Włoski dla początkujących

Włoski dla początkujących (Italiensk for begyndere) - duński film z 2000 roku w reżyserii Lone Scherfig, zrealizowany w koprodukcji ze Szwecją. Nakręcony zgodnie z zasadami manifestu Dogma 95 i wyróżniony m.in. Nagrodą Publiczności (czyli nagrodą główną) na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

Czytaj Dalej

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory pisane specjalnie dla młodego czytelnika lub przez niego przyswojone (np. adaptacje dzieł klasyki świat.). Łączy zazwyczaj funkcję estet. z wyrazistym nastawieniem wychowawczym i poznawczym, stawiając sobie za cel...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

TORUŃ i jego związki z literaturą polską

TORUŃ, miasto woj. nad Wisłą. Lokowany przez Krzyżaków 1233 na terenie dawnej osady pol., stanowił T. ważny ośrodek handlowy dzięki położeniu na skrzyżowaniu dróg lądowych. Od XIII w. należał do Hanzy. Rozwój gosp. miasta zahamowała częśc. pod koniec XIV w. konkurencja Gdańska i Krakowa oraz...

Zasiłek dla bezrobotnych

Charakterystyka

Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWA LITERATURA POLSKA

Utwory literackie przeznaczone dla dzieci i młodzieży przez ich twórców, jak też wtórnie, przez zinstytucjonalizowane formy przekazu (wypisy podręcznikowe, antologie czytanek szkolnych itp.), a ponadto przyswajane przez młodego czytelnika dzięki ich atrakcyjności i przystępności (np. postać dziecka...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

Franciszek w realizacji zadań zakonunie przewidywał szczególnej roli dla architektury;nie widział potrzeby wznoszenia specjalnych kościołów zak. -przeciwnie - postulował, aby bracia osiedlali się przy opuszczonychlub zrujnowanych świątyniach (np. S. Damianoi Porcjunkula w Asyżu) i po odbudowaniu używali...

Ignacy Krasicki - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone (1776)

Natomiast powieści Krasickiego odegrały w historii powieści polskiej rolę bar­dzo ważną, i to nie tylko dlatego, że są pierwszymi u nas nowoczesnymi powieściami ale i dla swojej rzetelnej wartości.

Pierwsza pochodzi z wczesnej epoki twórczości Krasickiego, kiedy to walczył on jeszcze nie tyle ze...

Organizacja i zarządzanie - definicje

Organizacja i zarządzanie Wykład I Kierownicy i kierowanie Co rozumiemy pod pojęciem organizacja Organizacja to grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany aby osiągnąć jakiś cel. Co to jest organizacja (w sensie rzeczowym)? Organizacja w sensie rzeczowym - to organizacja, która jest zorganizowana w sposób wysoce sformalizowany i tak, jak każda organizacja ma określony cel. Np. firma, duży koncern, przedsiębiorstwo.

Zarządzanie - ściąga.

Teoria systemów- org jest rozpatrywana jako system posiadający wejścia, proces ich przetwarzania i wyjścia. System charakteryzują następujące cechy: a)całość, a nie oddzielne elementy; b)niezbędne zasilenia czerpane z otoczenia; c)zamiana nakładów w wymagane rezultaty; d)wysyłanie uzyskanych wyników do otoczenia; e)otwartość lub zamkniętość współdziała, albo nie z otoczeniem. Organizacje są systemami otwartymi, które potrzebują stałej współpracy z otoczenie by ...

Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE (RODZAJE ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH STOSOWANYCH WOBEC NICH) 1. Osoba nieletnia: Która po ukończeniu 15 r.ż. dopuszcza się przestępstw przewidzianych w art. 10, 2 Kodeksu Karnego może podlegać odpowiedzialności karnej i odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym. Przestępstwa te, to:  zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem  ciężkie uszkodzenie ciała  gwałt zbiorowy lub ze szczególnym ...

