Wstrząśnienie błędnika

Wstrząśnienie błędnika

Czytaj Dalej

Tętnica błędnika

Jest to naczynie parzyste, cienkie, odchodzące bardzo zmiennie, albo mniej więcej ze środka długości t. podstawnej, albo z t. dolnej przedniej móżdżku, albo nawet (według Adachiego) od dolnej tylnej. Biegnie ona bocznic i razem z nerwem statyczno-słuchowym wstępuje do przewodu słuchowego...

Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. W łagodniejszyeh przypadkach zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznaczni W pniu mózgowym; •‘W cięższych zmiany dotyczą zarówno...

Wstrząśnienie rdzenia kręgowego

Wstrząśnienie rdzenia jest pojęciem ściśle klinicznym. Tym określeniem opisuje się przejściowe objawy neurologiczne pojawiające się po urazie kręgosłupa poniżej miejsca uszkodzenia w ciągu kilku-kilkunastu minut lub godzin, zazwyczaj ustępujące. Duże niebezpieczeństwo, ze zgonem włącznie...