Witkiewicz

Czytaj Dalej

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Witkiewicz usiłował powstrzymać syna od wdawania się w awantury miłosne, do których przystojny młody człowiek był wyraźnie skłonny. W 1915 roku Stanisław Witkiewicz umarł, nie zobaczywszy syna.

NIENASYCENIE, powieść S.I. Witkiewicza

pismach wyobrażał je sobie sam Witkiewicz. Całą „edukację" Kapena rzucił Witkiewicz na tło dogasającej Polski przyszłości: trzymana żelazną ręką „generalnego kwatermistrza" Kocmołuchowicza (który przypomina nieco Piłsudskiego) - stanowi ona anachroniczne przedmurze, którym umiarkowanie komunist.

POŻEGNANIE JESIENI, powieść S.i. Witkiewicza

Podobnie jak w późniejszym —> Nienasyceniu, Witkiewicz wpisuje dojrzewanie i upadek młodego dekadenta w katastroficzną panoramę rozwoju społ.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Jego rodzice, wybitny krytyk literacki, pisarz i malarz Stanisław Witkiewicz oraz nauczycielka muzyki Maria z Pietrzkiewiczów, zadbali o rozwój intelektualny i artystyczny syna. Witkiewicz po wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich popełnił samobójstwo.

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie „Szewców” S. I. Witkiewicza

Witkiewicz jest jednym z twórców teatru absurdu. Twórcy ci, podobnie jak Witkiewicz - ukazywali w swych dramatach absurdalność losu ludzkiego i absurdalność człowieka w świecie.

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

Myślę, że Witkiewicz chciał w ten sposób ukazać swoją wizję przyszłego społeczeństwa.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885 - 1939)

Pisała:"Witkiewicz własne życie traktował jak stający się w czasie dramat, którego każdyfragment czy epizod reżyserował z absolutną samoświadomością ibezkompromisową odwagą.

NA PRZEŁĘCZY. Wrażenia i obrazy z Tatr, utwór S. Witkiewicza

Relację z wycieczki górskiej połączył Witkiewicz z opisami krajobrazu tatrzańskiego oraz refleksją nad życiem, charakterem i mową górali, budownictwem oraz ich sztuką zdobniczą.

WITKIEWICZ STANISŁAW

WITKIEWICZ STANISŁAW, ur. MATUSZEWSKI Witkiewicz i krytyka subiektywna, w: Z pism, W.

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY, pseud. Witkacy

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY, pseud. czasopismo „Cahiers Witkiewicz" zał.

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Jest to stworzona przez Witkacego koncepcja teatru, mająca go całkowicie zrewolucjonizować. Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu. Celem spektaklu nie jest naśladowanie rzeczywistości, lecz wprowadzenie...

Cechy groteski w oparciu o dramat Witkiewicza i Mrożka

"TANGO" Mrożka:

- Osobliwość zaprezentowanej w "Tangu" rodziny polega na tym, że autor przedstawia ją w konwencji GROTESKOWEGO, komicznego PRZERYSOWANIA - najwyraźniej ośmieszającej deformacji podlegają Stomilowie. - Stomilowie w sposów błazeńsko groteskowy demonstrują swobodę obyczajową...