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

Odkąd w 1991 roku doszło do upadku Związku Radzieckiego, na świecie pozostało jedno supermocarstwo - Stany Zjednoczone. Nic nie wskazuje, by miało ono podzielić los swego dawnego przeciwnika w walce o prymat na świecie, wręcz przeciwnie, jego podstawy wydają się być stabilne jak nigdy dotąd. Dominująca pozycja USA sprawia, że nie można być wobec tego państwa obojętnym. Dla milionów ludzi jest ono ucieleśnieniem szatana, ale dla jeszcze większej liczby osób stanowi ...

Socjologia Herbert Spencer

Jednym z prekursorów socjologii i przedstawicielem ewolucjonizmu był Herbert Spencer 1820-1903 , -autor SOCIAL STATICS, THE STUDY OF SOCIOLOGY, oraz 10-ciu tomów SYSTEMU FILOZOFII SYNTETYCZNEJ. Fascynował on swoich współczesnych, ponieważ ukazywał świat doskonale uporządkowany bez pomocy tradycyjnych autorytetów, świat zrozumiały dla ludzi wierzących tylko w naukę. Spencer zakładał zasadniczą jedność świata i praw nim rządzących jako jedną z przesłanek teorii rozwoju ...

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Żaneta Gregorczyk Warszawa 30.XII.2005r Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Grupa: 360 Cykl „B” SOCJOLOGIA Temat : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej STATUS Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 roku a jej otwarcie nastąpiło 2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych.

Wybrane metody i techniki komunikowania się w pracy pielęgniarki

Komunikowanie jest procesem przekazywania i odbierania informacji w czasie kontaktów bezpośrednich między dwiema bądź większą ilością jednostek. W czasie wymiany informacji występuje ciągła zmiana ról ,a mianowicie roli przekazującego informacje i odbierającego ją. Odpowiedź jest dawana w zespoleniu ze zmianami myślenia, uczuć i działań tego, który odpowiada. Niestety zmiany te nie są jednak zawsze dostrzegane. Wymiana informacji jest nieodzownym atrybutem życia. Dla ...

KIERUNKI ROZWOJU TECHNIKI INFORMACYJNEJ W TURYSTYCE

Praktycy gospodarczy powszechnie uważają, że informacja to krwiobieg gospodarki turystycznej, a zatem efektywne wykorzystanie techniki informacyjnej (information technology, IT) jest dzisiaj podstawą jej konkurencyjności i rozkwitu. Należy przypomnieć, że przekształcenia gospodarki spowodowane rewolucją...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

Państwo i społeczeństwo

Zanik warstwy chłopskiej w Italii, wytworzenie się proletariatu oraz ustalenie się opartego na niewolnictwie systemu produkcji, który zatrudniał setki tysięcy niewolników w olbrzymich latyfundiach, doprowadziły w czwartym dziesięcioleciu wieku II p.n.e. do zaostrzenia się...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

Epikureizm w Rzymie i poemat Lukrecjusza

Groza wojen domowych, kryzys form ustrojowych oraz poczucie bezsensu i niepewności życia kazało jednym szukać pociechy w kultach wschodnich i praktykach chaldejskich, innych kierowało do „Ogrodu Epikura". Filozof głoszący hasło „żyj w ukryciu" musiał zyskać...

MOTYW: RODZINA

MOTYW: RODZINA

Wstęp do motywu RODZINA

Molier „Skąpiec”

Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót posła”

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Niezwykle ciepło i pogodnie, a często z dużą dozą humoru, przedstawił Stefan Żeromski dwór w Nawłoci i jego ...

Oblicza patriotyzmu.

Oblicza patriotyzmu.

 

 W wiek XIX wkraczaliśmy bez własnego państwa. Dlatego też dominujące miejsce w świadomości ówczesnego narodu zdominowała problematyka walki o wolność i niepodległość. Polacy ożywiani wolnościowymi i demokratycznymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, stanęli więc z...