Włoskie imperium kolonialne

Czytaj Dalej

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Obok Wielkiej Brytanii największe imperium kolonialne posiadała Francja. Rozszerzenie przez Francuzów własnego imperium kolonialnego było formą kompensowania klęski wojennej zadanej im przez Niemców w 1871 roku.

Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

Rozpadły się pozostałości imperium brytyjskiego na bliskim wschodzie oraz imperium kolonialne Portugalii w Afryce.

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

W ciągu krótkiego czasu Portugalczycy stworzyli swoje imperium kolonialne. Terytoria te stanowiły trzon imperium kolonialnego Hiszpanii.

Zjednoczenie Włoch

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli przywrócić stary system władzy. Jednak wydarzenia z...

Europejskie potęgi kolonialne

Imperium brytyjskie W roku 1815 Brytyjczycy posiadali już duże i wciąż rozrastające się imperium, podczas gdy ich tradycyjni kolonialni rywale - Hiszpanie, Portugalczycy i Holendrzy - stracili dynamizm.

Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

imperium kolonialne Portugalii rozciągało się od Brazy­lii, gdzie Portugalczycy zaczęli się osiedlać w 1549 r.

Broń gwintowana i wojny kolonialne

Decydująca o zwycięstwie Brytyjczyków bitwa rozegrała się 19 czerwca 1858 roku pod Gwalior, gdzie duża armia kolonialna zniszczyła jeszcze większe siły powstańcze. Także Amerykanie prowadzili wojny kolonialne przeciw Indianom.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Dekolonizacja

  W obliczu doświadczeń z Algierii i Kenii oraz przyśpieszonej emancypacji elit afrykańskich, Paryż i Londyn w połowie lat 50-tych uświadomiły sobie, że ich siły militarne i zasoby finansowe nie pozwolą na utrzymanie imperiów kolonialnych.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Gwinea Równikowa

Długotrwała wojna kolonialna w Angoli stała się sygnałem dla powstań w Gwinei Portugalskiej oraz w Mozam­biku. Chaos w metropolii, kierowanej teraz przez siły lewicowe, doprowadził do likwidacji portugalskiego imperium kolonialnego (1975).

Hiszpańskie imperium kolonialne

Imperium Inków przestało istnieć. Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem terytorium Brazylii oraz Gujany, stały się częścią imperium hiszpańskiego, które na północy sięgało do dzisiejszej Kalifornii, Luizjany i Florydy.

Ekspansja kolonialna Wielkiej Brytanii 1747 - 1762

Głównym jego celem było zupełne zniszczenie francuskiego imperium kolonialnego. Miejsce negocjatora traktatów wersalskich, Bernisa, zajął książę Choiseul, który chciał natychmiast skupić wszystkie siły do obrony imperium kolonialnego.

WŁOSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1859--1861.

Dążąc do stworzenia królestwa w pó­łnocnych Włoszech, Napoleon III (1808-1873) i premier Piemontu (część Królestwa Sardynii), Camiłlo Cavour (1810-1861), zawiązali sojusz w celu wypar­cia Austrii z tego obszaru. Austria wypo­wiedziała wojnę i najechała Piemont w kwietniu 1859. W czerwcu 1859...

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Największym imperium kolonialnym stało się imperium brytyjskie, które podporządkowało sobie znaczne obszary Azji i Afryki. pięciokrotnie (9,5 mln km2), jednak inwestycji przemysłowych było tu znacznie mniej niż angielskich w brytyjskim imperium kolonialnym.

Koper włoski

Jest to roślina zielna, w zasadzie dwuletnia, czasem bylina, zaliczana do rodziny Baldaszkowatych(Umbelliferae), występująca dziko w strefie śródziemnomorskiej, uprawiana od wiekóww różnych krajach świata. W Polsce jest hodowana głównie na obszarze województw południowych,zachodnich i środkowych. Istnieje...

Papież i włoscy biskupi

Kościół katolicki we Włoszech jest dziś bardziej pluralistyczny niż dawniej. Przynajmniejna płaszczyźnie społecznej i politycznej włoski świat katolicki nie jest monolitem. Ale jestpewien punkt zapewniający łączność z przeszłością: szczególna bliskość papieża. Wostatnich latach zmieniały się...

CAVALLERO UGO (1880-1943) - marszałek

Włoski oficer, jeden z najwybitniej­szych włoskich dowódców, szef Sztabu Generalnego od grudnia 1940 r. do lutego 1943 r. Uczestnik I wojny światowej, opuścił armię w 1919 r. i podjął pracę w zarządzie zakładów Pirelli. Po zwycięstwie fa­szystów we Włoszech w 1922 r. po­wrócił do czynnej służby...

CRUSADER - operacja 1941 r.

Zwycięska ofensywa wojsk alianc­kich prowadzona od 18 listopada 1941 r. do 10 stycznia 1942 r., w której wyniku wyparto wojska niemiecko-włoskie z Cyrenajki (Libia). Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. wojska brytyjskie w Afry­ce Północnej otrzymały dostawy sprzętu i amunicji. W drugiej poło­wie 1941 r...

FIAT B.R.20 CICOGNA - samolot

Włoski średni bombowiec skonstru­owany w 1936 r. przez znanego konstruktora Celestino Rosatellego. W tym samym roku pierwsze se­ryjnie produkowane samoloty prze­szły sprawdzian bojowy w Hiszpa­nii, walcząc w składzie Aviazione Legionaria. Doświadczenia zebrane w walkach z radzieckimi samolota mi myśliwskimi...

FIAT C.R.42 FALCO - samolot

Ostatni włoski dwupłatowy samo­lot z serii myśliwców zaprojekto­wanych przez Celestino Rosatelle-go: CR.20, C.R.25, CR.30, CR.32 („CR." oznaczało „Caccia Rosa-telli", tj. „myśliwiec Rosatelli") i produkowanych w latach trzy­dziestych. Prototyp oblatano w 1939 r., gdy większość państw zrezygnowała z...

GHAZALA-BIR HAKEIM - bitwa 1942 r.

Bitwa wojsk niemiecko-włoskich i alianckich, trwająca od 26 maj a do 17 czerwca 1942 r. na terenie Libii . Po porażce w czasie operacj i *„Crusader"(18 listopada 1941 10 stycznia 1942) wojska niemiec-ko-włoskie w Afryce Północnej wycofały się z niemal całej Cyre-1 najki, następnie jednak otrzymały duże...