Wypas

Żywienie zwierząt na pastwisku lubinnych użytkach zielonych. Rozróżnia się w.:

1) wolny – wypasanie całej pow. pastwiskajednocześnie; jest to wypas nieracjonalny ipowinien być zaniechany;

2) kwaterowy –kolejne wypasanie poszczególnych części pastwiska;w.k. jest najbardziej racjonalną metodąwypasu...