Wyższe kwasy tłuszczowe

Czytaj Dalej

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

Mieszanina tych kwasów to stearyna. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła.

WITAMINY - Witamina F - nienasycone kwasy tłuszczowe

- wspomaga utratę wagi.

- dostarczana do organizmu z tłuszczami w formie, która jest łatwo metabolizowana.

- pomaga utrzymać zdrową skórę i zdrowe włosy.

- zwalcza choroby serca.

- chroni tętnice przed odkładaniem się złogów cholesterolu.

- chroni naczynia krwionośne przed zakrzepami.

-...

KWASY TŁUSZCZOWE

W naszej dietetyce zbyt małojest kwasów tłuszczowych nienasyconych znajdujących się m. Źródłem zaś kwasów tłuszczowych nasyconych, niebezpiecznych jeżeliwystępują w nadmiarze, a tak jest w naszym żywieniu, są tłuszczezwierzęce: smalec i masło.

KWASY TŁUSZCZOWE

KWASY TŁUSZCZOWE — związki organicznełańcuchowe zbudowane z atomów węgla,wodoru i dwóch atomów tlenu wchodzącychw skład grupy karboksylowej (—COOH); w zależnościod liczby atomów węgla w cząsteczcedzielimy je na niższe (np. kwasy mrówkowyi octowy) i wyższe (kwasy oleinowy, palmitynowyi inne).

KWASY TŁUSZCZOWE

dzieli się na nasycone - w których występują wyłącznie pojedyncze wiązania między atomami węgla (np, kwas palmitynowy, kwas stearynowy) oraz nienasycone, zawierające jedno lub więcej wiązań podwójnych (np. kwas oleinowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy).

Znaczenie kwasów tłuszczowych jednonierasyconych

Oliwę z oliwek charakteryzuje niska zawartość kwasów wielonienasyconyeh i wysoka zawartość kwasów jednonienasyconych, głównie kwasu oleinowego.

Znaczenie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych

Znaczenie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych z rodziny n-3 w żywieniu człowieka zapoczątkowały badania Dyeberga i wsp.

Znaczenie kwasów tłuszczowych w konfiguracji trans

mogą przyczyniać się do niskiej masy urodzeniowej niemowląt, podwyższać poziom insuliny we krwi w odpowiedzi na obciążenie glukozą, zaburzać czynność układu immunologicznego, hamować aktywność A-6-desatu-razy, obniżając wydajność przemiany kwasu linolowego w kwas arachi-donowy.

Wolne kwasy tłuszczowe

Szybkość reestryfikacji kwasów tłuszczo- wych w adipocytach zależy głównie od wielkości przepływu krwi przez tkankę tłuszczową oraz stężenia glukozy i albuminy we krwi.

Wolne kwasy tłuszczowe osocza

Głównym źródłem kwasów tłuszczowych dla mięśni są wolne kwasy tłuszczowe osocza. Zmniejszenie metabolizmu węglowodanów poniżej pewnego poziomu zaburza funkcjonowanie cyklu Krebsa, a tym samym utlenianie kwasów tłuszczowych.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Zastosowanie - metali, kwasów...

Kwas azotowy (V)- HNO3-saletra potasowa.

Szkoła wyższa jako organizacja

 

a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu.

J.S. Mill o wyższych i niższych przyjemnościach

Chociaż przyjemność jest czymś naturalnym, to rozróżnienie, które przyjemności winno się wybierać już nie, potrzebuje ono jakiegoś kryterium (wyższego rzędu)

J.S. Mill wierzył, że przyjemność jest czymś naturalnym, ale też że istnieją ważne różnice między przyjemnościami...

Szkolnictwo wyższe

Tworzenie uczelni - państwowe szkoły wyższe (zakłady państw.) mogą być tworzone, znoszone, łączone i przekształcane w drodze ustawy, która określa: siedzibę, nazwę uczelni, ogólny kierunek działania oraz centr. org. adm. państw. sprawujący nadzór nad nią. Wszystkie szkoły wyższe z mocy prawa...

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

w stosunku do organów organizacji...

Zasady rekrutacji wyższych urzędników adm. publicznej w Europie

W każdym dziale adm. stawia się przed kandydatami do służby publicznej pewne wymagania formalne. Ich spełnienie jest koniecznym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie.

Te wymagania formalne są mniejsze lub większe, w zależności od tego, o jaki dział adm. chodzi i o jakie stanowisko. Zazwyczaj stawia...

Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...