Wojna Pyrrusa z Rzymem

Czytaj Dalej

Starożytny Rzym - Wojna latyńska (340 - 338 p.n.e)

Latynowie niezadowoleni z przewagi Rzymu w Związku Latyńskim rozpoczęli wojnę z Rzymem. Wojna skończyła się zwycięstwem Rzymu i zlikwidowaniem Związku Latyńskiego , który stał się częścią składową państwa rzymskiego.

Starożytny Rzym - Wojny samnickie

e Samnici ponownie zaatakowali Rzym , ale po początkowych sukcesach zostali pokonani (Rzymianom udało się pozyskać plemię Apulów) , powoli szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na korzyść Rzymu (odzyskano Kapuę , zwiększono liczbę leginów z ...

Starożytny Rzym - Wojna z Tarentem (282 - 272 p.n.e) i podbój południowej Italii

Początkowo Pyrrus odnosił zwycięstwa nad Rzymianami pod Herakleją (280) , Ausculum (279) górując nad nimi wyszkoleniem swych żołnierzy , umiejętnościami użycia różnych rodzajów wojsk : piechoty , jazdy , słoni bojowych.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna wyzwoleńcza w Algierii

Rozpoczęła się krwawa wojna, w której część Algierczyków muzułmańskich stanęła po stronie Francuzów, mogących liczyć także na pełne poparcie niemal całej, bardzo licznej ludności chrześcijańskiej, (pieds-noirs, czyli „czarne stopy", jak nazywano kolonistów, osiedlających się od XIX wieku w Algieru).

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna sześciodniowa

Na przełomie 1966-67 roku zapadły zapewne w stolicach arabskich decyzje (skonsultowane z radzieckim premierem Aleksiejem Kosyginem podczas jego wizyty w Egipcie, w czasie której miał nalegać na przyśpieszenie wystąpienia Arabów przeciw Izraelowi), dotyczące przygotowania ofensywy na Izrael, celem której miało być ...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna październikowa

Otwarte poparcie ze strony krajów zachodnich udzielone Izraelowi doprowadziło do ogłoszenia przez Arabów bojkotu naftowego krajów zachodnich, stosowanego wobec niektórych państw przez parę tygodni.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna domowa w Libanie i obca interwencja

W miarę upływu czasu sympatie syryjskie przeniesione zostały na ugrupowa­nia muzułmańskie, zwłaszcza szyickich ekstremistów z partii 'Amal oraz „Partii Boga", czyli Hezbollah (Hizbu'1-fah), popieranych także przez sojusznika Da­maszku - opanowany w 1979 przez chomeinistów ...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna iracko - irańska

Jak ujawniono póź­niej, także w latach 80-tych, już po uwolnieniu zakładników, Iran otrzymał dostawy tego rodzaju poprzez wysokich funkcjonariuszy CIA (pieniądze za te dostawy przeznaczono z kolei na finansowanie, bez wiedzy Kongresu, dostaw broni dla nikaraguańskiej partyzantki antykomunistycznej).

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna domowa w Jemenie

Wojna ta zakończyła się kompromisem po obaleniu Sallala, śmierci Badra i wycofaniu wojsk egipskich oraz saudyjskich z kraju.

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

większość jego ustaw cofnięto Gajusz Juliusz Cezar ogłosił się dyktatorem – dążył on do ograniczenia władzy senatu i dania należnego miejsca mieszkańcom prowincji 15 marca 44 r pne arystokraci doprowadzili do jego zabójstwa, po jego śmierci znowu wojna domowa o spadek dyktatora aż do 30 r pne wygrał Gajusz Oktawiusz zwany Augustem Cesarstwo ...

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

15 marca 44 r pne arystokraci doprowadzili do jego zabójstwa, po jego śmierci znowu wojna domowa o spadek dyktatora aż do 30 r pne wygrał Gajusz Oktawiusz zwany Augustem Cesarstwo od 27 pne do 476 ne pryncypat do schyłku III w dominat – IV – VPryncypat: największy zasięg terytorialny podzielony został na prowincje około 50 ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

) do władzy powracają siły konserwatywne;– Prusy i Austria rywalizują ze sobą o zjednoczenie Niemiec:• Austria stoi na czele Związku Niemieckiego – organizacji politycznej utworzonej podczas kongresu wiedeńskiego,• Prusy stoją na czele Związku Celnego – organizacji ...

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

  II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie. Utwór Czesława Miłosza „Campo di Fiori” porusza problematykę wojenną, związa z zagładą ...

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Literatura przedmiotu: Kowalski Tadeusz, Obozy Hitlerowskie w Polsce Południowo - Wschodniej, Warszawa 1973 Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1975 Zieniewicz Andrzej, Dziennik martwego miasta, Zapis o niejasne intencji, W: Zieniewicz Andrzej, Małe iluminacje, Warszawa 1989 III.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dzięki zastosowaniu behawiorystycznej techniki narracji Borowski ukazuje człowieka, jako całkowicie zależnego od warunków zewnętrznych i reagującego na te warunki zgodzie z założeniami organizatorów obozu.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

* program :romantyzm : - XX- lecie , wojna i okupacja:- walka - odzyskanie wolności uznawano za świętą sprawę- tyrteizm - nowi Tyrteusze, sprawdzający się w chwilachwojennych- miłość nieszczęśliwa - miłość jako sprawa psychiki- zachwyt przyrodą, ludowość - obecność przyrody w poezji - idealizacja, jako tło a) ...

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.