Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Warunki hydrogeologiczne Na obszarze wyspy Wolin występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: - wody w otworach mezozoicznych, przy czym silnie zmineralizowane (solanki) w utworach jury i zmineralizowane, w partiach stropowych wysłodzone - w utworach kredy, - wody w utworach czwartorzędowych, przy czym wydzielić tu należy poziom wodonośny Półwyspu Przytorskiego (piaski morskie i piaski mierzei oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry) oraz zasadniczy ...

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich.

Wyspa Wolin - Szlaki turystyczne

Na wyspę Wolin przedostajemy się promem w Karsiborze. Odbijając na południe, mijamy Kodrąb i Unin, bez przerwy jadąc lokalnymi drogami - alejami osiągamy Wolin.

Wyspa Wolin - KOMUNIKACJA

W fazie opracowań i przygotowań formalno - prawnych jest: projekt techniczny przejścia drogi krajowej nr A3 przez miasto Wolin, wstępna koncepcja przebudowy drogi nr 102 - przejście przez Kołczewo, skrócona koncepcja budowy węzła Parłówko, z obejściem miejscowości Troszyn i Ostromice w ciągu drogi nr A3.

Wyspa Wolin - WARUNKI NATURALNE

Geneza wyspy Wolin do dnia dzisiejszego odzwierciedla się w jej krajobrazie. Centralną część wyspy Wolin tworzą wyraźne strome krawędzie oraz obszar dużych wzniesień rzędu 60-90 m n.

Wyspa Wolin - POŁOŻENIE

Są to: a) wschodnia część wyspy czyli pas o głębokości około 1 km wzdłuż rzeki; b) Wolin - Międzywodzie - Dziwnów ( 17 km); c) obszar nadmorski ( poza Wolińskim Parkiem Narodowym); d) teren Płocin - Sułomino - Karnocice ( 5 km); e) teren Lubin - Wicko - Wapnica ( około 3 km).

Wyspa Wolin

Malo kto wie, że pod koniec IX i w X wieku Wolin byt naj­większym miastem w Europie. Dziś wiedzie do oazy spokoju i piękne] przyrody, królestwa bielika - na wyspę Wolin.

Wyspa Wolin - Zasilanie meteoryczne

Cechą zasilania meteorycznego wyspy Wolin jest duża częstotliwość opadów z przewagą opadu drobnego i rozproszonego poziomego - średnia liczba dni z opadami wynosi 129,7 w roku.

Wyspa Wolin - Zagrożenie czy rozwój

Groźnym paradoksem rozwoju wyspy jest możliwość utraty jej naturalnych walorów wskutek ich dużej atrakcyjności. Nadmierny ruch turystyczny, budowa kombinatów rozrywki, sportu i rekreacji, pogoń za łatwym pieniądzem szybko doprowadzą do drastycznych zmian w naturalnym, jeszcze mało skażonym środowisku...

Wyspa Wolin - Temperatura

Cechą klimatu wyspy są stosunkowo niskie temperatury lata oraz wyższe niż na pozostałym obszarze temperatury zimy. Średnia T roku dla okresu 1931-60 wynosiła 8,3oC. Najwyższe temperatury notuje się latem (lipiec - Tśr = 16,9 oC); najniższe w lutym (Tśr = -1,5 oC).Cechą jest mały udział dni upalnych...

Wyspa Wolin - Wiatry

Sytuacja aerograficzna południowego rejonu gminy Międzyzdroje sprawia, że najbardziej reprezentatywną dla tego terenu jest róża wiatrów Świnoujścia.

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży...