PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

RAKOWIECKI Salwator (1779 - 19 III 1857), ofic. saperów wojsk poi.

Ur. w Sejkowicach k. Radomia. Od 1807 w bat. saperów Ks. Warszawskiego, uczestnik wojny z Austrią, 1809 kpt. 1812 dowodził 5 komp. saperów, przydzieloną do dyw. gen. Dąbrowskiego.

To m.in. jego zasługą było postawienie mostu dla piechoty pod Studzianką, przez który 26-29 XI W A przeprawiała się...

STRZELCY GÓRSCY (Chasseurs de Montagne), franc. formacja wojsk.

Utworzona z 34 komp. oddziałów górskich, jakie powstały w VIII 1808 do patrolowania Pirenejów. Żoł. rekrutowali się z gwardii narodowej z dep. Ariege, Hautes-Pyre-nees, Basses-Pyrenees, Pyrenees-Orientales i Haute-Garonne. Ze względu na niewielki napływ ochotników, utworzono tylko 3 spośród 8...

WOJSKO POLSKIE 1806 - 1807

26 I 1807 Komisja Rządząca wydała dekret o organizacji wojska, potwierdzając w' zasadzie dotychczasowy system.