Wytrzymałość

Czytaj Dalej

Badanie wytrzymałości skał na rozciąganie

1. WSTĘP TEORETYCZNY: Istnieje wiele metod oznaczenia wytrzymałości skał na rozciąganie. Na zajęciach mieliśmy do czynienia z metodą zginania beleczki, którą dr inż. Tomiczek w swojej publikacji opisuje w następujący sposób „Dla skał najczęściej stosuje się tę metodę w celu wyznaczenia ich wytrzymałości na zginanie. Jednak niektórzy Autorzy podają, że pozwala ona również na wyznaczenie wytrzymałości skał na rozciąganie. Założenie to jest pewnym ...

Oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską. Do przeprowadzenia doświadczenia, wykorzystano cztery walcowe próbki piaskowca bardzo drobnoziarnistegoSZYDŁOWIEC o wymiarach: • I PRÓBA: h1 = 8,43 cm, d1 = 4,17 cm • IIPRÓBA: h2 = 2,1 cm, d2 = 4,18cm h3 = 2,1cm, d3 = 4,18cm h4 = 2,1cm, d4 = 4,18cm I PRÓBA – próba jednoosiowego ściskania. II PRÓBA – próba ...

Metoda badania wytrzymałości metali na zginanie

Metoda badania wytrzymałości metali na zginanie Próba statyczna badania wytrzymałości na zginanie Próba ta jest wykonywana w celu wyznaczenia umownej wytrzymałości na zginanie oraz określenie strzałki ugięcia. Wytrzymałością na zginanie, według Polskich Norm, zwiemy umowne naprężenie, odpowiadające maksymalnej sile obciążającej, uzyskanej w czasie przeprowadzania próby statycznej zginania. Strzałką ugięcia jest przesunięcie przekroju poprzecznego ...

Wytrzymałość materiałów

Dawniej budynki stawiane były jedynie w oparciu o intuicję budowniczego, co czasami kończyło się tragicznie. Dzisiaj znana już jest wytrzymałość materiałów budowlanych, dlatego wznoszone konstrukcje są o wiele bardziej bezpieczne. Drapacz chmur i sieć pajęcza mają z sobą wiele wspólnego. Obydwie...

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach

WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH W NISKICH TEMPERATURACH Obniżona temperatura eksploatacji konstrukcji sprzyja kruchości stali, powodując zmianę w sposobie pękania od plastycznego do kruchego. Zmiana w sposobie pękania występuje w pewnym przedziale temperatury. Przyjmując określony poziom udarności można wyznaczyć dla różnych rodzajów stali temperaturę przejścia w stan kruchy Niska temperatura ma szczególnie duże znaczenie przy budowie zbiorników na ciekłe i ...

Wytrzymałość czaszki

Czaszka ma znaczną zdolność sprężystego odkształcania się. Wiele doświadczeń przemawia za tym zupełnie wyraźnie. Jeżeli poddamy czaszkę bocznemu uciskowi, jej wymiar poprzeczny zmniejszy się o 3—4 mm, a po ustaniu ucisku powraca do normy Kiedy okopconą czaszkę rzucimy na białą płytę, wtedy...