Wojna prusko-francuska

Czytaj Dalej

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

t, 2 lotniskowców, 3 lekkich krążow­ników, 4 contre-torpilleurs, 12 ni­szczycieli i 40 okrętów podwod­nych, ale żaden z tych okrętów nie został ukończony do chwili wybu­chu wojny. W Londynie została wówczas utworzona Marynarka Wojenna Wolnej Francji (FNFL).

Epoka Napoleońska

p Aspern (1809) pokazala ze Napoleon nie jest juz nowatorem w dzialaniach wojennych. 25 czerwca - poczatek wojny z Rosja. Po bezowocnych rokowaniach wojna przeniosla sie na teren Francji.

Wojny religijne - Informacje Ogólne

W okresie wielu przemian , które zachodziły w owym czasie w Europie ,wojen znalazły również swe miejsce wojny religijne , które zmieniły wyznaniową mapę Europy aż do dnia dzisiejszego.

II wojna światowa w Azji

Wojna w Chinach Japoński najazd na Chiny, który rozpoczął się od starcia oddziałów chińskich i japońskich na moście Marco Polo niedaleko Pekinu, uważa się początek II wojny światowej w Azji.

Wojny morskie od XVI do XIX wieku

W ciągu kolejnych 200 lat w wojnach morskich angielska Królewska Marynarka Wojenna zawsze była doskonale dowodzona. Najbardziej niebezpieczna sytuacja dla Królewskiej Marynarki Wojennej wytwarzała się, gdy największe potęgi morskie łączyły swe siły Jak to się stało podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776-83).

Bismarck a sprawa Polska

” Powracający z Petersburga Alvensleben miał powiedzieć do pruskich oficerów, że wojna została wypowiedziana – wojna między Polakami a sprzymierzoną potęgą Prus i Rosji. W 1870 roku wybuchła długo oczekiwana wojna prusko-francuska.

FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

W marcu natomiast wybuchła FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871. Pokój między wielkimi mo­carstwami przetrwał do wybuchu ŚWIATO­WEJ WOJNY L

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Secesyjna wojna, Civil War, wojna domowa w USA 1861-1865 pomiędzy stanami południowymi (Konfederacja Południa) a stanami północnymi (Unia), spowodowana wystąpieniem z USA, czyli secesją, 11 stanów Południa i utworzeniem przez nie odrębnego państwa - Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych.

FRANCUSKA ARMIA

Naczelnemu do ­wódcy podlegali bezpośrednio do ­wódcy teatrów działań wojennych, z których najważniejszy byl dowód­ca Frontu Północno-Wschodniego (gen.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

W czasie II wojny światowej był oddelegowany do różnych miejsc Europy, był w Grecji, Czechach, na Ukrainie, na Zakaukaziu i w Polsce. W ostatnich dniach wojny został aresztowany przez Amerykanów i przekazany jako zbrodniarz wojenny Polakom, został skazany na karę śmierci.

Wiek XIX i początek XX wieku - Traktat paryski 1856

Wzrost znaczenia Japonii na arenie międzynarodowej; wygrana wojna z Chinami i uzyskanie Tajwanu; wygrana wojna z Rosją i uzyskanie Półwyspu Liaotuńskiego i protektoratu na Koreą.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Słabość ta uzewnętrzniła się w porażkach, poniesionych w dobie wojny o sukcesję polską oraz podczas wojny tureckiej, w wyniku której utracono wszystkie zdobycze pokoju w Passarowitz (z wyjątkiem banatu Temeszwar).

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Podział Afryki

Wybuchła tak zwana wojna burska ( 1899 - 1902 ). Skutkiem wojny było wchłonięcie przez imperium brytyjskie republik Transwalu i Oranii.

Pierwsza Wojna Światowa (1914 - 1918)

Front Wschodni Wojna na tym obszarze miała charakter manewrowy. Po ofensywie Brusiłowa Rumunia przystąpiła w 1916 do wojny po stronie ententy, atakując węgierski Siedmiogród 27 sierpnia.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Od 7 IX 1939 w składzie zespołów brytyjskiej marynarki wojennej wykonywał zadania bojowe dywizjon niszczycieli polskich (Błyskawica, Burza, Grom),, który w przeddzień wybuchu wojny opuścił Bałtyk i dołączył do floty brytyjskiej.

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

Jego edykty wydawane przeciw luteranom, wojny religijne nie przynosiły jednak zamierzonych skutków. Interwencja Filipa II we Francji w latach 1592 -1598 w wojnie między francuskimi katolikami i protestantami zakończyła się niepowodzeniem.

Przemiany XIX i XX w.

Po przegranej wojnie prusko - francuskiej powołano Radę Komuny .

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japoniom, których nie zadowalał wyniku I wojny światowej (1914-1918), a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Południowej, Wielką Brytanią i Francją, które dążyły do utrwalenia swojej przewagi wojskowej uzyskanej w wyniku I wojny światowej.

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

I wojna światowa była także konfliktem zbrojnym,który różnił się od swoich poprzedników także tym,że w niej po raz pierwszy działania wojenne rozgrywały się równocześnie w powietrzu,na wodzie i pod jej powierzchnią,oraz na lądzie.

WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

Następnym przedsięwzięciem króla była myśl o wojnie z Turcją. Król miał też na uwadze to że niechętna wojnom szlachta , najszybciej zgodzi się do walki z niewiernymi Turkami.