Wydawnictwo

Czytaj Dalej

Warunki i zasady oznaczania książeki wydawnictw ciągłych kodami kreskowymi EAN.

Identyfikator celu specjalnego 977- trzycyfrowy prefiks, przeznaczony w systemie do kodowania wydawnictw ciągłych , nadany przez EAN International Numer ISNN W1-W7 –numer nadany wydawnictwu ciągłemu przez wydawcę lub przez ośrodek krajowy ISSN bez jego znaku kontrolnego, w ramach przydzielonego przedziału numerów i jednoznacznie identyfikujący wydawnictwo ciągłe.

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE (PWN)

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE (PWN), w Warszawie, największa pol. PWN ma 4 oddziały terenowe: w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, pełniące funkcję regionalnych wydawnictw nauk. Wydawnictwo opublikowało podstawowe syntezy histlit.

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Wydawnictwo MON

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Wydawnictwo MON, wydawnictwo publikacji wojskowych nauk. Nakładem wydawnictwa ukazały się m.

WYDAWNICTWO „ŚLĄSK"

WYDAWNICTWO „ŚLĄSK", wydawnictwo zał. Górniczo-Hutniczym, wydawnictwo o złożońym profilu edytorskim, obejmujące publikację książek o tematyce górniczej, hutniczej, czasopisma techniczne, literaturę społ. Wydawnictwo jest jednym z gł.

WYDAWNICTWO POLSKIE (R. WEGNER)

Szczególne miejsce zajmuje w dorobku wydawnictwa Biblioteka Laureatów Nobla (1922-26 red. wydawnictwo zostało zlikwidowane, a Wegner wysiedlony do Warszawy, gdzie zmarł 1942.

ISKRY, Państwowe Wydawnictwo „I."

ISKRY, Państwowe Wydawnictwo „I. ", wydawnictwo współcz. 1972 pod auspicjami wydawnictwa (1975-81 wyd.

WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P."

", wydawnictwo książek popularnonauk. „Sygnały", serii Wydawnictw Popularnoencyklopedycznych (od 1959), obejmującej m.

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP)

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP), placówka powst. Zakładów Wydawnictw Szkolnych (zał. Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego (zał.

WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE (WŁ)

WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE (WŁ), wydawnictwo powstało 1957 w powiązaniu ze spółdzielnią introligatorską i poligraficzną „Poziom"; 1960 przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe.

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW."

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K. ", wydawnictwo utworzone 1948 w Warszawie przez KC PZPR z połączenia spółdzielni wydawn.

WYDAWNICTWO LITERACKIE (WL)

WYDAWNICTWO LITERACKIE (WL), państw, przedsiębiorstwo wydawn. wspólnie z wydawnictwem „Pax" dzieła wybrane), podjęto też (1975) edycję serii pol.

WYDAWNICTWO LUBELSKIE

WYDAWNICTWO LUBELSKIE, wydawnictwo zał.

WYDAWNICTWO MORSKIE

WYDAWNICTWO MORSKIE, wydawnictwo literatury nauk.

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, wydawnictwo zał.

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J.