Wyrostek

Czytaj Dalej

Położenie wyrostka robaczkowego

Szczególne znaczenie dla powstawania ropni zakątniczych czy w zapaleniach wyrostka ma zakątnicze położenie wyrostka z wtórnym zrośnięciem się z tylną ścianą brzucha; trudno go wtedy odnaleźć.

Wyrostek zębodołowy

U noworodka brak jeszcze wyrostka zębodołowego i wskutek tego wysokość twarzy jest mała w stosunku do szerokości; wyrostek ten zaczyna się rozwijać dopiero wraz z wytwarzaniem się korzeni zębów mlecznych i twarz zaczyna przybierać na wysokości.

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego bywa trudniejsze do rozpoznania, które polega głównie na wykluczeniu innych chorób.

Wyrostek klinowy

Wyrostek klinowy odchodzi od części tylnej brzegu górnego blaszki pionowej kości; jest on znacznie mniejszy od wyrostka oczodołowego i występuje w postaci cienkiej blaszki skierowanej ku górze, przyśrodkowo i nieco ku tyłowi.

Stosunek wyrostka robaczkowego do otrzewnej

Wyrostek robaczkowy na całej swej powierzchni jest powleczony otrzewną i ma też w znacznej większości przypadków (94%j Ciechanowski i Gliński) sierpowatą, mniejszą lub większą krezkę, zwaną krezeczką wyrostka robaczkowego (mesenteriolum proc.

Budowa ściany wyrostka robaczkowego

Wyrostek robaczkowy pod względem swych wymiarów i czynności jako odcinek jelita jest narządem szczątkowym; pod względem budowy ściany jednak jest on narządem progresywnym, przekształcającym się w narząd limfatyczny.

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Wbrew powszechnej opinii rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci nastręcza często bardzo znaczne trudności i niestety tragiczne w skutkach pomyłki nie należą do wyjątków.

Wyrostek robaczkowy

W rzadkich przypadkach (2 5%) wyrostek robaczkowy jest umiejscowiony przyśrodkowo w sąsiedztwie jelita krętego, co w przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego może grozić pow ikłaniami (umiejscowienie przed- i zakrętnicze).

Wyrostek podniebienny

Bocznie wyrasta on z trzonu szczęki, przyśrodkowo łączy się z wyrostkiem szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego poś-rodkowego (sutura palatina mediana). Wyrostek ten tworzy znaczną część dna jamy nosowej i sklepienia jamy ustnej; jest on znacznie grubszy z przodu niż z tyłu.

Wyrostek oczodołowy

Rozróżnić na nim można pięć powierzchni, z których trzy łączą ten wyrostek z sąsiednimi kośćmi, a dwie są powierzchniami wolnymi: 1) powierzchnia przednia (szczękówa) skierowana do przodu, ku dołowi i bocznie łączy się ze szczęką; 2) powierzchnia tylna (klinowa) skierowana ku tyłowi, ku górze i przyśrodkowo, łączy się z małżowiną klinową i może mieć otwór komórki powietrznej zawartej w wyrostku,

Wyrostek łokciowy

Wierzchołek jego, zagięty do przodu, w przypadku wyprostowanego przedramienia styka się z dołem wyrostka łokciowego kości ramiennej. Podstawa wyrostka jest zwężona i łączy się z częścią górną trzonu.

Wyrostek robaczkowy

zastawką wyrostka robaczkowego (valvula processus vermiformis). U zwierząt roślinożernych jelito ślepe jest długie, szerokie i nie ma zwężonego wyrostka robaczkowego.

Wyrostek robaczkowy

W tym okresie wyrostek posiada największa średnicę i najbardziej rozbudowaną tkankę limfatyczną. Wyrostek robaczkowy jest jedyną częścią jelita nie uczestniczącą w procesach trawienia.

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

y (canalis palatouaginalis; zawartość: gałązka tętnicy kli-nowo-podniebiennej, gałązki nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podniebiennego); uzupełnia ją wyrostek klinowy kości podniebiennej.

Wyrostek skroniowy

Wyrostek skroniowy (processus temporalis) odchodzi od kąta tylnego trzonu kości; łączy się on z wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej szwem zębatym (sutura temporo-zygomatica), tworząc łuk jarzmowy (arcus zygomaticus), do którego przyczepiają się mięsień żwacz i powięź skroniowra.

Długość wyrostka robaczkowego

Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami wyrostek nie ma światła (2—3%); częściej jest niedrożny tylko w niektórych odcinkach swego przebiegu; w późniejszym wieku zanik światła zdarza się częściej.

Tętnice jelita ślepego i wyrostka robaczkowego

wyrostka robaczkowego (a. która krzyżując się od tyłu z końcem jelita krętego przebiega w krezeczce wyrostka; tworzy ona tylko drobne zespolenia z gałązkami tętnic zaopatrujących kiszkę ślepą.

Tętnica wyrostka robaczkowego

appendicis vermiformis) często odchodzi z poprzedniej; wpierw krzyżuje ona powierzchnię tylną jelita krętego, następnie wstępuje w krezcczkę wyrostka robaczkowego i w swym końcowym odcinku biegnie wzdłuż wyrostka.

Złamanie wyrostka haczykowatego kości haczykowatej

Badanie radiologiczne Haczyk kości haczykowatej jest kostnym wyrostkiem długości około 6 mm i szerokości około 3 mm położonym po stronie dłoniowej nadgarstka nieco dy-stalnie do kości grochowatej. Linia złamania wyrostka haczykowatego prawie zawsze przechodzi przez jego podstawę.

Wyrostek kolczysty

Wyrostek kolczysty (processus spinosus) odchodzi od łuku ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej.