XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie wraz z gimnazjum tworzy Zespół Szkół nr 53. Początki szkoły sięgają roku 1935. Obecnie liceum znajduje się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5. Szkoła prowadzi klasy: dwujęzyczne (z językiem polskim i francuskim), z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz...

Czytaj Dalej

Handel Rzeczypospolitej w wieku XIV, XV i XVI

Główne dwa szlaki tego handlu przebiegały przez Mazowsze (jeden przez Warszawę do Poznania, podczas gdy drugi wzdłuż Narwi na północ od Warszawy ku Toruniowi, a dalej do Poznania bądź Gdańska).

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Mistrzem - konstruktorem został Erazm z Zakroczymia, nadzór nad pracą sprawował starosta warszawski: budowa trwała przeszło cztery lata. Jurydyka ta rządziła się prawem chełmińskim, jej mieszkańcy nie płacili żadnych podatków na rzecz Warszawy.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

W wyniku ustaleniagranic po II wojnie świat, utraciła 3 klasztory (we Lwowie,Rawie Ruskiej i Sądowej Wiszni), objęła natomiast dawneplacówki reformackie w Brodnicy i Warszawie oraz utworzyłanowe: w Gdańsku, Sierbowicach (Piłica-Górka), Warszawie--Mokotowie.

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Tajne rokowania warszawskie z Rosją – zwichnięte przez opór ks. Józefa – działalność schwarzenberga – Ostatnie pożegnanie Warszawy – Pokój w Krakowie – ostatnia pokuta – marsz ku zachodowi.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janoweskiego

Bezpośrednie położenie przy drogach krajowych sprawia, iż Janów Lubelski ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne z największymi miastami regionu: Lublinem, Rzeszowem, Zamościem oraz Krakowem i Warszawą. Warszawa (236 km) Odległość do przejść granicznych: ?

Landeskunde Problemdarstellung. Tu Berlin.

PS: Didaktik der Landeskunde Dozentin: Dr. M. Steinmetz Landeskunde im Fremdsprachen Unterricht falana@web.de WS 2003/2004 Inhaltsverzeichnis: 1 Einfhrung 2 Genese des Landeskundeunterrichts 2.1 Der Kognitiv – Faktische Landeskundeansatz 2.2 Die kommunikative Landeskunde 2.3 Die Interkulturelle Landeskunde 2.4 Die ABCD Thesen 2.5 Das DACH - (L) Konzept 3 Probleme und Perspektiven des ...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

Wodza została utworzona armia "Warszawa" pod dowództwem gen. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk.

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Dążyło ono do skupienia w swych szeregach wszystkich grup komunistówn działających nie tylko w Warszawie, ale także województwie warszawskim, kieleckim, krakowskim, a także w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku Cieszyńskim.

Reformatorzy religijni - XV i XVI w.

Politycznym aktem tolerancji wyznaniowej była uchwalona przez sejm w okresie pierwszego bezkrólewia konfederacja warszawska w 1573 roku.

Warszawa

Warszawa została stolicą zależnego od Napoleona Księstwa Warszawskiego. Najbardziej ucierpieli warszawscy Żydzi, których przed wojną mieszkało w Warszawie około 400 tysięcy, na ogól­ną liczbę mieszkańców 1 milion 200 tysięcy.

BIBLIOTEKI

Warszawy, im. warszawskie b. archidiecezjalnaw Gnieźnie, kapitulna we Wrocławiu, seminariów duchownychw Pelpinie, Sandomierzu i Włocławku, jezuickie w Krakowiei Warszawie, dominikańska w Krakowie, paulinów naJasnej Górze), Bogate zbiory z zakresu literatury pol.

BIELSKO-BIAŁA i literatura

realne (1908; aktlundacyjny podpisał Asnyk parę dni przed śmiercią 1897;obecnie Liceum Ogólnokształcące im.

CHOJNICE i literatura

mieści się dziś Liceum Ogólnokształcące im.

HUMANIZM RENESANSOWY

HUMANIZM RENESANSOWY, prąd filoz. i artyst. XIV-XVI w., podstawowy czynnik kultury umysłowej epoki —» odrodzenia, zwanej też renesansem. Termin pochodzi od łac. humanitas (człowieczeństwo) w znaczeniu zbliżonym do gr. paideia (wiedza, umiejętność, kultura osobista, kształtowanie osobowości przez...

KATOWICE i literatura

(obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Czajki (jedynym w dziejach Śląska). do Warszawy i Wrocławia (Żukrowski w 1947).

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

SZALAY-GROELE WALERIA

Liceum Ogólnokształcącego im.

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. A. MICKIEWICZA

Krzyżanowskiego), po wyzwoleniu reaktywowane w Łodzi, od 1946 ma siedzibę ZG w Warszawie. podjęło szeroką akcję popularyzacji literatury i nauki o literaturze wśród nauczycieli-polonis-tów i młodzieży licealnej, organizując odczyty i sesje popularnonaukowe.

WARSZAWA

(Ulica Marszałkowska); Collegium (nobilium); Cytadela (warszawska); Foksal; Frascati; Grochów; Jan Nepomucen; Kolumna (Zygmunta); Krakowski(e Przedmieście); Królik(arnia); Łazienki; Marymont; Marywil; Mokotów; Nalewki; Nowy (Świat); Pod Blachą; Powązki; Powstanie (warszawskie; w getcie warszawskim); Praga (2); Puszcza (Kampinoska); „Rozmaitości"; Saski (Ogród; Oś saska; Pałac; Plac; Saska Kępa); Teatr (im.