Wpust, fuga, nut

Przy łączeniu na szerokośćdwóch równoległych drewn. elementów konstrukcyjnych- żłobek w jednym z nich, odpowiadający występowidrugiego elementu, zw. wypustem (palec,pióro), na który jest nasadzony; czasami zamiast wypustuwystępuje pióro (—> klepki).