Wyładowania atmosferyczne

Czytaj Dalej

Burza - wyładowania atmosferyczne

Pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Jej błyskawiczny wzrost rozszerza powietrze w kanale iskry z prędkością ponaddźwiękową i siłą znacznie większą niż ciśnienie atmosferyczne.

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne zmniejsza się wraz z wysokością średnio o 11,5 hPa na każde 100 m.

Rodzaje frontów atmosferycznych

Główne fronty atmosferyczne nazywane są również klimatologicznymi. Powstaje krótki, ulewny opad atmosferyczny, któremu latem mogą towarzyszyć burze. Ciśnienie atmosferyczne wzrasta, a temperatura szybko się obniża.

Wilgotność powietrza atmosferycznego

Spadek temperatury do punktu rosy może wystąpić: • w czasie nocnego wychłodzenia podłoża, które pokryje się wtedy osadem atmosferycznym; • w konwekcyjnych ruchach wznoszących, gdzie zachodzi adiabatyczny spadek temperatury powietrza.

Zanieczyszczenia atmosferyczne

w latach osiemdziesiątych główne kraje OECD podjęły z powodzeniem działania prowadzące do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dzięki oczyszczaniu emitowanych gazów, redukcji zużycia energii w następstwie szoku paliwowego i zmniejszeniu zużycia węgla.

OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

Rodzaje opadów atmosferycznych: deszcz, śnieg, grad. Rodzaje osadów atmosferycznych: rosa, szron, sadź i gołoledź.

Prognozowanie pogody - Cisnienie atmosferyczne

Aneroid, barometr sprezynowy sluza do pomiaru cisnienia powietrza. Barometr jest zaopatrzony w sprezyste pudlo z wypompowanym powietrzem. Cisnienie zewnetrzne powoduje wyginanie wieka pudla, czemu przeciwstawia sie jego sprezystosc. Ruchy wieka przenosza sie na ruch wskazówki, która na skali pokazuje wielkosc...

Co wywołuje zjawiska atmosferyczne

Drobne cząsteczki powietrza bardziej rozpraszają fale świetlne krótszej długości (znajdujące się w niebieskiej części widma świetlnego) niż większe fale dłuższe (znajdujące się w czerwonej części). To jest powodem niebieskiej barwy nieba. Gdy powietrze zawiera mniej aerozolu, na przykład po...

Co wywołuje zjawiska atmosferyczne - Atmosferyczny pryzmat

Kiedy światło słoneczne przechodzi przez krople deszczu, zachodzą w nich zjawiska załamania, rozszczepiania i odbicia światła widzialnego w widmo kolorów od niebieskiego do czerwonego tworząc tęczę. Tęcze tworzą się parami. W pierwotnej tęczy barwa czerwona znajduje się w zewnętrznym zakrzywieniu; w...

Co wywołuje zjawiska atmosferyczne - Gloria

Odbicie fal świetlnych w atmosferze mogą wywołać piękne zjawiska. Osoby stojące na wzgórzu, mające za plecami Słońce, rzucają na zalegającą w dolinie mgłę cień, który jest otoczony barwnym lub białym pierścieniem – jest to gloria. Także cienie na czubkach chmur, widzianych z samolotu lecącego nad...

Co wywołuje zjawiska atmosferyczne - Mnożące się słońce

Odbicie i załamanie promieni słonecznych przez kryształki lodu zawarte w chmurze może utworzyć zjawisko halo. Są to białawe lub barwne pierścienie, łuki, słupy, krzyże lub świetliste plamy. Te świetliste plamy, o promieniu 22°, pojawiają się na lewo lub prawo od Słońca lub Księżyca i są zwane...

Co to są okna atmosferyczne?

Te zakresy długości fal, które są w stanie przeniknąć przez atmosferę nazywamy okna­mi atmosferycznymi.

Od czego zależą warunki atmosferyczne?

Procesy atmosferyczne, decydujące o pogodzie, rozgrywają się w troposferze.

Co to są układy atmosferyczne?

Układy atmosferyczne są to w przybliże­niu obszary wirującego powietrza, o średnicy od 150 do 4000 km. Układy atmosferyczne są opisywane poprzez różnice w zmienności ciśnie­nia powietrza oraz kierunków wiatrów wiejących wokół ich centrów.

Zjawiska atmosferyczne

  Niektóre zjawiska atmosferyczne są interesujące również dla astronoma amatora. Do częstych zjawisk atmosferycznych należy halo, obwódka wokół Słońca lub Księżyca, które jest prawdziwym zjawiskiem pogodowym.

Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Polsce

Powstawanie opadów atmosferycznych możliwe jest wtedy, gdy produkty kondensacji pary wodnej tworzące chmurę pokonają opór powietrza. Występowanie opadów atmosferycznych związane jest ze wznoszeniem się powietrza i w konsekwencji jego ochładzania.

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów .

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia

zamoczenie towaru, korozyjne działanie wody na metale żelazne, szkody wywołane opadami atmosferycznymi itp.

MAMELUCY, kasta wojsk.- feudalna rządząca w Egipcie, w chwili gdy w 1798 wylądował tam Bonaparte z Armią Wschodu

Nazwa pochodzi od arabskiego mamluk, oznaczającego białego niewolnika. Pojawili się w XII w. jako niewolnicy kupowani od Czyngis-chana przez rządzącą w Egipcie dynastię Ajjubidów. Początkowo stanowili gwardię przyboczną, w 1250 obalili Ajjubidów i przejęli władzę. W 1517 Egipt opanowali Turcy, ale...

CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Do czynników atmosferycznych, które wpływają na zdrowie człowieka, zaliczamy: temperaturę powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza (wiatr), ciśnienie atmosferyczne.