Wyznawcy

Czytaj Dalej

BRAHMA - SAMADŻ, Stowarzyszenie Wyznawców Brahmy

Wspólnota rel. o charakterze synkretycznym, zał. 1828 przezRammohana Roya (1772-1833) dla zreformowania — hinduizmupoprzez włączenie do niego elementów doktrynalnych i rytualnychchrześcijaństwa i islamu. Celem tej reformy było stworzeniejednego dla wspomnianych religii systemu teistycznego,co miało utorować...

Wschód w V - VI wieku - Św. Maksym z Chryzopolis (Wyznawca)

Został uznany za męczennika Kościoła Wschodniego,kanonizowany uzyskał miano Wyznawcy. W komentarzach do Pseudo-Dionizego Maksym Wyznawca położyłogromny nacisk na wszelkie konsekwencje wynikające z dogmatu WcieleniaChrystusa.

Święty Edward Wyznawca

Edward Wyznawca, król. Tryb życia bardziej mniszy niż królewski dał muprzydomek “Wyznawca".

Maksym Wyznawca - Marcin I

Maksym Wyznawca oświadczył wówczas, żemilczenie o prawdziwej nauce jest jej zaprzeczeniem.

EDWARD WYZNAWCA Św.

, dał mu przydomek Wyznawca; zbudował kościół w Westminsterze, wspierał ubogich i opiekował się chorymi; kanoniz.

Święty Metody Wyznawca

Metody Wyznawca, patriarcha.