Wojna Pyrrusa z Rzymem

Czytaj Dalej

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

większość jego ustaw cofnięto Gajusz Juliusz Cezar ogłosił się dyktatorem – dążył on do ograniczenia władzy senatu i dania należnego miejsca mieszkańcom prowincji 15 marca 44 r pne arystokraci doprowadzili do jego zabójstwa, po jego śmierci znowu wojna domowa o spadek dyktatora aż do 30 r pne wygrał Gajusz Oktawiusz zwany Augustem Cesarstwo ...

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

15 marca 44 r pne arystokraci doprowadzili do jego zabójstwa, po jego śmierci znowu wojna domowa o spadek dyktatora aż do 30 r pne wygrał Gajusz Oktawiusz zwany Augustem Cesarstwo od 27 pne do 476 ne pryncypat do schyłku III w dominat – IV – VPryncypat: największy zasięg terytorialny podzielony został na prowincje około 50 ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

) do władzy powracają siły konserwatywne;– Prusy i Austria rywalizują ze sobą o zjednoczenie Niemiec:• Austria stoi na czele Związku Niemieckiego – organizacji politycznej utworzonej podczas kongresu wiedeńskiego,• Prusy stoją na czele Związku Celnego – organizacji ...

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

  II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie. Utwór Czesława Miłosza „Campo di Fiori” porusza problematykę wojenną, związa z zagładą ...

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Literatura przedmiotu: Kowalski Tadeusz, Obozy Hitlerowskie w Polsce Południowo - Wschodniej, Warszawa 1973 Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1975 Zieniewicz Andrzej, Dziennik martwego miasta, Zapis o niejasne intencji, W: Zieniewicz Andrzej, Małe iluminacje, Warszawa 1989 III.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dzięki zastosowaniu behawiorystycznej techniki narracji Borowski ukazuje człowieka, jako całkowicie zależnego od warunków zewnętrznych i reagującego na te warunki zgodzie z założeniami organizatorów obozu.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

* program :romantyzm : - XX- lecie , wojna i okupacja:- walka - odzyskanie wolności uznawano za świętą sprawę- tyrteizm - nowi Tyrteusze, sprawdzający się w chwilachwojennych- miłość nieszczęśliwa - miłość jako sprawa psychiki- zachwyt przyrodą, ludowość - obecność przyrody w poezji - idealizacja, jako tło a) ...

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia stref wpływów na Bałkanach i w basenie naddunaj-skim.

RADZIECKO - FINSKA WOJNA 1939-40

5 paździer­nika zaproszono do Moskwy fiń­skiego ministra spraw zagranicz­nych Eljasa Erkko; w czasie negocjacji, które rozpoczęły się 12 października, Stalin zażądał, aby Finlandia (podobnie jak Litwa, Łotwa i Estonia) podpisała ze Związkiem Radzieckim układ o współpracy i wzajemnej pomocy ...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ I JEJ PRZEBIEG („ILIADA”)

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Wygrał walkę z Hektorem, ale został zabity przez strzałę Parys.

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - UTWORY HORACEGO - CHARAKTERYSTYKA

Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne („List do Pizona”), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej.

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

Od stoików wziął rozum i umiar jako główne kryteria w korzystaniu z dóbr materialnych. Należy żyć zgonie z otaczającą nas naturą.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców.

„WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

Uważa ich za ludzi złych. Charakteryzując przodków zwraca uwagę na ich waleczność, dumę i dbałość o honor. Zasługi są obserwowane przez Boga i wynagradzane przez niego. Bóg pomaga zwyciężać.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.