Włodzimierz Rudnicki

Czytaj Dalej

KUKIEŁ MARIAN WŁODZIMIERZ (1885-1973) - generał

Oficer I Brygady Legionów, od 1918 r. służył w Wojsku Polskim,początkowo jako zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W cza­sie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. wyróżnił się jako dowód­ca pułku-brygady. W 1926 r. pod­czas przewrotu majowego był do­wódcą grupy wojsk rządowych, a w 1930 r., przeniesiony...

BECHCZYC-RUDNICKA

BECHCZYC-RUDNICKA MARIA KSENIA, z MATAFTINÓW,2° v. Bechczyc-Rudnickim, opatrzona Wstępem J.

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur. 22 VI 1825 w Jaryszowie (Podole), zm. 18 IX 1899 w Poturzycy (wsch. Galicja), przyrodnik, działacz gosp. i kult., kolekcjoner, mecenas. Zgromadzoną przez ojca, Józefa Kalasantego, w Poturzycy cenną bibliotekę przeniósł 1857 do Lwowa, znacznie wzbogacił dziełami...

MACIĄG WŁODZIMIERZ

MACIĄG WŁODZIMIERZ, ur. 3 I 1925 w Brześciu nad Bugiem, krytyk lit., prozaik. Studiował polonistykę na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki; od 1953 czł. zespołu red. tyg. —> „Życie Literackie". Zajmuje się współcz. prozą pol., zwł. jej problematyką ideowo-społeczną (szkic programowy Sprawa...

PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ

PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ, ur. 6 VII 1877 w Opocznie pod Radomiem, zm. 21 X 1930 w Warszawie, prozaik, komediopisarz, poeta. Syn dziennikarza warsz. Henryka, studiował na wydz. filoz. UJ, 1899-1901 przebywał we Francji, Egipcie i Włoszech. W 1901-04 współred. „Głosu Narodu" w Krakowie, 1905 osiadł w...

PIETRZAK WŁODZIMIERZ, pseud. Andrzej Ados, Juliusz Wolden, Balk

PIETRZAK WŁODZIMIERZ, pseud. Andrzej Ados, Juliusz Wolden, Balk, ur. 7 VII 1913 w Warszawie, zm. 22 VIII 1944 tamże, krytyk lit., poeta i prozaik. Jako uczeń gimn. w Kaliszu redagował 1928-31 szkolne pismo „Świt", 1931-36 student prawa UW, uczestniczył w wieczorach poet Koła Polonistów. Czł. Klubu...

RUDNICKA HALINA

RUDNICKA HALINA, ur.

RUDNICKI ADOLF

RUDNICKI ADOLF, ur.

RUDNICKI DOMINIK

RUDNICKI DOMINIK, ur.

RUDNICKI LUCJAN

RUDNICKI LUCJAN, ur.

SŁOBODNIK WŁODZIMIERZ

SŁOBODNIK WŁODZIMIERZ, ur. 19 IX 1900 w Nowoukraince (Ukraina), poeta, tłumacz. Od 1902 mieszkał w Warszawie. studiował polonistykę na UW. Wiersze w czasopismach ogłaszał od 1922. Należał do grupy lit. Smok (1924), nast. do Kwadrygi; 1936 nawiązał współpracę z —> „Lewarem". Po wybuchu wojny...

SOKORSKI WŁODZIMIERZ

SOKORSKI WŁODZIMIERZ, ur. 2 VII 1908 w Aleksandrow-sku (Rosja), działacz polit. i kult., publicysta, krytyk lit., prozaik. W l. międzywojennych czł. PPS-Lewicy i KPP, 1931-36 więziony, współpracownik pism lewicowych („Dziennik Popularny", „Oblicze Dnia"), pod pseud. Andrzeja Sokory ogłosił powieść...

SPASOWICZ WŁODZIMIERZ

SPASOWICZ WŁODZIMIERZ, ur. 16 I .1829 w Rzeczycy (Białoruś), zm. 27 X 1906 w Warszawie, prawnik, polityk, publicysta, krytyk i historyk literatury. Ukończył prawo w Petersburgu, 1852 uzyskał doktorat; 1857-61 prof. prawa na uniw. w Petersburgu; 1859 wydawał z J. Ohryzką czasopismo „Słowo"; 1861 podał...

STEBELSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Mgła, Roman Zero i in.

STEBELSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Mgła, Roman Zero i in., ur. 31 VIII 1848 w Magierowie (wsch. Galicja), zm. 22 XII 1891 w Warszawie, poeta. Studiował w Wiedniu i Lwowie. Pochodził z rodziny ukr. i w tym języku rozpoczął twórczość lit. w czasopismach ukr. 1864 pod pseud. Bojan (wyd. os. opowiadania Monach...

STEYER WŁODZIMIERZ, pseud. Brunon Dzimicz

STEYER WŁODZIMIERZ, pseud. Brunon Dzimicz, ur. 27 VII 1892 w Montrealu (Kanada), zm. 15 IX 1957 w Gdańsku, kontradmirał, 1947-50 dowódca pol. Marynarki Wojennej, pisarz; w czasie I wojny świat, służył w marynarce ros. (gawędziarskie powieści wspomnieniowe Samotny krążownik, druk. 1930 w piśmie „Rybak...

TETMAJER WŁODZIMIERZ

TETMAJER WŁODZIMIERZ, ur. 31 XII 1861 w Ludźmierzu pod Nowym Targiem, zm. 26 XII 1923 w Krakowie, brat przyrodni Kazimierza, malarz, poeta i prozaik, publicysta; działacz ludowy. Studiował malarstwo w krak. Szkole Sztuk Pięknych (gł. u Matejki), w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Ukończył ponadto...

WNUK WŁODZIMIERZ

WNUK WŁODZIMIERZ, ur. 15 V 1915 w Zakopanem, prozaik i publicysta. Ukończył prawo na Uniw. Pozn., studiował filozofię na UJ. W 1939—41 więzień obozów koncentracyjnych (Stuthof, Sachsenhausen), od 1943 w konspiracji w Warszawie. Po wojnie w Sopocie, od 1953 w Krakowie. Działacz Zw. Podhalan. Ogłosił...

WOLSKI WŁODZIMIERZ

WOLSKI WŁODZIMIERZ, ur. 9 X 1824 w Pułtusku, zm. 29 VII 1882 w Brukseli, poeta, powieściopisarz. Osierocony wcześnie przez; rodziców, wychowywał się w Warszawie; jako uczeń 1833-41 gimn. przesłuchiwany był 1841 w związku z patriot. konspiracją (należał do grupy K. Levittoux). Od 1842 (1841?)...

WYSOCKI WŁODZIMIERZ

WYSOCKI WŁODZIMIERZ, ur. 1846 w Romanowie (Wołyń), zm. 11 VIII 1894 w Kijowie, poeta, satyryk. Mieszkał w Kijowie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, przyjaźnił się z E. Orzeszkową i I. Franką; w poł. l. osiemdziesiątych związany był z grupą „ukrainofilów". W. uprawiał satyrę, poemat...

ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Chochlik, Publicola

ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Chochlik, Publicola, ur. 7 XI 1834 w Czechach (wsch. Galicja), zm. 13 II 1902 w Warszawie, satyryk, liryk, powieściopisarz, felietonista. Pochodzenia ziemiańskiego, wychowany na wsi, powracał do niej wspomnieniami przez całe życie. Ukończył szkołę inżynierii wojsk, w...