Wrodzona niedoczynność tarczycy

Wrodzona niedoczynność tarczycy

Czytaj Dalej

Wrodzona niedoczynność tarczycy

Przypadki wrodzonego braku tarczycy pojawiają się tylko sporadycznie na świecie, natomiast w okręgach wola endemicznego, jak w Kar-, patach, Alpach i Himalajach, można było napotkać wrodzoną niedoczynność tarczycy u kilku członków tej samej rodziny (kretynizm endemiczny).

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niedoczynność tarczycy

Dotyczy to nie tylko depresji spowodowanych niedoczynnością tarczycy, ale także innych jej przypadków. Naukowcy podejrzewają, że niekiedy depresja może wpływać na gruczoł tarczycy i przyczyniać się do rozwoju niedoczynności tarczycy.

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to niedobór krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologicznych skutków niedoboru tych hormonów. przewlekłym zapaleniem tarczycy o podłożu immunologicznym, leczeniem nadczynności tarczycy radiojodem lub uszkodzeniem operacyjnym).

Śpiączka hipotermiczna w niedoczynności tarczycy

Śpiączka hipotermiczna (śpiączka hipome-taboliczna) jest rzadkim następstwem długotrwałej nie leczonej niedoczynności tarczycy. Występuje znaczne obniżenie temperatury ciała poniżej wartości możliwych do zbadania zwykłym termometrem lekarskim, a więc poniżej 308 K (35°C) bradykardia, zwolnienie...

Młodzieńcza niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy młodzieńcza jest rzadką jednostką chorobową, w odróżnieniu od częstej niedoczynności tarczycy dorosłych i nierzadkiej wrodzonej niedoczynności tarczycy.

Niedoczynność tarczycy

Częstość występowania zaburzeń miesiączkowania u kobiet z niedoczynnością tarczycy wynosi według różnych autorów od 56 do 80%. U kobiet z niedoczynnością tarczycy często stwierdza się zaburzenia miesiączkowania i cykle bezowulacyjne.

Niedoczynność tarczycy

pierwotna może być odległym efektem zmian zapalnych tarczycy, leczenia (zachowawczego lub chirurgicznego), naświetlań, chemioterapii i wrodzonych defektów syntezy hormonów. ; 3) leczenie jodem lub lekami przeciw-tarczycowymi z powodu nadczynności, 4) niedobór jodu.

Nabyta niedoczynność tarczycy

Nabyta niedoczynność tarczycy oznacza stan niedoboru hormonów tarczycowych u dziecka pozostającego uprzednio w eutyreozie (prawidłowej czynności tarczycy).

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

Wpływają na to nasze wrodzone, bądź wykształcone w procesie życia zdolności.

Przedstaw najczęściej występujące zaburzenia funkcjonowania tarczycy

Może być wrodzona, związana z niedorozwojem lub całkowitym brakiem tarczycy, wrodzonymi błędami syntezy hormonów tarczycy lub podwzgórzowo-przysadkową niedoczynności tarczycy (niedobór lub brak TSH).

Hormony - Funkcje tarczycy

Wiele osób ma powiększoną tarczycę (wole niedoczynne), przysadka mózgowa bowiem, "chcąc" doprowadzić do prawidłowego poziomu hormonów tarczycowych, wydziela intensywnie TSH, co pobudza gruczoł tarczowy do rozrostu.

Wrodzony brak przyusznicy

Dotychczas opisano tylko kilkanaście przypadków wrodzonego braku przyusznicy (agenesis) po jednej stronie i zaledwie parę po obu stronach. Znanych jest również parę przypadków, w których jednostronny brak wrodzony łączył się 7.

Wyczuwalność tarczycy

Wymacywanie gruczołu nie daje na ogół lepszych wyników niż oglądanie. Najlepiej daje się ono dokonać, kiedy głowa przechylona jest ku tyłowi; ale wtedy tylko gruczoł jest wyczuwalny, jeżeli jest on choćby nieznacznie powiększony; gruczoł normalnej wielkości lub niedorozwinięty nie jest...

Wielkość tarczycy

Przeciętna waga tarczycy dorosłych mężczyzn w okolicach wolnych od wola wynosi 17—20 g, wzrasta do 20—26 g w okolicach, w których wole niezbyt często się zdarza i osiąga 30—60 g na obszarach, w których wole bardzo często występuje w zupełnie normalnych warunkach zdrowotnych i czynnościowych gruczołu i całego ustroju.

Zmiany tarczycy związane z wiekiem

W wieku 20 do 50 lat waga tarczycy na ogół nie ulega większym zmianom. Zaznacza się ona ciemną barwą, przyrostem tkanki łącznej i uwstecznienicm pęcherzyków, z których tarczyca jest zbudowana , oraz ich wydzieliny.

Różnice płciowe a tarczyca

Kobiety mają nie tylko stosunkowo, ale nawet bezwzględnie cięższą tarczycę niż mężczyźni.

Tarczyca jako narząd regulujący krwiobieg

Jeżeli wzrasta ciśnienie krwi w obrębie głowy, to tarczyca przyjmuje większe ilości krwi i odprowadza ją do serca.

Kształt i części składowe tarczycy

Czasem węzina prostolinijnie łączy oba dolne bieguny tak, że tarczyca zupełnie wyraźnie przyjmuje wtedy wygląd półksiężyca.

Torebka włóknista tarczycy

Torebka włóknista (capsula Jibrosa). Wraz z gruczołem z łatwością daje się ona operacyjnie wyłuszczyć z otaczającej ją powięzi tarczowej. Składa się ona z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna zawiera głównie krótkie, licznie poprzeplatane z sobą włókna klejodajne i nieliczne włókna sprężyste. W...

Torbiele i przetoki tarczycy

W związku z pozostałościami przewodu tarczowo-języ-kowegO wzdłuż całego jego przebiegu mogą powstawać torbiele i przetoki.

Torbiele w okolicy kości gnykowej powstałe z pozostałości przewodu tarczowo-językowego w związku ze swym położeniem nie zawsze dają się odróżnić od torbieli...