Wyparcie

Czytaj Dalej

WYPARCIE

Rozróżnia się: wyparcie pierwotne — me­chanizm uniemożliwiający dopuszczenie do świadomości popędowych impulsów i nie akceptowanych treści; wyparcie wtórne — mecha­nizm zapobiegający powrotowi do świa­domości tego, co zostało z niej wcześniej wyparte.