Wydech

Wydech jest fazą bierną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w następstwie rozkurczu mięśni wdechowych. wydech.

Maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu

maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu; MMFR25-75; przepływu w l/s mierzony na podstawie wykresu krzywej natę­żonego wydechu w odcinku zawartym między 25 a 75% całej objętości wydalanego podczas próby powietrza.