Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach. Upadła w 2009. Pomimo iż władze uczelni zapewniały o dobrej kondycji finansowej szkoły, okazało się, że nie dysponuje ona środkami finansowymi na bieżącą działalność. Przeciwko władzom uczelni i właścicielowi toczy się kilka postępowań...

Czytaj Dalej

Aarządzania zasobami ludzkimi - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

1. Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu firmą. 1) wiedza 2) doświadczenie 2) innowacyjność 3) kreatywność 4) przedsiębiorczość 5) postawa 6) lojalność 2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi. 1) umożliwić kierownictwu osiągniecie wyznaczonych celów przez zaangażowanie personelu 2) w pełni wykorzystać możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób 3) inicjować zaangażowanie pracowników w pracę poprzez kontrolę jakości ...

Humanistyczne wartości mitów greckich

Omawiając na lekcjach języka polskiego mitologię grecką, zastanawiałam się, dlaczego właśnie te legendy i baśnie weszły na trwałe do świadomości ludzkiej, ba, nawet do języka potocznego. Zbiorów mitów i baśni w kulturze ludzkości jest wiele, dlaczego właśnie...

Koncepcje odnowy Rzeczpospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami humanistycznymi epoki

Pisarze epoki odrodzenia często wysuwali propozycje reformy Rzeczpospolitej. Naczelnym, choć nigdzie nie sformułowanym postulatem intelektualistów było porównanie idealnego ustroju państwa do tego ustroju, jaki istniał w rzeczywistości, po to, aby wysunąć konkretne wnioski dotyczące poprawy. Problem...

Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych

Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego utworze, w którym to nawołuje...

Szkola i nauka jako tematy literatury pozytywistycznej

Pozytywisci twierdzili, ze nauka i powszechnosc oswiaty podniosa poziom moralny spoleczenstwa i przekonaja o koniecznosci pracy na rzecz ogólnego dobra. Tezy programowe, a wiec zalozenia „pracy u podstaw” i „pracy organicznej” jak równiez „emancypacji kobiet” starano sie propagowac srodkami literackimi.

Tak wiec...

Szkoła historyczna w prawie

(Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

Szkoła wyższa jako organizacja

inżynier architekt - nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka; licencjat - nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno - fizyczno - chemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych, artystycznych, medycznych, z wyjątkiem kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo oraz na kierunku administracja; licencjat pielęgniarstwa - nadawany absolwentom ...

Założenia socjologii humanistycznej

*socjologia humanistyczna to taka,która wyjaśnia,jej zadaniem miało być intuicyjne wyjaśnianie struktury przezyć psychicznych *ujmować globalne przezycia a nie pojedyncze przezycia jednostki

Szkolenia outdoor

 

Szkolenia outdoor, jak sama nazwa wskazuje, dzieją się poza drzwiami sali szkoleniowej. Przebiegają w terenie, mniej lub bardziej przyjaznym dla człowieka. Szkolenia outdoor polegają na spontanicznym, zespołowym działaniu. Czasem opierają się na zadaniach wymagających dużego wysiłku, czasem odwagi...

Szkolenia pracownicze w Polsce.

 

. Szkolenia pracowników w polskich organizacjach są ważne ze względu na dwie podstawowe przesłanki:

coraz silniejszą i bardziej agresywną konkurencję na polskim rynku,

sytuację gospodarczą Polski, która powoduje, że wiele organizacji znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej co...

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

 

1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych...

Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów

Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm

Adorn i Horkheimer: poj k masowa ->...

REKRUTACJA, SELEKCJA I SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW

 

Proces selekcji kandydatów obejmuje następujące etapy:

Sporządzenie dokładnego opisu stanowisk krótkim, jasnym i prostym językiem.

Określenie pożądanego profilu osobowego:

wygląd zewnętrzny, ogólne wrażenie, czynniki mierzalne (wiek, wykształcenie, doświadczenie...

Humanistyczne wartości poezji L. Staffa na przykładzie wybranych utworów

1. nietzscheanizm - "Kowal" czy "Sny o potędze", samodoskonalenie siebie

2. dekadentyzm - "Deszcz Jesienny" - słabość i upadek człowieka, bezsilność i lęk przed życiem

3. franciszkanizm - "Przedśpiew" - afirmacja świata, natury i całego stworzenia

"Kowal"

Postawa opozycyjna do dekadentyzmu. Forma...

J.S. Mill o wyższych i niższych przyjemnościach

Chociaż przyjemność jest czymś naturalnym, to rozróżnienie, które przyjemności winno się wybierać już nie, potrzebuje ono jakiegoś kryterium (wyższego rzędu)

J.S. Mill wierzył, że przyjemność jest czymś naturalnym, ale też że istnieją ważne różnice między przyjemnościami...

Formy szkoleń

 

Przyuczenia na stanowisku pracy – dotyczy prac o niezbyt wysokim stopniu złożoności, najczęściej robotniczych. Pracownik doświadczony, o dłuższym stażu pracy, praktyce w zawodzie udziela młodszemu pracownikowi rad i wskazówek dotyczących sposobu wykonania pracy, obsługi urządzeń i...

DOSKONALENIE I SZKOLENIE KADR

 

Niezależnie od sprawności systemu selekcji większość pracowników wymaga dodatkowego szkolenia. Programy szkolenia zmierzają do utrzymania lub podwyższenia wydajności pracy na obecnie zajmowanym stanowisku, a programy doskonalenia dążą do rozwijania umiejętności potrzebnych do przyszłych...

Rodzaje szkoleń dla pracowników

 

Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej...

Szkolenia.

 

Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej...

Fedon i szkoła w Elidzie

Fedon dostał się do niewoli z rodu arystokratycznego, był odźwiernym w domu publicznym aż Alkibiades za namowa Sokratesa nie wykupił go z niewoli.

Wsród sokratyków mniejszych najmniej oryginalny.

Rozwijał koncepcję, że nic nie potrafi oprzeć się rozumowi, gdyż jest on w stanie panować...