Wojna prusko-francuska

Czytaj Dalej

Francuskie wojny religijne

Wojna, jaka rozgorzała, tzw. wojna trzech Henryków (1585-89), zakończyła się zabójstwem Henryka III.

HAITAŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1801--1803

Bez posiłków, które nie dotarły z powodu blokady portów fran­cuskich przez Wielką Brytanię (patrz napo­leońskie wojny isos-isis), dziesiątkowani przez żółtą febrę, żołnierze francuscy mu­sieli poddać się czarnym przywódcom po­wstania i opuścić Hispaniolę w listopadzie 1803.

IROKESKO-FRANCUSKIE WOJNY 1642--1696

Po powrocie do Nowej Francji (Kanada) w 1689 gubernator hrabia de Frontenac (1620-1698) rozpoczął swoje urzędowanie od wojny z Irokezami.

MEKSYKAŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1861 --1867

Wobec kryzysu gospodarczego, jaki nastąpił w Meksyku po wojnie o REFOR­MY, prezydent Benito Juarez (1806-1872) ogłosił w 1862 dwuletnie moratorium na spłatę zagranicznych długów.

NORMANDZKO-FRANCUSKA WOJNA 1077--1082

Król Francji Filip I (1052-1108) zaniepokojony podbojem Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) postanowił nie dopuścić do zjednocze­nia Normandii i Anglii pod berłem jednego władcy. Namówił i zachęcił młodego Rober­ta Krótkoudego (ok. 1054-1134), najstar­szego syna Wilhelma Zdobywcy...

FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

W marcu natomiast wybuchła FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871. Pokój między wielkimi mo­carstwami przetrwał do wybuchu ŚWIATO­WEJ WOJNY L

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

W pierwszych dniach czerwca 1854 r. na Bałtyk przybyła eskadra francu-ska w składzie 9 okrętów liniowych (w tym 1 parowy), 7 fregat (1 parowa) i 4 uzbrojonych statków parowych z pędnikami kołowymi. Dnia 12 czerwca zespół francuski, liczący w sumie 20 okrętów, połączył się z eskadrą angielską w...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Desant angielsko - francuski pod Wyborgiem

W połowie czerwca sojusznicza flota weszła na wody Zatoki Wyborskiej. Trzon floty zatrzymał się w zewnętrznej części zatoki, a w stronę portu wysłano tylko kanonierki z desantem. Po dopłynięciu na dostateczną odległość spuściły one na wodę małe łodzie, na których znajdowali się...

Wojna Austrii i Prus z Francją. Druga Rewolucja Francuska

6 lipca 1792 – Prusy wypowiadają Francji wojnę 11 lipca 1792 – ustawa „ojczyzna w niebezpieczeństwie”, która była ogłoszeniem stanu wojennego i wezwania do broni wszystkich obywateli 25 lipca 1792 – Karol Wilhelm Ferdynand, książę brunszwicki wydaje odezwę w której zapowiadał ukaranie winnych Rewolucji i w najgorszym wypadku zburzenie Paryża 10 sierpnia 1792 – lud wkracza siłą do pałacu królewskiego (Druga ...

Wojna francusko - niemiecka w latach 1870 - 1871

Przebieg wojny francusko-pruskiej: + 19 lipca 1870 Francja wypowiada wojnę Prusom + francuska mobilizacja odbyła się bardzo nieudolnie + francuski marszałek Marie Mahon musiał wycofać się z Alzacji + 2 września 1870 armia francuska kapituluje pod Sedanem, do niewoli dostał się Napoleon III + 27 października 1870 kapituluje Metz + 28 stycznia 1871 – zawieszenie broni w Wersalu + 28 luty 1871 – Zgromadzenie Narodowe w Bordeaux uznaje preliminaria pokojowe z ...

Francuski okres wojny trzydziestoletniej

Postanowienia pokoju westfaldzkiego: Francja uzyskała prawo do habsburskich posiadłości w Alzacji, 10 miast na prawym brzegu Renu oraz prawa do biskupstw: Metzu, Toul i Verden, Szwecja uzyskała Pomorze Szczecińskie, wyspy Uznam i Rugię oraz potwierdzenie dawnych nabytków, Brandenburgia otrzymała wschodnią część Pomorza Zachodniego, biskupstwa: Kamień, Minden i Halberstadt oraz arcybiskupstwa w Magdeburgu, została uznana niepodległość Szwajcarii ...

AMERYKAŃSKO-FRANCUSKA NIE WYPO­WIEDZIANA WOJNA 1798-1800

Pod naciskiem prezydenta USA Johna Adamsa (1735-1826) Kongres zerwał traktat z Francją z 1778, zawiesił handel z tym krajem i nakazał marynarce prAMERYKAŃSKO-FRANCUSKA NIE WYPO­WIEDZIANA WOJNA 1798-1800zechwy-tywanie francuskich okrętów wojennych.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1109--1113.

Robert Krótkoudy (1054P-1134) książę Normandii (patrz wilhelma i zdo­bywcy najazd na normandię 1070) wystąpił przeciw swojemu młodszemu bratu, angiel­skiemu królowi Henrykowi I (1068-1135) i dokonał nieudanej inwazji na Anglię (1101). W odwecie Henryk najechał Nor­mandię, pobił Roberta (patrz...

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1116--1119.

Podczas nowej wojny celem francuskiego króla Ludwika VI (1081-1137) było osłabienie Anglii i opanowanie Maine i Bretanii w północno-zachodniej Francji.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1123--1135

Przed 1128 działania wojenne toczyły się sporadycznie, później wojna nabrała chara­kteru walki na wyczerpanie przeciwnika.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1159--1189

Śmierć Ludwika w 1180 na krótko tylko przerwała działania wojenne.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1202--1204.

Najważniejsze działania wojenne toczyły się pod zamkiem Gaillard, angiel­skim przyczółkiem nad Sekwaną, oblega­nym przez wojska Filipa II od 1203 do 1204, oraz pod miastem Rouen w Norman­dii.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1213--1214.

Dążąc do odzyskania ziem w pół-nocno-zachodniej Francji utraconych na rzecz króla francuskiego Filipa II (1165--1223) w ANGIELSKO-FRANCUSKIEJ WOJNIE 1202-1204, król Jan I (1167- -1216) zawarł przymierze ze swoim sio­strzeńcem, cesarzem Świętego Cesarstwa Rzy­mskiego, Ottonem IV (1174?

angielsko-francuska wojna 1242--1243

Działania wojenne między królest­wami Francji i Anglii rozpoczęła inwazja dokonana przez króla Anglii, Henryka III (1207-1272), wspieranego przez wasali z po­łudniowej Francji.