Wojska zaciężne

Czytaj Dalej

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Dopiero w później­szych latach wojny liczebność wojsk brytyjskich wzrosła do stop­nia umożliwiającego odegranie istotnej roli w zmaganiach na wielu teatrach działań. wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie.

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

Już pierwsze miesiące działań wojennych wykazały brak odpowiedniego współdziałania róż­nych rodzajów wojsk oraz ujawniły nieporozumienia powstające mię­dzy cywilnymi zwierzchnikami ar­mii i wojskowymi.

WAFFEN SS - wojska SS

Podporządkowanie to miało właściwie charakter admini­stracyjny, gdyż jednostki Waffen SS podlegały faktycznie dowódz­twu Wehrmachtu i walczyły na frontach w składzie wojsk lądo­wych. Formacje SS były na ogół lepiej uzbrojone i wyposażone niż jedno­stki wojsk lądowych.

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

Zdemoralizowa­ne, źle uzbrojone i źle dowodzone wojska na Półwyspie Apenińskim nie mogły stawić skutecznego oporu Niemcom zajmującym Włochy; ok. Wojska te, o niewielkiej wartości bojowej, roz­padły się na wiosnę 1945 r.

Wojski

Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze.

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

WOJSKI

zastępca kasztelana do spraw wojskowych; później urzędnik ziemski, który w czasie wojny pilnował porządku w swoim powiecie a. Wojska dawn. żona wojskiego. córka wojskiego. syn wojskiego.

Aukcja wojska

Na Sejmie Czteroletnim podwyższono liczebność wojska do 100 tysięcy żołnierzy, potem ograniczono do 65 tysięcy. Aukcja wojska miała wiązać się z lepszym wyszkoleniem i uzbrojeniem armii.

Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Kawaleria w Wojsku Polskim okresu II Rzeczpospolitej: Kiedy po wojnie polsko- bolszewickiej, w roku 1921 Wojsko Polskie przeszło na stopę pokojową, integralną jego część stanowiła jazda (tak do roku 1924 nazywano Kawalerię).

Muzeum Wojska Polskiego

W 1922 oficjalnie otwarto jako Muzeum Wojska. W kolejnych salach przedstawiono historię polskiego wojska od średniowiecza po czasy współczesne, pamiątki po powstaniach narodowych i wal­kach Polaków poza granicami.

PONIATOWSKI Józef Antoni (7 V 1763 - 19 X 1813), ks., gen. poi., wódz naczelny wojska poi., marsz. cesarstwa

w Wiedniu, służbę wojsk, rozpoczął w armii austr. wojsk koronnych, uczestniczył w ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, zapewniając osłonę wojsk.