Wodospady

Czytaj Dalej

Wodospady - Informacje ogólne

Dosyć rzadko wodospady powstają na wskutek zmiany biegu rzeki i skrócenia jej koryta, jak w przypadku wodospadów Renu pod Szafuzą. W Sudetach znajduje się kilka malowniczych wodospadów objętych ochroną w rezerwatach przyrody: Szklarki (13 metrów) i Kamieńczyk (27 metrów).

Wodospad Siklawa

Osto może kroków od nas przelewał się, grzmiał wodospad i rosił nas swoimi mgłami Przekrojony od sterczącej na wierzchu opoki, rzuca się on prostopadle dwoma pasami (.

Wodospad

Ważny motyw chin. malarstwa krajobrazowego. Jego spadek widzi się jako przeciwieństwo wznoszących się skał, jego dynamikę jako przeciwieństwo ich spokoju, i łączy się je z parą przeciwieństw jin i jang.

Jego pozornie trwała forma przy w rzeczywistości ciągle zmieniających się kroplach wody...

Wodospad Szklarki

Eksklawa parku (55 ha) chroniąca wodo­spad o wysokości 13,3 m w Szklarskiej Porębie Dolnej, u ujścia Szklarki do Ka­miennej. Przebiegają tędy szlaki turystyczne czarny i niebieski. Już w 2 poł. XVIII w. wąwóz udostępniony do zwiedzania, od 1868 gospoda, obecnie schronisko PTTK...

Wodospad Pośny

Ciąg malowniczych kaskad do kilkunastu metrów, powstałych w głębokim wąwozie Pośny na krawędzi między środkowym a dolnym poziomem piaskowców (500-600 m n.p.m.). W 1885 wytyczono tędy spe­cjalną ścieżkę. Utworzone pod koniec lat 60. XX w. ujęcie wody dla Radkowa ograni­czyło przepływ wody. Prowadzi...