Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj Dalej

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. Uniwersytet Krak.

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Opieke nad uniwersytetem, opartym organizacyjnie nawzorze uniwersytetów: bolonskiego, padewskiego i neapolitanskiego, powierzyłwówczas nowemu biskupowi krakowskiemu—Florianowi Mokrskiemu.

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

XV w upadek nauki arabskiej i wzrost europejskiej, Średniowieczny uniwersytet stworzył podstawy do nauki nowożytnej, nastąpiło ukształtowanie samej instytucji uniwersytetu a także rozwinięcie i zaadaptowanie nauki grecko-arabskiej na grunt Europejski ( podstawy dla Kopernika, Galileusz czy Keplera).

Szkolnictwo w średniowieczu - POWSTANIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW

Do najstarszych i najsłynniejszych europejskich uniwersytetów średniowiecznych należy zaliczyć uniwersytety: w Bolonii - założony w 1119 r.

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

Krakowską (—> Uniwersytet Jagielloński). Gromadzi nadto wydawnictwa obce dla potrzebuczelni. wydawnictwo: „Biuletyn BibliotekiJagiellońskiej" (od 1949).

ISKRY, Państwowe Wydawnictwo „I."

ISKRY, Państwowe Wydawnictwo „I. ", wydawnictwo współcz. 1972 pod auspicjami wydawnictwa (1975-81 wyd.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. ; publikacje profesorów ukazywały się w ramach wydawnictw Tów. uniwersytetu. w ramach uniwersytetu.

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW."

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K. ", wydawnictwo utworzone 1948 w Warszawie przez KC PZPR z połączenia spółdzielni wydawn.

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE (PWN)

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE (PWN), w Warszawie, największa pol. PWN ma 4 oddziały terenowe: w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, pełniące funkcję regionalnych wydawnictw nauk. Wydawnictwo opublikowało podstawowe syntezy histlit.

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J.

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.)

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd. BUKOWSKI Droga do uniwersytetu w Gdańsku, „Litery" 1970 nr 1, 3; K.

UNIWERSYTET LWOWSKI

UNIWERSYTET LWOWSKI, uczelnia utworzona 1661 aktem fundacyjnym Jana Kazimierza, gwarantującym kolegium jezuickiemu (zał. uczelnie, najliczniej na —> Uniwersytet Wrocławski, nawiązujący do tradycji U.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

Chałasiński, pierwsi po Viewegerze rektorzy), a także kadra przybyła z uniwersytetów: wil. w kulturę Łodzi i regionu (czasopisma i wydawnictwa, teatr i film), współpraca ze środowiskiem lit.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst. ukazują się w wydawnictwie uczelni: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (od 1948; Sectio F obejmuje nauki filoz.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK), uczelnia powst. TNT, w Sprawozdaniach TNT, w wydawnictwie seryjnym Acta Uniw.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. ukazują się w ramach wydawnictwa Prace Naukowe UŚl.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)

, uniwersytet poniósł także ogromne straty materialne (budynki, księgozbiór, aparatura nauk. Prace polonistów ukazują się w wydawnictwach: Roczniki UW, Rozprawy UW oraz Acta Bibliothecae Univ.

UNIWERSYTET WILEŃSKI

uczelnie, zasilając głównie —> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace polonistów ukazywały się w wydawnictwach: „Alma Mater Vilnensis", Biblioteka A.