Wirtualizacja

Wirtualizacja

Czytaj Dalej

Różne oblicza konsumpcji - Wirtualizacja konsumpcji jako wyznacznik nowego sposobu konsumowania

  Ocena wirtualizacji konsumpcji nie jest  jednoznaczna; z jednej bowiem strony pomaga na zdobycie olbrzymiej rzeszy  dóbr konsumpcyjnych, przy stosunkowo niskich nakładach finansowych i czasowych, z drugiej jednak oskarżana jest o zanik prawdziwych więzi społecznych oraz fakt, iż bardzo często prowadzi do rozdwojenia  życia na  świat rzeczywisty i wirtualny, co w konsekwencji przyczynić się może do całkowitego przenikania się obu ...

Wirtualizacja zarządzania kadrami

Definicja Wirtualizacja polega na dzieleniu zasobów komputera na wiele środowisk.

Wirtualizacja połączeń

Wirtualizacja połączeń - sposób konfigurowania połączeń w topologii fizycznej sieci telekomunikacyjnej, polegający na tworzeniu wirtualnej struktury sieci pakietowych (ATM, FR) przez organizowanie połączeń logicznych, charakterystycznych dla tej techniki transmisji.