Wstrząśnienie błędnika

Wstrząśnienie błędnika

Wstrząśnienie błędnika (łac. commotio labyrinthi) - zaburzenie czynności ucha wewnętrznego występujące po urazie głowy, któremu nie towarzyszą zmiany w badaniu otoskopowym. Może ono towarzyszyć złamaniu kości skroniowej lub też występować bez uszkodzenia kości. Podczas wstrząśnienia następują zaburzenia w mikrokrążeniu błędnika błoniastego, które występują jako skutek fali uderzeniowej...

Czytaj Dalej

Ratownictwo - zanim zaczniesz ratować

Zanim zaczniesz ratować Dobrze byłoby, gdyby każdy z nas znał podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby umieć zachować się w różnych przypadkach, które spotykamy w swoim życiu. Oto garść porad, które nam w tym pomogą. Jeśli masz do czynienia z ofiarą tragicznego wypadku, zawsze stosuj się do poniższych zasad. Najpierw ostrożnie zbadaj ofiarę. Podchodząc do poszkodowanego należy ocenić jego miejsce pod kątem bezpieczeństwa dla siebie i chorego (główna zasada to: ...

Urazy i rdzenia kręgowego

Rozwój motoryzacji i uprzemysłowienie pociąga za sobą zwiększenie liczby poważnych urazów, w następstwie, których dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Według M. Wissa roczny przyrost liczby osób z uszkodzeniami rdzenia w Polsce sięga ponad 30 na milion mieszkańców. W Szwajcarii co roku przybywa 15 osób, zaś w USA 50 osób na milion mieszkańców, u których uraz kręgosłupa prowadzi do uszkodzenia rdzenia i następstw w postaci porażeń i niedowładów.

Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. W łagodniejszyeh przypadkach zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznaczni W pniu mózgowym; •‘W cięższych zmiany dotyczą zarówno...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Fizyka - zasada zachowania energi

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

 Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

 Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest...

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Wiek bagien węglowych

W tym wieku ryb ląd stały był prawie bez życia. Urwiska i szczyty nagich skał obmywał deszcz i wysuszało słońce. Nie było prawdziwej gleby, albowiem nie było jeszcze robaków ziemnych, które przyczyniają się do wytworzenia gleby i nie było roślin, dzięki którym skały kruszą się i zmieniają w...

Wzrost imperium rzymskiego

To nowe mocarstwo rzymskie, które w II i I w. przed Chr. zdobyło siły do panowania nad światem zachodnim, różniło się pod wielu względami od wszystkich dotychczasowych wielkich państw cywilizowanego świata. Najpierw nie było ono monarchią ani tworem jakiegoś wielkiego zdobywcy. Nie było ono co prawda...

Dziecko z autyzmem

Temple Grandin-wyleczona autystka,

tylko ok. 25% wyleczonych autystów cierpiało na tę chorobę

niewiele autystów rozpoczyna szkołę średnią, jeszcze mniej dociera dalej

zajmują się głównie matematyką, informatyką, a ni psychologię

próbowała zrozumieć samą siebie, nie czuła się...

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość (radioaktywność)

zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji...

Akustyka - Informacje ogólne

Każde wrażenie, otrzymane za pośrednictwem ucha (narząd Cortiego w uchu wewnętrznym), nazywamy głosem. Źródło głosu jest zawsze w obrębie kuli ziemskiej. Doświadczenia wykazują, że do wzbudzenia głosu są potrzebne nagłe, krótkie uderzenia (głos krótki). Głos ciągły powstaje , gdy liczne...

Zagrożenie promieniowaniem

Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: cząstek (promieniowanie korpuskularne), światła (fotony), ciepła (promieniowanie cieplne) oraz fal elektromagnetycznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego...

Budowa oka i ucha

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych...

Narząd słuchu i równowagi

Narzad sluchu odbierajacy fale akustyczne ma lacznosc z otoczeniem, a narzad rownowagi jest calkowicie zamkniety w puszce czaszki.

Narzad sluchu i rownowagi stanowi ucho, ktore dzieli sie na trzy czesci: ucho zewnetrzne, srodkowe i wewnetrzne.

Ucho zewnetrzne sklada sie z malzowiny usznej i przewodu sluchowego...

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Opis fortów na Grodzisku nie sposób przedstawić bez uprzedniego nakreślenia tła historycznego kiedy je tworzono i batalii jakie tam się toczyły. W tym celu prześledzone zostały zapisy w dziesięciu książkach poświęconych Gdańskowi, gdzie wspomniano interesujących nas fortyfikacjach. W pięciu z nich...

Wcięcie sitowe

Wcięcie sitowe (incisura ethmoidalis) przedziela obie części oczodołowe; jest ono czworokątne, a wypełnia je blaszka sitowa kości sitowej. Brzegi wcięcia tworzą szereg półkomórek (semicellulae*) albo dołków (foreolae*), które łącząc się z odpowiednimi półkomórkami powierzchni górnej kości...

Kość skroniowa

Parzysta kość skroniowa (os temporale) jest położona między kością potyliczną a klinową i bierze udział w wytwarzaniu częściowo podstawy. częściowo zaś ściany bocznej czaszki. Różnorodność zadań, jakie kość skroniowa ma do spełnienia, powoduje jej złożoną budowę.

Kość skroniowa jest...

Rozwój kości skroniowej

Kość skroniowa jeszcze u noworodka uwidacznia swe powstanie z trzech zasadniczych części składowych, które odpowiadają części łuskowej, części bębenkowej i części skalistej; brak jeszcze właściwego wyrostka sutkowatego; poza tym otacza ona kosteczki słuchowe i łączy się z wyrostkiem...

Blaszka sitowa

Blaszka sitowa leży poziomo, wypełnia ona całkowicie wrcięcie sitowe kości czołowej  wytwarzając wzdłuż przedniego brzegu i wzdłuż obu brzegów bocznych wcięcia część szwu czołowo-sitowego (sutura frontoethmoidalis). Blaszka sitowa na swej powierzchni górnej, skierowanej do dołu przedniego...

Błędnik sitowy

Błędnik sitowy (labyrinthus ethmoidalis) Błędnik sitowy, prawy i lewy. stanowi główną część kości; ma on kształt wydłużonego sześcianu i łączy się w swych górnych częściach przyśrodkowo z brzegiem bocznym blaszki sitowej. Błędnik składa się z szeregu jamek kostnych o cienkich ściankach...