Wypracowanie

Wypracowanie – zadanie otwarte wymagające od ucznia rozwiniętej wypowiedzi pisemnej obejmującej zwykle od kilku do kilkunastu zdań. Forma powinna być stosowna do tematyki. W wypracowaniu powinny być zachowane zasady stylistyczne, poprawności językowej, ortograficzne, spójności i logiki. Powinien być zachowany układ graficzny, np. logiczny podział na akapity, wcięcia...

Czytaj Dalej

Wypracowanie historyczne „Mój dzień spędzony w średniowieczu”

Wypracowanie historyczne „ Mój dzień spędzony w średniowieczu ” .

Pedagogika dzieci głuchoniewidomych - Formy organizacyjne edukacji dzieci głuchoniewidomych

Terapia zajęciowa i zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie podsta­wowych umiejętności posługiwania się narzędziami i form zachowania się w sytuacjach pracy.

Współpraca polityczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej

„W rezultacie szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej zaakceptowali 3 grudnia, podczas brukselskiego posiedzenia Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, zmodyfikowaną wersję Partnerstwa dla Pokoju i zarazem ponowili apel o wypracowanie przez Zachód jasnych kryteriów i kalendarza pełnej integracji z NATO.

Sport - wypracowanie i słówka

In my town there is a problem with playing football. Children often play it on lawns because there are too few playgrounds for them. the situation is good only in housing estates: there is usually a big school with a playground and next to blocks of flats there are places for playing basketball or...

My hobby - wypracowanie

People have many different hobbies. Some like collecting coins or stamps, others are keen on computers. Most men like fishing and most women like shopping or cooking in their spare time. Sometimes all of us need to do something pleasant and funny, something, which gives us satisfaction and rest from everyday...

Elvis Presley: THE KING OF ROCK´N ROLL - wypracowanie

When Elvis Presley, the king of Rock n n Roll, died in 1977, President Carter called him "a symbol of America." At the time of his death Elvis was already a legend, and his attraction remains unbroken in spite of seventeen years that have passed since.

Elvis Presley was born in Tulepo ,a small town in northern...

General Information about Poland - wypracowanie

The Republic of Poland (until December 1989 the Polish People's Republic) is situated in Eastern Europe, bounded to the north by the Baltic Sea and an enclave of Russia, to the north-east by Lithuania, to the east by Belarus, to the south-east by Ukraine, to the west by Germany and to the south by Slovakia and...

My future plans - wypracowanie

Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize some day. Everyone dreams about interesting and satisfactory job with good salary, loving family, beautiful house and many friends. Future plans are often an escape from usual live for us.

I often reflect on what kind of person I would...

Animals - wypracowanie

replace sth with sth - zastępować coś czymś

housing estates - osiedla

admire - podziwiać

justified - uzasadnione

artificial - sztuczne

mice - myszy

rat - szczur

kennel - schronisko

stray - bezpańskie

proof - dowód

tormented - męczone

leather - skóra zwierzęca

breed - hodować...

Travelling - wypracowanie

>

>

>

>

>

sacrifice - poświęcać

get to know – dowiedzieć się

broaden our mind – rozwija nasze umysły

induce - skłonić

marvellous - wspaniały

fortunately - na szczęście

take part - brać udział

habits - zwyczaje

Dzień powszedni - wypracowanie

Mein Alltag

"Geben wir zu, wir sind auf jede Überraschung vorbereitet, nur die alltäglichen Dinge brechen über uns herein wie Katastrophen." - Stanisław Jerzy Lec.

"Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: ... eine Zeit zum Lachen, ... eine Zeit für den Tanz...

Akcje

Podstawą jego realizacji jest wypracowanie przez spółkę zysku w danym roku obrachunkowym oraz przekazanie, przez walne zgromadzenie, części tego zysku do podziału dla akcjonariuszy. Dywidenda może być wypłacana przez spółkę jedynie w razie wypracowania zysku.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji, twórczości i kultury".

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

WNIOSKI: Autorzy powieści omówionych w wypracowaniu ukazują losy bohaterów jednostkowych, wplątanych w różny sposób w działania społeczne oraz uwarunkowanych w różnym stopniu przez naturę.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

WNIOSKI: Autorzy powieści omówionych w wypracowaniu ukazują losy bohaterów jednostkowych, wplątanych w różny sposób w działania społeczne oraz uwarunkowanych w różnym stopniu przez naturę.

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Dążenie do uogólniania, podsumowywania, segregowania i uniwersalizowania własnych przemyśleń jest znane ludzkości już od zarania dziejów. Nie ważne którą z epok będziemy analizować, nie można nie dostrzec prób człowieka, by znany sobie świat...

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

 

"Widziałem wszystkie dzieła czynione

pod słońcem

a oto wszystko marność

i gonienie za wiatrem"

 

Człowiek od zarania dziejów poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens życia. Wydawać by się mogło, że nie...

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Dlatego słowa zawarte w temacie wypracowania, które mówią, że: Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera, są w pełni prawdziwe.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

Inne cechy stylistyczne ma swobodny list pisany do kolegi czy koleżanki, inne zaś wypracowanie uczniowskie, jeszcze inne artykuł zamieszczony w czasopiśmie.