Wyglądały

Wyglądały

Czytaj Dalej

Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna

Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. Przybiera kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas obraz się zmienia.

Aczkolwiek mechanizmy powodujące zorzę są dość dobrze i...

USŁUGI PUBLICZNE - JAK WYGLĄDA ORGANIZOWANIE USŁUG PUBLCZNYCH

Adm.publiczna która działa jako jednostka konsumpcji zbiorowej może organizować usługi przez:

-zarządzanie swoją własną jednostką wytwórczą np. urząd miejski z własnym wydziałem policji

- zawiera umowy z prywatną firmą np. o naprawie ulic

-ustalenie wskaźników poziomu świadczenia usług i...

Starożytny Egipt - Jak wyglądała mumifikacja

Otóż słowo mumia pochodzi z języka arabskiego i oznacza " zwłoki zakonserwowane w smole ". Podczas mumifikacji wyjmowano z ciała zmarłego wszystkie organy wewnętrzne, poza sercem, ponieważ wierzono, że kontroluje myśli i czyny - funkcje niezbędne w życiu pośmiertnym. Następnie ciało myto w roztworze...

Jak wygląda sterowanie w maszynie Turinga?

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą diagramu przejść, który jest po prostu grafem skierowanym, którego wierzchołki reprezentują stany, w jakich może znaleźć się maszyna. Do oznaczenia stanów używa się często zaokrąglonych czworokątów. Krawędź prowadząca ze stanu x do stanu y nazywa się...

Jak wygląda wizyta u kręgarza?

W czasie pierwszej wizyty kręgarz przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący przebytych chorób i stylu życia. Informacje te mają duże znaczenie, ponieważ problemy zdrowotne pacjenta mogą być dziedziczne, wywołane przez niewłaściwą dietę, szkodliwy wpływ środowiska, stresującą pracę albo sytuację...

Jak wygląda dno oceanu?

Odwieczne przekonanie, że Mount Everest, mierzący 8848 m,jest naj­wyższą górą na świecie zostało za­kwestionowane wraz z odkryciem, iż stożek wulkaniczny Manna Kea na Hawajach ma od podstawy do szczytu 2300 metrów więcej. Odkrycie, że Mauna Kea ma od podstawy, znajdującej się głęboko na dnie...

Jak wyglądają badania naszego układu planetarnego?

Jeśli chodzi o obiekty leżące w naszym układzie planetarnym, nie musimy i nie możemy polegać wyłącznie na danych dostarczanych przez teleskopy. Bezzałogowe sondy kosmiczne mogą dole­cieć do planet siostrzanych Ziemi oraz innych ciał niebieskich i wykonać ich zdjęcia z orbity lub pro­wadzić badania...

Jak wyglądał pierwsz lot na Księżyc?

Zaledwie dwa miesiące później załoga Apollo 10 przeprowadziła dalsze testy ładownika - tym razem na orbicie wokół Księżyca. Astronauci Thomas Stafford oraz Eugene Cernan zeszli w nim zaledwie 15 kilometrów ponad powierzchnię Księżyca, pod­czas gdy trzeci członek załogi, John Young, nad­zorował...

Jak wyglądał pierwszy pobyt na Księżycu?

Wkrótce do Armstronga dołączył Aldrin i obaj astronauci dokonali pierwszego księżycowego spaceru. Przekonali się, jak łatwo, pomimo cięż­kich skafandrów, chodzi się po Księżycu, ponie­waż grawitacja jest tam wielokrotnie słabsza od ziemskiej. Pierwszym zadaniem było oczywiście umieszczenie...

Jak wygląda współczesny czołg?

Większość współczesnych czołgów jest napędza­na silnikami Diesla, choć kilka modeli wyposażo­no w silniki turbinowe. Typowy silnik czołgu to jednostka 12-cylindrowa o mocy około 1300-1500 KM. Może nadać 55-tonowemu kolosowi prędkość ponad 70 km/h, oczywiście gdy czołg po­rusza się po...

Jak wygląda kierowanie ogniem w czołgu?

Gdy na polu walki spotykają się dwa czołgi, to zwycięzcą jest zwykle ten, który pierwszy odda celny strzał. Dlatego współczesne maszyny są wyposażane w komputerowe systemy kierowania ogniem, zapewniające szybkie i celne strzelanie. Celowniczy ma za zadanie trzymać cel w polu wi­dzenia, a komputer za...

Jak wygląda gospodarka krajów rozwijających się?

Gospodarka krajów rozwijających się zdominowana jest przez rolnic­two. Słabo rozwinięty przemysł i sektor usług sprawiają, ze w po­równaniu z krajami rozwiniętymi ich budżet jest bardzo niestabilny. Rozwój przemysłu i usług wymaga znacz­nych nakładów finansowych i wysokiego poziomu...

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej...

Jak w przyszłości będą wyglądały usługi?

Coraz więcej procesów produkcyjnych ulega auto­matyzacji, a co za tym idzie ciągle zmniejsza się liczba miejsc pracy w przemyśle. Chcąc utrzymać ilość zatrudnienia, skraca się czas pracy. Na przy­kład kraje Unii Europejskiej podpisały porozu­mienie, według którego tygodniowy czas pracy nie powinien...

Jak wygląda rolnictwo w klimacie śródziemnomorskim?

Klimat śródziemnomorski, taki w którym lato jest gorące i suche, a zimy łagodne i wilgotne, spoty­kamy nie tylko w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo podobne warunki klimatyczne panują na przykład w południowej Kalifornii, w środkowej części Chile, w południowo-zachodniej części RPA, na południu i...

Jak wygląda planowanie marketingowe w latach 90-ych?

W roku 1990 Conference Board przeprowadziła badania w>ród dyrektorów marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych na temat bieżącego stanu planowania marketingowego. Zauważono wiele zmian w stosunku do podobnych badań z 1981. Większa ilość przedsiębiorstw zmieniła koncepcję marketingu i...

Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

 

Jest rzeczą interesującą, że w Polsce niezbędność odrębnego sądu konstytucyjnego traktowana jest jako oczywistość. Tymczasem w Europie, choć niewątpliwie daje się zauważyć tendencję do wzmacniania rewizji sądowej wobec innych organów państwa, kwestia ta wciąż pozostaje sporna.

W niektórych...

Jak wygląda procedura zmiany konstytucji?

 

Procedura ta zbudowana jest na schemacie procedury ustawodawczej lecz przewidziane są tu ważne modyfikacje. Inicjatywa zmiany konstytucji przysługuje 1/5 posłów, Senatowi i prezydentowi. Zmiana konstytucji dokonuje się przez uchwalenie jednobrzmiącej ustawy przez Sejm i Senat.

Do zatwierdzenia projektu...

Jak wygląda w RP hierarchia prawa?

 

Konstytucja jest najwyższym prawem w RP. Oznacza to, że treść wszystkich ustaw nie wyłączając ratyfikowanych umów międzynarodowych, musi być z nią zgodna, rozporządzenia muszą być natomiast zgodne z ustawami. Ważną ustawą jest również uznanie art. 91 konstytucji , iż ratyfikowana umowa...

Wizerunek współczesnego menadżera - czyli jak powinien wyglądać menedżer jutra.

Wstęp. Menedżer. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managerów: sales manager, brand manager, marketing manager, office manager, product manager... Czemu tak łatwo przejęliśmy to anglojęzyczne określenie? Może dlatego, że jest właśnie tak uniwersalne... I z całą pewnością również dlatego, iż kojarzy się lepiej niż określenie ?kierownik?, które przez ...