Wybrzeże

Wybrzeże

Czytaj Dalej

Typy WYBRZEŻY morskich - ich charakterystyka

Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.

A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:

- dalmatyńskie – utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański);

- riasowe – powstają w wyniku zalania dolin starych grzbietów...

Typy wybrzeży w Polsce

Brzegi Bałtyku, tworzące północną granicę, przedstawiają się jako linia dość wyrównana. Poza Zatoką Pomorską, wyspami Uznam i Wolin, poza Helem i Zatoką Gdańską widzimy linię wyrównaną, utworzoną z piaszczystych, płaskich plaż albo z podciętych, stromym urwiskiem przybrzeżnych wzniesień...

Morza i wybrzeża

Szacuje się, ze 70% powierzchni naszej planety zajmują wody mórz i oceanów. Ten typ środowiska wod­nego wraz z wybrzeżem, które je ota­cza Jest największym środowiskiem życia na Ziemi i stanowi siedlisko ogromnej rzeszy często zadziwiają­cych gatunków roślin i zwierząt. Głównymi czynnikami...

Typy wybrzeży morskich

Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe...

Wybrzeża - Informacje ogólne

1. Na rodzaj wybrzeża ma wpływ:

- rodzaj skał budujących wybrzeże

- kierunek i siła fal wiatrowych

- wielkość pływów

2. Działalność akumulacyjna morza zaznacza się na wybrzeżu. Płaskie formy, które pozostają w wyniku tej działalności mogą być trwałe lub okresowe. Zależy to od...

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

ALGIER, regencja należąca do Turcji na wybrzeżu Afryki Płn.

Zarządzana przez deja. Za czasów Rewolucji stosunki z Francją były poprawne. Dyrektoriat sprowadzał stamtąd pszenicę za pośrednictwem żydowskich kupców Bacriego i Busnacha.

Dopiero ekspedycja Bonapartego do Egiptu skłoniła deja do wypowiedzenia wojny. Pierwszy konsul doprowadził jednak 30 IX 1800 do...

Lazurowe Wybrzeże

Lazurowe Wybrzeze

Połozenie:

- Południowo-wschodnia część Francji, między Cassis a Menton

- Francuskie wybrzeże Morza Śródziemnego

- Graniczy z Włochami i Hiszpanią

Charakterystyka terenu:

- Linia brzegowa bardzo nierówna

- W niewielkiej odległości od brzegu występują wyspy

- Góry...

Morze Bałtyckie i jego wybrzeże

Bałtyk jest morzem śródkontynentalnym tzn. z każdej strony otoczony jest lądem europejskim. Jest najmłodszym morzem Oceanu Atlantyckiego. Powstał ok. 12tys. lat temu wskutek cofania się lodowca

- Bałtyckie jezioro zaporowe - utworzyły go wody roztopowe, słodkie zbierające się przed czołem lodowca

-...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Wybrzeże Kości Słoniowej

 

W Wybrzeżu Kości Słoniowej od 1960 r. rządzi w autorytarny sposób Felix Houphouet-Boigny.

Pod jego rządami państwo to, ściśle związane z Francją, przekształciło się w najbogatszy kraj Afryki Zach. Francja i tu, i w większości sąsiednich krajów zachowała bazy oraz prawo do interwencji...

ELBA, niewielka wyspa (225 km kw.) na M. Śródziemnym u wybrzeży Włoch

Oddalona 20 km od wł. prowincji Livomo, od której oddziela ją Cieśnina Piombino. Przed 1789 należała do wł. ks. Toskanii. W 1793 schroniło się tu kilka tys. franc. ro-jalistów, przewiezionych przez flotę ang. z Tulo-nu, po zdobyciu miasta przez wojska rewolucyjnej Francji. W 1800, na mocy traktatu z...

KANONIERZY OBRONY WYBRZEŻA (Canonniers gardes-cótes)

Franc. oddziały przeznaczone do obrony szczególnie ważnych odcinków wybrzeża. Tego typu formacje istniały od 1701 i wynikały z tradycyjnego obowiązku obrony linii brzegowej przez mieszkańców osad oddalonych nie więcej niż 2 mile (8 km) od morza.

W początkach Rewolucji oddziały takie rozwiązano...

QUIBERON, płw. u płd. wybrzeży Bretanii

Gdzie 9 Messidora roku III (27 VI 1795) wylądował oddział emigrantów-rojalistów, dowodzony przez gen. Puisaye i d’Hervilly’ego, przywieziony tu przez flotę ang. Nie otrzymawszy dostatecznej pomocy ze strony szuanów rojaliści zostali otoczeni przez rewolucyjnego gen. Jeana Humberta z Armii Wybrzeży Brestu...

ABUKIR (bitwa lądowa), m. na wybrzeżach Egiptu, 20 mil na wschód od Aleksandrii

Gdzie 14 VII 1799 wylądowała turec. Armia Rodosu pod wodzą Mustafa Paszy. Wojska turec. liczyły 15 tys. żoł., a operację lądowania ubezpieczało 5 turec. okrętów liniowych, 3 fregaty oraz niewielki zespół okrętów ang. pod komendą komandora Smitha. Bez większych trudności Turcy zdobyli fort...

AIX, w. u zach. wybrzeży Francji w pobliżu Rochefort

Gdzie 12 VII 1815 schronił się Napoleon, zamierzając przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Wyspę blokowały jednak okręty ang. pod rozkazami kpt. Maitlanda. 15 VII Napoleon oddał się w ręce Anglików i wystąpił na pokład okrętu „Bellerophon”.

BANTRY BAY, zat. u wybrzeży Irlandii

Gdzie miał wylądować w XII 1796 ekspedycyjny franc. korpus gen. Hoche’a. Korpus ten, załadowany na okręty eskadry adm. Justina Morarda de Galles (35 okrętów), wypłynął 15 XII z Brestu. Francuzom udało się ominąć flotę ang. i dotrzeć do Irlandii.

14 I 1797 tylko 25 jednostek zdołało powrócić...

CEJLON, w. na O. Indyjskim, u wybrzeży Indii, należąca do Holandii

1795-1796 zdobyta przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską. Ponieważ traktat pokojowy z Amiens nie nakazywał zwrotu tej posiadłości Holandii, Anglicy zatrzymali C., który w 1802 stał się oficjalnie kolonią bryt. korony.

DUBROWNIK, m. na wsch. wybrzeżu Adriatyku

W epoce napoleońskiej nosiło nazwę Raguza. Od XIII w. republika podległa kolejno Wenecji, Węgrom, Turcji. 1806 zajęta przez Francuzów, 1810 przyłączona do Prowincji Iliryjskich. Tytuł ks. Raguzy otrzymał marsz. Marmont. Od 1814 pod panowaniem austr.

FREJUS, port franc. na płd. wybrzeżu Francji

9 X 1799 wylądował tu Bonaparte, wracający z Egiptu na pokładzie okrętu „Muiron”.

JAFFA, m. w Palestynie, na wybrzeżu M. Śródziemnego

Po zajęciu Al-Arisz i Gazy Bonaparte 3 III 1799 przybył pod mury J., bronionej przez silny turec. garnizon. Po trzech dniach przygotowań Francuzi zdobyli ją szturmem 7 III. Kiedy Bonaparte dowiedział się, że w skład garnizonu weszło 3 tys. Turków, którzy parę tygodni wcześniej zostali wzięci do...