Witold Gombrowicz

Witold Gombrowicz

Czytaj Dalej

Witold Gombrowicz

Rita Gombrowicz tak wspomina swojego męża: „Był naturą ludyczną, sokratejską, ale ponieważ miał więcej wrogów niż przyjaciół, w domu bywał stanowczy, wojowniczy.

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

Gombrowicz uważa, że wyrazić siebie w kształcie autentycznym jest bardzo trudno, często bywa to niemożliwe, pisarz uznaje to za świadectwo niedojrzałości całej kultury polskiej.

GOMBROWICZ WITOLD

de Roux, Gombrowicz, P 1971; J. Gombrowicz, Lausanne 1977; A. Gombrowicz, G.

GOMBROWICZ WITOLD

GOMBROWICZ WITOLD, ur.

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

tania się” (zapis według Gombrowicza) z ludem.

Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

WITOLD GOMBROWICZ Według Gombrowicza wszyscy udają przed wszystkimi, każdy gra, nikt nie jest z nikim szczery, wszyscy jesteśmi nieautentyczni, upozowani, sztuczni.

Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru).

w "Mistrzu i Małgorzacie" taką sytuacją jest pojawienie się Iwana Bezdomnego w bieliźnie ze świecą w ręce i świętym obrazkiem w Massolicie skontrastowane ze tragiczną śmiercią Berlioza); najczęstszym celem groteski jest skrytykowanie pewnych faktów, zjawisk przez wyolbrzymienie, aż do śmieszności (MM - do krytyka totalitarnej rzeczywistości i zjawisk tam występujących, "Ferdydurke" krytykuje rzeczywistość XX-lecia w Polsce o raz zjawisko ...

"Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata Forma jest to sposób kontaktowania się z innymi ludźmi; forma jest wymagana, aby zaistnieć w niej w świadomości innych ludzi; tworzy ...

Zniewolenie formą w "Ferdydurke" Gombrowicza

W myśl gombrowiczowskiej zasady człowiek nieustannie podlega formom i sam - jako uczestnik życia społecznego - je tworzy. Jej poczucie daje gombrowiczowska zasada dominacji władzy nad otoczeniem.

Życie i twórczość Witolda Gombrowicza

Gombrowicz współpracował z dziennikami i czasopismami (m. Gombrowicz zmarł 25 lipca 1969 r.

Książę Witold

Książę Witold, sojusznik Jagiełły przeciwko Krzyżakom, nazywany tu wschodnim określeniem kniaź Litwy, znany jest bohaterom utworu ze swoich dawnych wyczynów. Kniaź chytrze zakładników wyciągał, a potem hajże na Niemców! Zamki poburzył, popalił, rycerzy pobił, siła ludu wyścinał (43). Witold...

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

Być może dla oryginalnego pisarza XX wieku, jakim był Gombrowicz, tematyka historyczna, wątek romansowy, podjęta problematyka narodowościowa były zbyt mało oryginalne, przestarzałe, nieaktualne.

Polemika W. Gombrowicza ze schematem zachowań i tradycją literacką

Tworząc tytuł bez znaczenia, odbiega Gombrowicz od zwyczajów przyjętych w literaturze. Gombrowicz ukazuje w utworze groteskowy obraz świata, przedstawia sytuacje udziwnione, nielogiczne, nieprawdopodobne, przejaskrawione, absurdalne.

Interpretacja "Ferdydurke" Gombrowicza

  W myśl gombrowiczowskiej zasady człowiek nieustannie podlega formom i sam - jako uczestnik życia społecznego - je tworzy. Jej poczucie daje gombrowiczowska zasada dominacji władzy nad otoczeniem.

Czy forma jest niebezpiecznym rodzajem zniewolenia człowieka? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do utworu Gombrowicza „Ferdydurke”

Własne rozumienie istoty formy i jej wpływu na człowieka Gombrowicz wyłożył w „Przedmowie do Filidora. Narzucenie określonych zachowań Gombrowicz nazywa ogólnie formą.

BUNIKIEWICZ WITOLD

BUNIKIEWICZ WITOLD , ur. 21 VII 1885 (?) w Dobrkowie(Małopolska), zm. w kwietniu 1946 w Proboszczewicach podPłockiem, prozaik, poeta, komediopisarz, krytyk artyst., tłumacz.Studiował filozofię, historię literatury i sztuki na uniw.we Lwowie, Berlinie, Monachium i Paryżu; 1913 uzyskałdoktorat filozofii. W...

DOROSZEWSKI WITOLD

DOROSZEWSKI WITOLD, ur. 1 V 1899 w Moskwie, zm. 26 I 1976 w Warszawie, językoznawca. Studia językowe rozpoczęte1917 na Uniw. Moskiewskim kontynuował 1918-23 naUW (m. in. pod kier. J. Baudouina de Courtenay i S. Szobera),a uzupełniał 1927-29 w paryskiej Łcole des Langues OrientalesVivantes. Habilitowany 1928...

FERDYDURKE, powieść W. Gombrowicza

Poglądy swe Gombrowicz wykłada w poprzedzonych przedmowami powiastkach alegorycznych, które przerywają tok fabuły.

HULEWICZ WITOLD, pseud. Olwid

HULEWICZ WITOLD, pseud. Olwid, ur. 26 XI 1895 w Kościankach pod Wrześnią, zm. 12 VI 1941 w Palmirach pod Warszawą, brat Jerzego, poeta i prozaik, tłumacz. Od 1917 współwydawca pisma > „Zdrój", prowadził też w Poznaniu wraz z bratem Spółkę Wydawn. „Ostoja". Po jej rozwiązaniu przeniósł się 1922 do...

NAWROCKI WITOLD

NAWROCKI WITOLD, ur. 7 VIII 1934 w Poznaniu, krytyk lit. i historyk literatury, publicysta i tłumacz. Ukończył filologię pol. w WSP w Katowicach, habilitował się na UWr., od 1973 doc. UŚL. Czł. zespołów red.: „Poglądów" (1965-67), „Miesięcznika Lit." (966-70), „Życia Lit." (od 1971), „Zarania...