Wyżyna Irańska

Wyżyna Irańska

Czytaj Dalej

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

Wyżyna śląska

 

ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a Kotliną Oświęcimską na pd.; wys. 200–400 m, kulminacja na G. Św. Anny (400 m) w garbie Chełm; zbud. z węglonośnych skał wieku karbońskiego, wychodzących...

Wyżyna ZACHODNIOWOŁYŃSKA

 

ZACHODNIOWOŁYŃSKA, WYŻYNA, Wołynśka wysoczyna, pn.-zach. część Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, w Polsce i na Ukrainie; od pn. graniczy z Polesiem Wołyńskim, od zach. — z Wyż. Lubelską i Roztoczem, wsch. granicę stanowi dolina Bugu; zbud. z warstw kredowych zapadających ku pn., pod którymi...

Wyżyna Zachodniomałopolska

 

Śląsko-Krakowska Wyżyna, Wyżyna Zachodniomałopolska, podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej i południowej Polsce, część Wyżyny Małopolskiej, pomiędzy Kotliną Oświęcimską i Ostrawską na południu, Niziną Śląską na zachodzie, Niziną Południowowielkopolską na północy i Wyżyną...

Wyżyna MAŁOPOLSKA

 

MAŁOPOLSKA, WYŻYNA, Wyżyna Środkowomałopolska, kraina w pd. Polsce (wał metakarpacki), ciągnąca się od doliny Wisły (między Krakowem a Sandomierzem) ku pn.-zach. po Tomaszów Mazowiecki i Radomsko; na pd. opada krawędzią tektoniczno-erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na pn. granicę wyznacza zwarta...

WYŻYNA LUBELSKA

 

WYŻYNA LUBELSKA północna część Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej, ograniczona na zachodzie przełomem Wisły, na południowym-wschodniej — strefą działu wodnego Wieprza i Bugu, na północnym-wschodzie graniczy z Polesiem Wołyńskim i Polesiem Zachodnim, opadając ku nizinom krawędzią o wysokości 20–40 m, od...

Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA, dawniej Jura Krakowsko-Częstochowska, wsch. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w kierunku pn.-zach. po Częstochowę; wys. 300–500 m (maks. do 512 m k. Jerzmanowic); zbud. z wapieni górnojurajskich; najwyższa w części środk. i pd.-wsch...

Niziny, wyżyny, góry

Niziny są to obszary położone nisko-do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie (wtedy nazywane są równinami), faliste lub pagórkowate. Najczęściej niziny rozciągają się wzdłuż wybrzeży (niziny nadmorskie), a niekiedy zajmują wielkie przestrzenie w obrębie lądów, np. Nizina Amazonki 5 mln km.

Do nizin...

Wyżyna Kielecko - Sandomierska

Polozenie:

Rozciaga sie miedzy Pilica a Wisla.

Rzezba:

Pod wzgledem rezby nalezy do pasa faldowan paleozoicznych i mezozoicznych. Paleozoik pokryty jest osadami czwartorzedowymi (polodowcowymi). Centrum stanowia gory Swietokrzyskie z Lysica (612). Wyzyna Kielecko-Sandomierska jest pozostaloscia gorotworu...

Wyżyna Lubelska

1. Położenie geograficzne 51 E 23 N

Wyżyna położona we wschodniej Polsce, pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na południu. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię 7,2 tyś. km , wys. do 314 m. n. p. m.. należy do województwa...

Wyżyny Polski

*Wyż Śląska: wysokość od 250 - 300 max: 400 - g. Św. Anny. W podłożu zalegają utwory paleozoiczne z pokładami węgla kamiennego, na nich leżą Triasowe dolomity, łupki i piaskowce. W mało odpornych łupach powstały obniżenia terenowe. Gdzieniegdzie zachowały się osady z najstarszych zlodowaceń...

Konflikt amerykańsko – irański

W 1980 USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Iranem, konflikt wywołało uwięzienie (jako zakładników) 66 obywateli amerykańskich po ataku na ambasadę USA (XI 1979). Zostali oni wypuszczeni I 1981, dzięki mediacji rządu Algierii.

Szczegóły:

4 listopada 1979 r. doszło do wydarzenia nie mającego precedensu...

Rewolucja irańska

Po obaleniu szacha, Iran stał się państwem teokratycznym. Nowi przywódcy pragnęli przenieść rewolucję muzułmańską takie do innych krajów Bliskiego Wschodu, co im się nie udało. Jednak ani wyniszczająca wojna z Irakiem, ani wieloletnia izolacja międzynarodowa nie doprowadziły do radykalnych zmian...

Konflikt iracko-irański

Konflikty rasowe, religijne i terytorialne od dawna utrudniają pokojowe ułożenie stosunków iracko-irańskich. W1980 roku, gdy w obu krajach doszli do władzy bezwzględni i niechętni kompromisom przywódcy, rozpoczął się jeden z najbardziej krwawych i niszczycielskich konfliktów ostatnich...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna iracko - irańska

 

Chaos w Iranie wykorzystany został przez Saddama Husajna do wywołania nowej wojny w regionie. Przyczyną sporu był przebieg granicy wzdłuż wspólne­go estuarium Tygrysu i Eufratu - rzeki Szott el-Arab.

W 1975 roku obydwa kraje uzgodniły, że przebiega ona środkiem nurtu wodnego. Miało to znaczenie z...

IRAŃSKA REWOLUCJA 1979.

Rządy szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego (1919-1980), budziły sprzeciw liberałów i intelektualistów, którzy uważali, że rządzi despotycznie i po dyktatorsku. Krytykowali go również konserwatyści, którzy uważali, że jest zbyt prozachodni i postępowy. Te dwie, zupełnie różne grupy w ciągu 1978...

IRAŃSKO-IRACKA WOJNA 1980-1988

Sąsiadujące ze sobą państwa Irak i Iran prowadzą długo-trwały spór o rzekę Szatt al-Arab długości 195 km, przepływającą obok Basry, głów­nego portu Iraku, oraz irańskiego portu Abakan, i uchodzącą do Zatoki Perskiej (zachodni brzeg w dolnym biegu rzeki jest częścią granicy iracko-irańskiej)...

Wyżyny Polskie

Kryteria i cechy fizycznogeograficzne leżące u podstaw wyróżnienia jednostek regionalnych: Wyżyna Śląsko – Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelsko – Lwowska. Wyżyna Śląska Fundament Wyżyny Śląskiej tworzą węglonośne skały karbońskie, wypełniające nieckę, na którą od południa są nasunięte płaszczowiny karpackie. Od północy i wschodu zalegają epikontynentalne skały osadowe triasu, a na nich skały jurajskie. Pozostałości tej pokrywy ...