Wyrzuć mamę z pociągu

Wyrzuć mamę z pociągu – amerykańska komedia kryminalna z 1987 roku, inspirowana filmem Nieznajomi z pociągu Alfreda Hitchcocka. Oscary za rok 1987 Złote Globy 1987

Czytaj Dalej

Czym są pociągi na poduszce magnetycznej?

Inną główną zaletą pociągów na poduszce mag­netycznej w porównaniu z innymi szybkimi pocią­gami jest to, że są napędzane energią elektryczną, a więc stosunkowo mało zanieczyszczają środowisko (oczywiście w tych krajach, gdzie energii elektrycznej nie uzyskuje się przez spalanie zasiarczonego węgla w ...

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja podziałowa może występować jako: a)kalkulacja podziałowa prosta-występuje wówczas, kiedy mamy doczynienia z jednym asortymentem wyrobów b)kalkulacja podziałowa ze współczynnikami-wystąpi wówczas kiedy mamy doczynienia z różnymi produktami wytwarzanymi z jednego surowca, za pomocą takich samych procesów produkcyjnych i przy ...

Anoreksja i bulimia

Powikłania:  chorzy zrywają kontakty towarzyskie, nie nawiązują związków partnerskich, nie mają stosunków seksualnych  śmierć to najbardziej przerażający skutek anoreksji 20% chorych chorobę kończy śmiercią  30% anorektyków pozostaje zagrożonych chorobą i latami przebywa okresowo w szpitalach (ze względu ...

Polskie dziejopisarstwo średniowieczne

Krzyżaków ocenia jako nieubłaganych wrogów, ale jednocześnie potrafi się zachwycić i uwierzyć bez zastrzeżeń w przejętą chyba z krzyżackich źródeł opowieść o cudach towarzyszących zgonom dwóch Krzyżaków skazanych na śmierć przez Litwinów.

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów Mogłeś tam odnaleźć ognie bengalskie, szkatułki, czarodziejskie marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owoców egzotycznych,

Poczytaj Mi Mamo... Tato...!!!

Czytając dzieciom książki, znajdziemy czas na refleksje, na wczucie się w ich atmosferę, bo przekazanie utworu literackiego to nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, śledzenie jego reakcji, wspólne odkrywanie sensu i piękna poezji czy prozy dziecięcej.

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

Termin ten jednak w znaczeniu nas interesującym wywodzi się z dwóch różnych tradycji, mianowicie: krąg tradycji romańskiej, rzymskiej (Europa kontynentalna) krąg tradycji anglosaskiej, system anglosaski (nie doszło do recepcji prawa rzymskiego)   W przypadku systemu anglosaskiego pojęcie administracji jest niezwykle szerokie, mieści się w nim niejako ...

Podział dochodu narodowego

Jeżeli państwo dysponuje własnymi dochodami, to realizuje zadania polityki gospodarczej i społecznej: finansuje administracje państwową, wymiar sprawiedliwości, ochronę porządku publicznego; obronę narodową, powszechną i publiczną oświatę, naukę i kulturę; obciążenia z tytułów kredytów zagranicznych, publiczną ochronę ...

ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - ISTOTA I ISTNIENIE

I is-totnie, faktycznie przeprowadzone rozmaite analizy  egzystencjalne charaktery-zują istnienie właściwie poprzez to, co istnieje, ujmują je w kontraście do czegoś (lub w powiązaniu z czymś), co nie jest istnieniem.

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

      W historii filozofii formułowano różne twierdzenia, które miały przemawiać za prawdziwością wniosku,  że  „żaden człowiek nigdy nie wie, czy istnieje jakikolwiek przedmiot materialny”:    1) twierdzenie,  że  żadne dane zmysłowe nie mogą istnieć, gdy ich ktoś ...

Eutanazja - Informacje ogólne

Zastanawia mnie jednak, dlaczego zabija się człowieka w obronie koniecznej czy z wyroku sądu (co najważniejsze: człowieka, który nie chce być zabity) a nie wolno pozbawić życia kogoś, kto tego chce, gdyż zdaje sobie sprawę, że jego cierpienie jest nieusuwalne i jest na nie skazany do końca życia.

Ewolucja Ukł. Kostnego

Czaszka płazów jest ażurowa, zwracamy uwagę na spłaszczenie grzbieto-brzuszne czaszki, duże oczodoły i mała objętość mózgoczaszki.

Przebieg rewolucji przemysłowej w XIX w.

Nie rezygnując z luksusu, można w nim było przeżyć ciekawe przygody; pociąg przemierzał nieznane tereny, zamieszkane przez egzotyczne ludy.

Rzemiosło w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Choć w niektórych gałęziach produkcji ograniczenia takie nie mogły mieć miejsca, choć niektóre cechy rzemieślnicze potrafiły przeprowadzić prawo i obowiązek posiadania własnego sklepu-straganu w rynku z własnymi wyrobami, to jednak dla przeważnej części rzemiosła obowiązywały ostre postanowienia ...

Kiedy mamy do czynienia z bezprawnością karną?

Warunkiem do uznania bezprawności czynu jest uznanie jego zgodności z normą sankcjonowaną, która może zakazywać określonego zachowania się lub nakazywać określone zachowanie w pewnych warunkach.

Najbezpieczniejsze miejsce w pociągu?

Które miejsce w pociągu jest najbezpieczniejsze i w razie wypadku jest największa szansa na przeżycie? Ogólnie chodzi o statystykę a nie jakieś konkretne wypadki...

Co to są permutacje?

Nie musimy rozpatrywać każdej z tych możliwości, istnieje prostsza metoda - roz­patrzenie możliwości nie wystąpienia ani jednego przypadku zbieżności urodzin.

Co to są superszybkie pociągi?

Jego idea wzię­ła się z konieczności rozładowania zatorów na głównej japońskiej linii kolejowej pomiędzy Tokio i Osaka. Część wagonów uległa zniszczeniu, jeden z nich został wyrzucony do pobliskiego lasu.

Co to są pociągi jednoszynowe elektrodynamiczne?

Jednak więk­szy sukces osiągnęli Japończycy, którym udało się zbudować pełnowymiarowe modele pędzące z prędkościami do 480 km/h. Gdyby jeden z nich leżał nie podtrzy­mywany na płaskiej i gładkiej powierzchni, został­by przez drugi magnes odepchnięty.

Co to są pociągi jednoszynowe elektromagnetyczne?

W każdym z zków znajdują się również przeciwtarciowe saneczki ślizgowe, które mają utrzy­mać pociąg na torze w czasie, gdy ten się zatrzy­muje oraz bezkontaktowy system hamulcowy wykorzystujący zjawisko prądów wirowych.