Wyznacznik

Wyznacznik

Czytaj Dalej

WYZNACZNIKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Subiektywne – zmieniające się zależnie od systemu wyznaczników obiektywnych, ale odzwierciedlających stan percepcji ośrodka podejmowania decyzji politycznych.

Wyznaczniki (determinanty) chodu

Wyznaczniki chodu prawidłowego: - wyróżniamy 6 determinant chodu - trzy z nich dotyczą zmiany położenia miednicy i stawów biodrowych - dwa zakresu ruchu w stawach kolanowych - jeden stawów skokowo-goleniowych - są to wyznaczniki kinematyczne - dotyczą chodu po gładkiej poziomej płaszczyźnie 1.

WYZNACZNIKI GATUNKOWE LIRYKI HYMNICZNEJ

Wyróżnione tu wyznaczniki gatunkowe nie w każdym oczywiście utworze hymnicznym występują w pełnym zespole i w jednakowej koncentracji, ale ich obecność, dostatecznie wyraźna i narzucająca się odbiorcy w określonych zjawiskach literackich, stwarza podstawy do usytuowania tych zjawisk w kategorii rodzajowej liryki hymnicznej.

Określ wyznaczniki form własności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wyznacznikiem form własności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej jest przede wszystkim fakt, kto jest uprawniony do założenia tego przedsiębiorstwa.

Co to są synchronizatory („wyznaczniki czasu”)

  Synchronizatory – („wyznaczniki czasu”) – istotne dla przebiegu biorytmów czynniki biofizyczne, takie jak np.

Świat Zofii Gaardera a podstawowe wyznaczniki stylu naukowego.

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Temat: „Świat Zofii” Gaarder’a a podstawowe wyznaczniki stylu naukowego Amelia Tyszczenko Filologia polska Dziennikarstwo II rok Studia zaoczne „Świat Zofii” to jedna z najbardziej znanych powieści Josteina Gaarder’a, która odniosła największy sukces na całym świecie.

FORMALNE WYZNACZNIKI DRAMATU ANTYCZNEGO

Elementy budowy dramatu antycznego:

1.  parodos - pieśń na wejście chóru

2.  sksodos - pieśń na zejście chóru

3.  komos - scena lamentu i żalu

4.  stasimon - pieśń chóru

5.  epejsodion - dialogi bohaterów Istotą budowy dramatu antycznego jest wzajemne przeplatanie się stasimonów i epejsodionów...

Różne oblicza konsumpcji - Wirtualizacja konsumpcji jako wyznacznik nowego sposobu konsumowania

Wirtualizacja konsumpcji, będąca kolejną prezentowaną formą konsumpcji, może być traktowana jako pewne podsumowanie toczącej się w tym rozdziale analizy nad różnymi obliczami konsumpcji współczesnej. Jej nowatorstwo jest sprawą bezdyskusyjną, a kariera, którą zrobiła i ciągle uzupełnia,  świadczy...

Uczestnik stosunków międzynarodowych: istota i główne wyznaczniki

Uczestnikiem jest każda formalna zorganizowana grupa społeczna, która w swych zachowaniach i skutkach tego zachowania wychodzi poza granicę państwa narodowego, oraz posiada określony stopień samodzielności a jej działanie wywołuje określone konsekwencje.

Istotą jest też wola do działania aby być...

„Pierestrojka“ i „glasnost“ – główne wyznaczniki i znaczenie dla obozu socjalistycznego

TŁO

W latach 82-85 trzykrotnie zmienili się przywódcy ZSRR, aż w końcu w 85r do władzy doszedł Gorbaczow, przedstawiciel pokolenia, które od dawna czekało na przejęcie władzy

ZSRR przestawało już być w tym okresie równorzędnym partnerem dla USA,

W krajach satelickich panował...

„Aksamitna rewolucja” – pojęcie, wyznaczniki, skutki

sama nazwa „aksamitna rewolucja” pchodzi od jej charakteru, który jak na rewolucję był wyjątkowo łagodny i bezkrwawy

można jej używać generalnie do określania wydażeń w europie wschodniej ( no może z wyjątkiem Rumuni ) i pokojowego zrzucania jażma radzieckiego.

Jak i również...

Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

 

Kultura polska w XVII w.

Na rozległych obszarach Rzeczypospolitej krzyżowały się w XVII w. wpływy różnych cywilizacji. Na bogatą i zróżnicowaną kulturę mieszkających tu narodów oddziaływały przykłady budownictwa, malarstwa i rzemiosła, strojów i rozrywek z Zachodu i Wschodu. Wszystko to...

Żywność i zachowania z nią związane jako wyznacznik pozycji społecznej

Niektórzy ludzie używają żywności jako środka odzwierciedlającego podziały w' grupie społecznej. W celu wyeksponowania swojej pozycji społecznej spożywają oni produkty, które pomagają im wspiąć się na kolejny szczebel drabiny społecznej.

We wszystkich kulturach poprzez żywność wyrażana jest...