Wojna Pyrrusa z Rzymem

Czytaj Dalej

Wojna i moralność

Charakterystyczne dla tego okresu są z jednej strony piękne idee konferencji rozbrojeniowej, potępienie wojny jako środka rozwiązywania konfliktów zawarte w słynnym Pakcie Brianda- Kelloga, próby wzmacniania bezpieczeństwa w Europie i pokojowa organizacja Liga Narodów, z drugiej strony zaś ekspansjonizm i rewizjonizm jako ...

RZYM - OKRES WCZESNEJ REPUBLIKI (509 r. p.n.e.—275 r. p.n.e.)

Jak pieśni te związane były z rolniczym charakterem pierwotnego społeczeństwa rzymskiego, tak kategoria pieśni śpiewanych podczas triumfu związana była z wojnami ustawicznie toczonymi przez Rzym: miały one, podobnie jak bulla zawieszona na piersi triumfatora,

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

O tym, że odczuwano potrzebę takich skorowidzów chronologicznych, grupujących najważniejsze wypadki historyczne i najważniejsze wydarzenia z dziedziny historii i historii literatury, świadczy również ukazanie się analogicznego, tylko krótszego, kompendium Liber annalis napisanego ...

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

Obywatele Oranu cieszą się z końca zarazy , ale doktor Rieux wie , że dżuma zawsze wraca i zawsze jest przy każdym z nas. W poezji i dramacie Tadeusza Różewicza wyraźnie można dostrzedz winę jako zło , które czyni z ...

Skutki wojen polskich w XVII wieku

40%), zamieszanie monetarne - wzrost znaczenia oligarchii magnackiej, wpływ obcych dworów - wzmocnienie katolicyzmu w Polsce ( po zwycięstwie nad Turcją Polska "przedmurzem chrześcijańskiej Europy" ); rozwój kontrreformacji ( wygnanie arian z Polski w 1658 r.

Wojny religijne - Informacje Ogólne

Czy były to na początku edykty cesarskie w Starożytnym Rzymie, potyczki różnych grup , czy regularne wojny jak wyprawy krzyżowe wszystkie te zjawiska miały wspólny cel: zniszczenie jednego lub wielu wyznań i jego wyznawców , podporządkowanie innej ideologii , wierze , wszystkie ...

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Mimo iż dowództwo Armii Krajowej nie zezwalało na większe akcje wojskowe w terenie, to zezwoliło na taką działalność oddziałom z Zamojszczyzny, dzięki którym została powstrzymana niemiecka akcja wysiedlania i pacyfikowania tamtejszej ludności w celu ustąpienia miejsca niemieckim ...

I Wojna Światowa

Francja ciągle jeszcze boleśnie odczuwała konsekwencje przegranej wojny z Prusami (1870-71), w wyniku której zmuszona została do płacenia wysokich odszkodowań wojennych.

RZYM NAJPOTĘŻNIEJSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.)

Postać Katona, któremu nienawiść do Greków nie przeszkodziła korzystać z ich dzieł, a wychwalanie rolnictwa oraz pozorna niechęć do handlu nie stanęły na przeszkodzie w dokonywaniu zyskownych transakcji handlowych i zakładaniu towarzystw transportowych, najlepiej może ilustruje przemiany, które dokonywały się w ...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

Epoka Grakchów i Sulii w związku z zaostrzaniem się walk klasowych i politycznych sprzyjała rozwojowi prozy, a zwłaszcza wymowy politycznej oraz historiografii, w dziedzinie poezji jednak na próżno szukalibyśmy wybitnych twórców poza wielkim ...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie. Utwór Czesława Miłosza „Campo di Fiori” porusza problematykę wojenną, związa z zagładą ...

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie.

Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.

Wspomniany architekt, którego zeznania przyczyniły się do śmierci czterech więźniów niemieckich, już po wojnie, w Rzymie spotyka narratora i opowiada mu swoją historię licząc na zrozumienie i rozgrzeszenie.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

„Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego napisane zostały po wyjściu z więzienia W wiezieniu Mokotowskim przebywał on w jednej celi przez 225 dni z gen.

Rzym występuje na widownię dziejów

W Mezopotamii taki ferment wnieśli Elamici, następnie Semici, a w końcu nordyccy Medowie, Persowie, Grecy; na obszarze egejskim Grecy; w Indiach Ariowie; w Egipcie wąski strumyk zdobywców wpadł do silniej nasyconej, teokratycznej cywilizacji; Chiny podbili Hunowie, po czym zostali wchłonięci i z kolei pobici przez nowych Hunów, Chiny uległy ...

Rzym i Kartagina

Ilekroć okręt kartagiński zbliżał się do okrętu rzymskiego, by uderzyć weń taranem albo obedrzeć go z wioślarzy, chwytano go z pomocą wielkiego haka i zarzucano pomost, po którym żołnierze rzymscy wchodzili na statek nieprzyjacielski.

Quo Vadis

] płonęła przeszłość i dusza Rzymu, on zaś, cezar, stał z lutnią w ręku, z twarzą tragicznego aktora i z myślą nie o ginącej ojczyźnie, ale o postawie i patetycznych słowach, którymi by najlepiej wielkość klęski mógł oddać, obudzić największy podziw i najgorętsze ...

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Sam Rzym przeszedł ciemne i upokarzające okresy; niewielu się znajdzie pisarzy, którzy by chcieli usprawiedliwić żywot takiego papieża Jana XI lub Jana XII z dziesiątego wieku: były to wstrętne typy; ale serce i ciało łacińskiego chrześcijaństwa pozostało surowe i proste: ogół księży, mnichów i mniszek ...

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Egipt i Syria podjęły zaatakowały w dniu największego święta YOM KIPPUR celem odzyskania ziem zagarniętych przez Izrael w wojnie 6-dniowej.