MESSEŃSKA WOJNA PIERWSZA ek. 736--716 p.n.e.

Spartanie darowali im wolność, ale wygnali ich z Peloponezu; wielu z nich pomagało Atenom w wojnie ze Sparta. Po bitwie pod Leuktrami (patrz tebańsko-spartańska wojna 379-371 p.

PÓŁNOCNA WOJNA PIERWSZA 1655-1660

Najechał Polskę prowadzącą wojnę z Rosją (patrz ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1654-1656; ROSYJSKO- -szwedzka wojna 1656-1658).

SYRYJSKO-EGIPSKA WOJNA PIERWSZA 274-271 p.n.e.

Początkowo Antioch odnosił na lądzie sukcesy, ale po trzech latach wojny na Morzu Śródziemnym panowały egipskie okręty wojenne. (laodycejska wojna lub wojna Bereniki).

TARANAKI WOJNA PIERWSZA 1860-1861

Druga wojna Taranaki 1863-1864 (wojna Waikato).

Ignacy Krasicki - Wojna chocimska (1780)

Wojna chocimska obejmuje przeszło dwa tysiące dwieście wierszy; na jej treść składają się nie tylko sprawy wojenne i z wojną związane, a więc: posiedzenie przybranej rady Osmana, na którym uchwalono wypowiedzieć Polsce wojnę, obrady sejmu polskiego, obustronne narady wojenne wodzów, przeglądy wojsk, harce, bitwy, potyczki, szturmy, przemowy wodzów do wojska, pogrzeby pole­głych rycerzy - ale także epizody, jak na przykład: ...

Kraków w czasie wielkiej wojny 1914-1918

Znajdując się przez cały czas w rękach Austrii, nie doznał wprawdzie bezpośrednich zniszczeń wojennych, przeżywać jednak musiał wszystkie pośrednie skutki wojny, które dotknęły państwa centralne, a więc wyniszczenie gospodarcze, głód, choroby.

Wojny religijne we Francji. Geneza, skutki.

De Guise i marszałek de Saint-Andre), była rzeź w Wassy(marzec 1562), co dało początek wojnie domowej, a raczej ośmiu wojnom religijnym we Francji. Ten okres wojny nazywano wojną 3 Henryków.

PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

Pierwszy papież tego okresu, Benedykt XV (1914-1922), podczas wojny rozwinął krucjatę modlitwy opokój, ogłaszał apele pokojowe i prowadził działalność opiekuńczą wobec ofiar wojny, ale nie u wszystkichznalazł zrozumienie.

Wpływ wojny na psychikę człowieka

Obserwujemy postępującą animalizację młodego człowieka, bo "wojna wyhodowuje zwierzęta". To człowiek, który zawsze będzie pamiętał wojenne przeżycia.

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Jedną z nich był obyczaj „wojny prywatnej”, który rozprzęgał  życie społeczne, a drugą nadmierna, nie znajdująca ujścia energia wojenna dolno-Niemców i chrześcijańskich Normanów, a w szczególności Franków i Normandów.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Wojna zburzyła cały kodeks moralny, który miał być drogowskazem życiowym. Wpajane młodym ludziom zasady stały się bezużyteczne, czego dowiodły wydarzenia wojenne: „Nas nauczono.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - ZNACZENIE WOJNY KRYMSKIEJ W HISTORII ROZWOJU FLOTY

Potyczki w czasie wojny krymskiej są więc bardzo ważnym epizodem w historii wojen morskich oraz rozwoju wojennej myśli technicznej, a także taktyki prowadzenia działań wojennych na morzu.

Następstwa II wojny światowej. Powstanie NATO

POCZĄTEK "ZIMNEJ WOJNY" Decydujące znaczenie dla powojennego układu sił politycznych w świecie miał potencjał gospodarczy i militarny Stanów Zjednoczonych.

Wojna peloponeska - Przebieg

W czasie wojny Ateny zdobyły Potideję (429 p. Celem pokoju nikiaszowego było przywrócenie stanu jeszcze sprzed wojny. Jednak mimo to Spartanie nie chcieli niszczyć miasta, które się tak zasłużyło Helladzie w czasie wojen perskich.

Wojna rosyjsko - japońska i jej konsekwencje

Konsekwencje wojny widoczne były na całym świecie. Rezultaty wojny wpłynęły w istotny sposób na ewolucję stosunków amerykańsko - japońskich.

Wojna Trojańska

Wojna trojanska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Eratostenes wyliczył, że wojna trojańska odbyła się w 1184 p.

Wojna trzynastoletnia

Działania wojenne zakończyły się w październiku 1466 zawarciem drugiego pokoju w Toruniu: a) do Polski powróciło Pomorze Gdańskie - po niemal 160 latach - utracona w 1308r.

Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

Wybuch wojny w Korei przyspieszył zawarcie traktatu pokojowego z Japonią. Wojna w Korei wywołała powszechny strach przed kolejną wojną światową, przekształciła zimną wojnę w „gorącą” z możliwością użycia broni atomowej.

Skutki wojny wietnamskiej dla USA

Wojna, cierpienia, informacje o korupcji, narkomanii i przestępstwach USA wywołały głęboki kryzys zaufania do systemu politycznego USA. Demonstrowano przeciw wojnie, nie zapisywano się na pobór do wojska.

Geneza II wojny światowej

Dla drugiego punktu widzenia - oceny zjawiska z dłuższej perspektywy, należy odpowiedzieć, że II wojna rozpoczyna się w momencie zakończenia I wojny, za której sprawcę uznano Niemcy.