Zabytki Głogowa

Zabytki Głogowa

Głogów jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Pierwotnie znajdował się tu gród plemienia Dziadoszan, później na terenie Ostrowa Tumskiego Mieszko I zbudował nowy gród. Do historii przeszła bohaterska obrona grodu przed Niemcami w roku 1109. Spalony w roku 1157 przez Fryderyka I Barbarossę i znów odbudowany, stał się w roku 1180 stolicą księstwa głogowskiego. Lewobrzeżna osada zyskała prawa...

Czytaj Dalej

Słówka - zabytki

Sehenswürdigkeit, en- zabytek, Besichtigen-zwiedzać, die Romanische Kirche-romański kościół, Stadttor-brama miejska, das Museum-muzeum, die Philharmonie-filcharmonia, Altstadt-starowka, der Kölner dom-katedra, stattfinden-odbywać się, Bedeutend-znaczący, der zushauter-widz, Weltberühmte-sławne na cały świat, echt-prawdziwa, karnevalsumzug-pochód karnawałowy, fishmarkt- targ rybny, die Kölner altstadt wurde in den achtziger ...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego   Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Zabytkami o charakterze religijnym są również psałterze.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

- 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski 8.

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Bogurodzica, najstarszy drukowany polski tekst poetycki, jest najbardziej znaną pieśnią religijną polskiego średniowiecza. Według Jana Długosza śpiewano ją jako carmen patrium (pieśń ojców) pod Grunwaldem w 1410 roku. Byłą hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów, dynastycznym i państwowym. Tak o...

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

 

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Zabytkami o charakterze religijnym są również psałterze. Najcenniejszym zabytkiem polskiej poezji średniowiecznej jest "Bogurodzica", powstał między XII a XIV wiekiem.

Najdawniejsze zabytki pismiennictwa polskiego

- 103 kazania lacinskie, 10 polskich, zabytek trój jezyczny: niemiecki, lacinski, polski “Bogurodzica” pierwszy tekst napisany po polsku majacy charakter religijny “Psalterz Florianski” najstarszy zachowany przeklad Psalmów Dawida, zawiera tekst psalmów w trzech jezykach: lacinskim, polskim i niemieckim, psalterze pelnia w sredniowieczu funkcje modlitewnika “Psalterz Pulawski” XV w.

"Bogurodzica" i "Lament Swietokrzyski" jako zabytki literatury polskiej

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Najczesciej przyjmuje sie 1 pol. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ja w 1506r. w "Statucie" Jana Laskiego. Byla hymnem dynastycznym Jagiellonów. Pierwotny utwór posiadal 2 strofy, z czasem dodawano kolejne, az do 22. Pierw-sza czesc jest modlitwa do Matki Bozej z prosba...

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Biblia królowej Zofii; - trzeba jeszcze wspomnieć o pojawiających się nazwach geograficznych terenów polskich, pochodzące z IX wieku i występujących w tekstach łacińskich („Geograf Bawarski" który opisuje średniowieczną Europę; „Dagome index" które jest oddaniem Państwa Polskiego pod opiekę Kościoła; Kroniki Thietmara, które opisują wojny polsko-niemieckie); ważnym zabytkiem jest też pierwsze całe zdanie po polsku z ...

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Średniowieczne zabytki języka polskiego              Chronologicznie pierwszym zabytkiem jest  geograficzno-historyczny opis anonimowego autora, sporządzony w Bawarii i  dlatego skrótowo nazwany Geografem Bawarskim.

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

Bogu rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, Twego syna, gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleisone Boga-rodzico, dziewico, błogosławiona Mario! Twego syna - pana matko wybrana, Mario,  pozyskaj nam, spuść nam, kyrie eleison    Twego dziela krzciciela, Bożycze, Usłysz...

Najdawniejsze zabytki języka polskiego

Pierwszym dziełem, które powstało po polsku była Bogurodzica, ale do zabytków języka polskiego zalicza się, w kolejności chronologicznej, również: 

•Bullę papieską z roku 1136 – jest to tekst łaciński, w którym znajduje się około 400 wyrazów polskich, głównie rzeczowników własnych, oznaczających...

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Sredniowieczne pismiennictwo jak i zabytki literatury religijnej oraz swieckiej sa wyrazem rodzacej sie kultury slowa pisanego, ktore stalo sie istotnym elementem narodowej wspolnoty.

GŁOGÓW

Miasto nad Odrą w woj. legnickim. Miało decydujące znaczenie w drugiej wojnie polsko-niemieckiej 1007-13, toczonej ze zmiennym szczęściem przez Bolesława I Chrobrego, i w walkach obronnych w 1109 w czasie najazdu na Polskę cesarza Henryka V (wraz ze Świętopełkiem czeskim i Zbigniewem) za Bolesława III...

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

FRYZYJSKIE ZABYTKI

Słowenii, na co wskazuje język zabytku;f.

GŁOGÓW

Parafie i dekanaty w diec. gorzowskiej. G.,główny gród śląskiego plemienia Dziadoszan, wzmiankowany1010 i 1017 w kronice Thietmara jako „urbs Glogua",oparł się najazdom ces. Henryka I I , a 1109 Bolesław Krzywoustystawił tu opór wojskom ces. Henryka V; j a k o j e d n o znajstarszych miast pol. był G. od...

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

( d o p o tł. XVIII w. Głowów),parafia i dekanat w diec. przemyskiej.

G., zał. 1570 przezsekretarza król. Krzysztofa Głowę pod nazwą Głowów,otrzymał 1578 od króla Stefana Batorego prawo miejskiemagdeburskie; przed 1581 erygowano w G. parafię (do 1786 wdiec. krakowskiej); właściciel G. Mikołaj Spytek...