Władcy Danii

Władcy Danii

Czytaj Dalej

WZORCE PARENETYCZNE - WŁADCA DOSKONAŁY

−  troszczy się o kraj i o poddanych

−  dobry rycerz

−  dobry chrześcijanin (miłosierny)

−  sprawiedliwy i wyrozumiały

−  bronił granic

−  szybkość podejmowania trudnych decyzji

−  dobro ogółu przedkłada nad dobro własne

Wzorce osobowe epoki średniowiecza i ich związek z ideałami epoki (rycerz, asceta, władca)

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenikaniem się barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstw rzymskiego . Filozofia...

Majowie - Władcy

Świat Majów nie stanowił jednej całości w sensie państwa. Poszczególni władcy różnych terytoriów walczyli ze sobą zaciekle: o kontrolę nad szlakami handlowymi, o ziemię, a także o niewolników do pracy i na ofiary. W Palenque - w jednym z lepiej zachowanych miast Majów, na rzeźbionych panelach budynków...

Początki Państwa Polan - pierwsi władcy

A jednak Bolesław odmówił tym żądaniom, decydując się na wojnę.

Polityka władców polskich po zjednoczeniu

Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"

( od rozdziału "Próby zjednoczenia").

Próby zjednoczenia

I

1. 1278r. - śmierć Bolesława Rogatki ( księcia śląskiego).

2. 1279r. - śmierć Bolesława Wstydliwego ( księcia małopolskiego) oraz Bolesława Pobożnego...

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

Kontakt chrześcijaństwa z ludami zamieszkującymi imperium Karolingów sięga nieco wcześniej, przed czasy Karola Wielkiego. Podbite około VI wieku plemiona germańskie po wejściu w kontakt z kulturą imperium rzymskiego nierzadko przyjmowały wiarę chrześcijańską, jednak, jako że Frankowie około 496 r...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Rosja

Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę...

Trzech władców Polski, którzy twoim zdaniem przyczynili się do rozwoju państwa polskiego

BOLESŁAW CHROBRY

Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a...

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zreformowania Kościoła katolickiego. Z Niemiec ruch reformacyjny rozszerzył się m.in. na: Skandynawię, Francję, Czechy, Węgry, Polskę, Anglię...

Władcy średniowiecza - Informacje Ogólne

Mieszko I:

- chrzest

- bitwa pod Cedynią

Chrobry:

- wysłanie Wojciecha do Prus

- zjazd w Gnieźnie

- zajęcie Milska, Łużyc i Miśni

- zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

-wojna z Niemcami i Rusią

- zajęcie Grodów Czerwieńskich

- wyprawa przeciwko Rusi Kijowskiej

- pierwszy król Polski

Mieszko...

Husarz władca

Wygląd: długość 7-8 cm, rozpiętość skrzydeł 1CM1 cm! Odwłok samca błękitny z czarnym rysunkiem, natomiast samicy zielononiebieski z rozległym brązowym rysunkiem. Skrzydła z lekkim odcieniem brązowym lub żółtym. Ta jedna z najbardziej okazałych i niewątpliwie najpiękniejszych...

Pierwsze cywilizacje i ich władcy

W pierwszych osiadłych cywilizacjach Bliskiego Wschodu (Sumerowie, Babilończycy) w pewnym momencie świeccy przywódcy plemienni zawarli rodzaj przymierza z nowo powstałą kastą kapła­nów, dzięki czemu ich autorytet jako władców zyskał uprawomocnienie w wyznawanej przez dany lud religii. Ur-Nammu, jeden...

Władcy Wysp Brytyjskich

W ciągu kilku stuleci Walia i Szkocja łączyły się z Anglią coraz silniejszymi więzami. Tylko Irlandia stała się w XX wieku niepodległym państwem.

Na terytorium Anglii osiadały niegdyś falami kolejne grupy najeźdźców - Celtowie, Rzymianie, Anglowie i Sasi, Duńczycy, wreszcie w roku 1066...

Władcy Francji

Historia Francji zaczyna się wraz z powstaniem państwa Franków, ludu germańskiego, który zajął terytorium rzymskiej Galii po upadku imperium.

W kolejnych wiekach Francją władali królowie, cesarze i rządy kolejnych republik. Na liście największych postaci znajdują się tu Karol Wielki, Ludwik IX...

Władcy Niemiec

Karol Wielki (742-814; cesarz 800-14)

Ludwik I Pobożny (778-840; cesarz 814-840)

Lotar I (795-855; cesarz 840-855)

Ludwik II Niemiecki (822-75; cesarz 855-75). Po śmierci Lotara Ludwik, w wyniku dalszych podziałów państwa, został także panem Italii.

Karol II Łysy (823-77; cesarz 875-77). Karol II, król...

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Bałkańskim

W Danii opozycja liberalna wystąpiła już za rządów Chrystiana VIII (1839-1848).

Rządy Chrystiana VII w Danii

 

Chrystian VII objął władzę jako siedemnastolatek. Rządy sprawował jego pierwszy minister Bernstorff. Doprowadził on do odzyskania Holsztynu i zapoczątkował reformę rolną. Jednak to stworzyło mu opozycję, który wykorzystał Struensee. Miał wielki wpływ na króla i uzyskał władzę dyktatorską...

Władcy Hiszpanii i Portugalii

W dziejach Półwyspu Iberyjskiego zapisało się wielu władców, których ogromne aspiracje pchały do rozszerzania swej władzy na inne państwa kontynentu. Gdy Europa okazała się za ciasna, ruszyli na podbój Nowego Świata.

W VIII wieku większość terytoriów Półwyspu Iberyjskiego została podbita przez...

Władcy Włoch

Nowożytna historia Włoch, zjednoczonych dopiero w latach 60. XIX wieku, pełna jest politycznych zawirowań, wojen i snów o potędze. W ostatnich zaś latach afery w sferach rządowych rzuciły cień na partie rządzące.

Pomimo pełnej chwały przeszłości Włochy były podzielone i pozostawały pod rządami...