Ząb (stomatologia)

Czytaj Dalej

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dzielach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania zyciowe swoich bohaterów. Sensa-cyjno-kryminalne fabuly jego powiesci sluza przede wszystkim do ukazania zlozonosci ludzkiej psychiki.

Glównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, student prawa. Znajduje sie on w...

JAMA USTNA - Zęby

Zęby wszystkich kręgowców służą do rozdrabniania pokarmu, lecz różnią się w dużym stopniu wielkością i kształtem w zależności od tego, jakim pokarmem dany gatunek się odżywia.Jakkolwiek zęby różnych ssaków mogą powierzchownie różnić się całkowicie, to jednak zbudowane są według wspólnego...

Więzadło wierzchołka zęba

Więzadło wierzchołka zęba (ligamentum apicis dentis), cienkie, okrągłe, leży w płaszczyźnie pośrodkowej ciała do przodu od więzadła krzyżowego i łączy szczyt zęba z przednim brzegiem otworu wielkiego kości potylicznej. Więzadło to, mechanicznie bez znaczenia, zasługuje na uwagę, ponieważ...

Ogólna budowa zębów

Wewnątrz zęba znajduje się jama, większa w obrębie korony i górnej części korzenia, zwężająca się stopniowo w cienki kanał w kierunku do wierzchołka korzenia. Jamę tę nazywamy komorą zęba lub komorą miazgi (camrn dentis s. cavum pulpae) a zwężoną jej część w obrębie korzenia—kanałem...

Wzór zębów

Skład uzębienia wyrażamy wzorem, w którym różne rodzaje zębów oznaczamy pierwszą literą ich nazwy łacińskiej; zęby trwałe — dużymi literami, mleczne małymi, którym zazwyczaj dodaje się małe d (deciduus). 

Dla celów praktycznych poszczególne zęby połowy uzębienia zarówno szeregu górnego, jak i...

Barwa zębów

Pod względem barwy należy odróżniać na ogół dwa typy zębów, typ niebieskawobiały i żółtawobiały. Zęby niebieskawo białe, dotyczy to oczywiście barwy koron, są to na ogół zęby osobników o słabszej konstytucji, skłonnych np. do gruźlicy. Dobrze rozwinięte zęby trwałe mają zabarwienie...

Wielkość zębów

Osobniczo wielkość zęba, zarówno korony jak i korzenia, waha się w bardzo znacznych granicach. Największą długość ma kieł, największą koronę — zęby trzonowe. Do pewnego stopnia wielkość zęba znajduje się we współzależności z długością ciała; dotyczy to przede wszystkim szerokości...

ROZWÓJ ZĘBÓW

W 6 tygodniu życia zarodka (długości około 1 cm) ektodermalny nabłonek listewki wargowo-zębodolowej, oddzielającej zawiązki wargi i wyrostka zębodołowego, wrasta w mezenchymę tego wyrostka tworząc listewkę zębową. Następnie w listewce tej powstają miejscowe zgrubienia zwane pączkami...

Miazga zęba

Miazga zęba (pulpa dentis) jest utworzona z wiotkiej tkanki łącznej budową swą przypominającej tkankę zarodkową. Komórki miazgi są to gwiazdkowate fibroblasty 1 róż no kształtne histiocyty; ponadto jej zewnętrzną warstwę tworzą omówione już wyżej odontobłasty. Ich wypustki zewnętrzne, czyli...

Zęby przedtrzonowe

Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares). Zęby przedtrzonowe pod względem kształtu i czynności stanowią postać przejściową do zębów trzonowych. W miejsce krawędzi siecznej czy brzegu wolnego, który spotykamy na zębach siecznych i na kłach, na koronie zębów przedtrzonowych występuje wyraźna...

Zęby przedtrzonowe górne

Na przekroju poprzecznym korona przedstawia wydłużony czworokąt o zaokrąglonych brzegach; długa oś ustawiona jest w kierunku policzkowo-podniebiennym. Powierzchnia policzkowa korony jest większa od podniebiennej. Guzek policzkowy pierwszego zęba jest wyższy od podniebiennego, na drugim — oba guzki są...

Zęby przedtrzonowe dolne

Zęby przedtrzonowe dolne odróżniają się od górnych przede wszystkim swym mniej więcej okrągłym obwodem powierzchni żucia. Guzki policzkowe są wyższe od językowych i na pierwszym zębie często połączone grzebieniem szkliwa, który dzieli bruzdę podłużną na dołek przedni i tylny. Ząb...

Zęby trzonowe

Zęby trzonowe (dentes molares). Ze wszystkich zębów trzonowce mają najsilniej rozwiniętą koronę. Korona zębów górnych ma na ogół kształt zbliżony do rombu, dolnych — do wydłużonego prostokąta. Na powierzchni żucia znajdują się co najmniej trzy guzki, przeważnie cztery lub pięć, rzadziej więcej;...

Zęby trzonowe górne

Korona tych zębów na przekroju poprzecz nym ma kształt rombu, którego dłuższa przekątna skierowana jest od strom przednio-policzkowej ku stronie tylno-podniebiermej, przekątna zaś krótsza — od strony przednio-podniebiennej ku stronie tylno-policzkowej. Na powierzchn żucia najczęściej występują...

Ząb trzonowy górny pierwszy

Obwód korony ma kształt rombu. Z "czterech guzków powierzchni żucia dwa leżą po stronie policzkowej, dwa po stronie pod-nicbiennęj. Przedni guzek strony podniebicnnej jest zwykle największy, tylny tej samej strony najmniejszy. Oba guzki policzkowe, przedni i tylny, są prawie lej samej wielkości. Bruzda...

Ząb trzonowy górny trzeci

Ząb trzonowy górny trzeci albo górny ząb mądrości jest w uzębieniu ludzkim najbardziej zmienny pod względem kształtu i wielkości. Czasem może on być nie mniejszy niż drugi ząb trzonowy, czasem występuje jako mały, szczątkowy pieniek. czasem wreszcie nie rozwija się wcale (18 — 19%)...

Zęby trzonowe dolne

O ile kształt korony górnych trzonowych jest romboidalny, o tyle korony dolnych trzonowych mają kształt podłużnego prostokątu; są one dłuższe od przodu ku tyłowi. Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Na zębach czteroguzkowych bruzdy miedzyguzkowe mają kształt krzyża o jednym...