną ich koledzy, po prostu żyją.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Konwicki Mała apokalipsa - Bohaterem-narratorem utworu jest literat mieszkający w Warszawie. Powieść jest relacją z ostatniego dnia życia bohatera, z jego wędrówek po Warszawie w tym dniu.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Po powrocie z Syberii bez skutku szuka pracy w Warszawie, ale dzięki znajomościom żeni się z wdową po Janie Minclu, właś–cicielką dużego sklepu w Warszawie. Rozpoczyna walkę z nędzą najbiedniejszych od wystąpienia w gronie lekarzy warszawskich z odczytem, w którym opisuje całą sytuację biedoty.

Motyw miasta

Po powrocie z Syberii bez skutku szuka pracy w Warszawie, ale dzięki znajomościom żeni się z wdową po Janie Minclu, właś–cicielką dużego sklepu w Warszawie. Rozpoczyna walkę z nędzą najbiedniejszych od wystąpienia w gronie lekarzy warszawskich z odczytem, w którym opisuje całą sytuację biedoty.