Wschód

Wschód

Czytaj Dalej

Bliski Wschód po II wojnie światowej

Bliski Wschód to obszar rozciągający się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie. Na bliksowschodnią sytuację polityczną miały wpływ decyzje, które zapadały w Europie i ambicje mocarstwowe Wielkiej Brytanii i Francji. Układ polityczny, jaki...

KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO. ZACHÓD I WSCHÓD

Pozostaje nam jeszcze jedno zagadnienie, na które ostatnio zwrócił uwagę A. Momigliano. Kościół - twierdzi ten historyk - stanowi w IV wieku, w porównaniu z coraz bardziej skostniałymi i nieskutecznymi strukturami cesarstwa, potężne pole magnetyczne, przyciągające wszystkich, którzy chcą się wybić...

WSCHÓD

Drang nach Osten nm., dosł. 'Napór na Wschód', kierunek agresywnej polityki feudalnych i kapitalistycznych Niemiec; pojęcie sformułowane w Niemczech ok. 1888, kiedy dyskutowano nad projektem zbudowania kolei Berlin-Bagdad. Kompania wschód ni oindyjska zob. Kompania. Kościoły wschodnie zob. Kościół. Na wschód...

Unici i misje na Bliskim Wschodzie

Specyfiką Bliskiego Wschodu było istnienie obok siebie mahometan i chrześcijan, wśród których znaczniejszyniż gdzie indziej procent stanowili łacinnicy i unici. Papieże, następcy Benedykta XIV, odnowilijego postanowienie, że w tych dwóch grupach katolickich nie wolno przechodzić z jednego obrządku...

Islam Środkowego Wschodu

Państwa Środkowego Wschodu, rozciągające się od Egiptu do Afganistanu i od Półwyspu Arabskiego doIranu, prawie wszystkie miały powyżej 90% ludności mahometańskiej. Wyjątek stanowił Izrael, któryna 4 mln 200 tys. mieszkańców miał 14% mahometan, a 84% Żydów i 2% chrześcijan, w tym połowękatolików...

BLISKI WSCHÓD 1940-45

Zalążkiem Annii Polskiej na Wschodzie była Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dowódca płk Stanisław Kopański) formowana od czerwca 1940 r. w okolicach miasta Homs w Syrii, która była wówczas terytorium mandatowym Francji. Brygada miała zasilić francuską Annie Lewantu. Po upadku Francji na rozkaz...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - CESARSTWO NA WSCHODZIE W V WIEKU

 

Podczas gdy na Zachodzie Cesarstwo ulegało gwałtownemu rozkładowi, który doprowadził w końcu do powstania na jego gruzach wielu barbarzyńskich półpapstw, inny był przebieg wypadków na Wschodzie.

Wprawdzie i tu miały miejsce silne wstrząsy społeczne, a prowincje bałkańskie stały się terenem...

Konflikt na bliskim wschodzie, konflikty izraelsko-arabskie.

Konflikt- definiowany jest z reguły jako niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, ich kolizję, spór o nie, jako zatarg. Konflikty dzielą się na wewnętrzne i międzynarodowe. Słowo „konflikt” występuje często jako określenie sporu, jako czegoś łagodniejszego. Ważne jest zachowanie stron, czy między nimi konflikt ma charakter werbalny, ograniczający się do składania protestów, ostrzeżeń czy nawet gróźb. Ostrzejszy konflikt ma charakter wtedy, gdy następuje ...

Chrześcijanie na Wschodzie: wyzwanie ze strony islamu

Kim są chrześcijanie na Wschodzie i jak liczni są ci, o których istnieniu pamięta się rzadko,zwykle tylko wtedy, gdy dowiadujemy się o represjach, masakrach czy konfliktach pomiędzyreligiami? Z braku precyzyjnych danych statystycznych, na podstawie szacunkowychwyliczeń stwierdza się, że obecność...

Chrześcijanie na Wschodzie w XXI w.

Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją chrześcijanie na Wschodzie na początkutrzeciego tysiąclecia, to wyzwania zarówno demograficzne jak i polityczne. Wskaźnikurodzin ludności muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie jest przeciętnie dwukrotnie wyższyniż ludności chrześcijańskiej. Ci ostatni, coraz...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys w stosunkach Wschód - Zachód

 

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce wywołało ostry kryzys w stosunkach międzynarodowych. Pod koniec grudnia państwa zachodnie podjęły sankcje ekonomiczne i polityczne wobec Polski. Narastało napięcie w stosunkach amerykańsko-radzieckich. Rokowania rozbrojeniowe znalazły się w ślepym zaułku, a w...

Wspólne cechy chrześcijaństwa na Wschodzie

Po 1989 r., gdy upadł komunizm i nastał kres potęgi sowieckiej, liczne narody zaliczaneniegdyś do Europy Wschodniej odczuwają i głoszą swą przynależność do Europy Zachodniejalbo przynajmniej do Europy tout court. W każdym razie - nie do Europy Wschodniej. DlaPolaków, Węgrów, Czechów, ludów bałtyckich...

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

Obecnie...

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

KLEMENS (II n.e., Aleksandria)

pośrednik między nauką grecką a chrześcijańską - niesamodzielny i eklektyczny twórca, który wprowadził filozofię helleńską do tworzenia systemu wiary chrześcijańskiej

trzy działy pism: Upomnienie Greków – rozważania błędów pogańskich; Paedagogus –...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

Gospodarka wodna na Bliskim Wschodzie, problemy polityczne i gospodarcze

Region Bliskiego Wschodu nazywany jest często Żyznym Półksiężycem, jest on kolebką rolnictwa. Pomimo tego zawsze cierpiał na niedobór wody, o czym często jest wspominane w Starym Testamencie i Koranie.

W dzisiejszych czasach przy ciągle wzrastającej liczbie ludności i rozwoju gospodarczym, niedobór...

CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU

1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu

a) położenie w dolinach wielkich rzek ( komunikacja, ryboustwo, rozwój rolnictwa )

EGIPT - Nil

MEZOPOTAMIA - Tygrys i Eufrat

INDIE - Indus i Ganges

CHINY - Huanghe i Jangcy

b) gospodarka

- rolnictwo na glebach aluwialnych ( muł ) opartych...

„Współistnienie“ Zachodu i Wschodu w latach 1972 - 1980

Już podczas kampanii wyborczej Nixon zapowiadał że polityka siły jest mało skuteczna i trzeba ją zastąpić pokojowym współzawodnictwem z ZSRR. Mówił, że po erze „konfrontacji nast.…ąpiła era negocjacji”. Było to głównym hasłem Nixona w stosunkach z ZSRR. Zmienił podejście do roli USA w...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - CESARZ I DYNASTIA

 

Przez lat przeszło pięćdziesiąt (do r. 450) Cesarstwo na Wschodzie pozostawało pod rządami dynastii teodozjańskiej. W rzeczywistości władali nim w tym czasie faworyci i kobiety.

Po zamordowaniu Arkadiuszowego opiekuna, Rufina, kierownictwo sprawami państwowymi znajdowało się bądź to w rękach...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - PRZEMIANY KULTURALNE NA WSCHODZIE

 

Wzrost centralizmu państwowego, popieranego przez Justyniana, pozostawił wyraźne ślady w dziedzinie kultury. Dawne jej ośrodki w Antio-chii i Aleksandrii straciły w tym czasie, swoje znaczenie, ustępując miejsca Konstantynopolowi.

Ośrodek ten, pozbawiony tradycji, rozwijał się pod wpływem życia...