Wodorotlenki

Czytaj Dalej

Wodorotlenki, zasady i sole

Właściwości fizyczne wodorotlenków - substancja stała - barwa biała lub barwne galaretowate osady - wodorotlenki metali IA IIA bez Be oraz wodorotlenek amonowy NH4OH rozpuszczają się w wodzie a ich wodne roztwory to zasady - zasady wybarwiają wskaźniki - wodorotlenki KOH NaOH CaOH są żrące, niszczą materiały pochodzenia naturalnego i syntetycznego

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 NO+H20=HNO2 ...

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

Wodorotlenki: -są to związki składające się z metalu i grupy wodorotlenowej OH.

Chemia kosmetyczna - cz.2 Kwasy nieorganiczne i wodorotlenki (zasady)

- Roztwory Ca(OH)2 służą do zmiękczania wody d) Wodorotlenek magnezu Mg(OH)2 - jest to biały proszek - słabo rozpuszczalny w wodzie - używany w zasypkach i pudrach kosmetycznych - wchodzi w skład kremów do pielęgnacji stóp e) wodorotlenek cynku Zn(OH)2 - biała substancja - bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie - używana w kremach do pielęgnacji stóp.