Winnetou w Dolinie Śmierci

Czytaj Dalej

Czlowiek wobec milosci, smierci i przemijania

Ponadczasowy problem dotyczacy milosci, przemijania i smierci czlowieka, chcialbym omówic analizujac przezycia bohaterów nastepujacych powiesci psychologicznych: "Granicy" Z. Nalkowskiej i opowiadan J. Iwaszkiewicza - "Brzezina", "Matka Joanna od Aniolów" i "Panny z Wilka". Poniewaz problemy poruszane w...

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity. Potrafi być bezwzględny, oschły i wyrachowany. Najważniejszą wartością jest dla niego posiadanie ziemi, bo to ona stanowi o bogactwie i pozycji, jest nawet ważniejsza...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH NA SKUTEK ŚMIERCI RODZICA, ROZWODU

Nie realizowana funkcja ekonomiczno – kontrolna, socjopsychologiczna (emocjonalna, towarzysko – rekreacyjna, kulturalna) Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Dziecko jest osierocone. Sytuacja dziecka po śmierci jednego z rodziców: występuje chęć...

DOLINA ISSY

DOLINA ISSY, powieść Cz.

DOLINA

Dolina Królów wąwóz w Górnym Egipcie, w zachodniej części Teb, z wielkim cmentarzyskiem faraonów 18-20. ) Dolina łez, płaczu przen. Dolina Szczęścia zob.

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce (zwł. w malarstwie) i literaturze od późnego średniowiecza (XIV w.), o genezie dostatecznie nie wyjaśnionej; być może wywodził się z obrzędów roku liturgicznego (przetrwał w rel. dramacie popularnym XVII w.); najwcześniej pojawił się w Niemczech i we...

UWAGI ŚMIERCI NIECHYBNEJ, zbiorek dewocyjnych wierszy J. Baki

UWAGI ŚMIERCI NIECHYBNEJ, zbiorek dewocyjnych wierszy J. Baki, wyd. bezim. w Wilnie 1766; jest to przedruk cz. 2 Uwag rzeczy ostatecznych, wyd. też bezim. tamże t.r.; wydał pod nazw. autora R. Korsak w Wilnie 1807. W kilkunastu wierszach omawia ks. Baka w humorystyczno-rubaszny sposób problem śmierci...

Wojna stuletnia - Od Czarnej Śmierci do pokoju w Bretigny

 

Następca Filipa VI, Jan II Dobry, panujący od 1350 r., odziedziczył w spotęgowanej formie wszystkie ujemne cechy ojca, a awanturnictwo i waleczność łączy z jeszcze większą rozrzutnością. Wojna toczyła się nadal w Bretanii. Jan zapragnął zadać przeciwnikom decydujący cios i zażądał od...

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów.

MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

Pewnej nocy żołnierze zamknęli dojścia do doliny Glen-coe, po czym z pomocą członków rywalizu­jącego klanu Campbellów wymordowali część śpiących członków klanu MacDonal-dów i spalili wieś.

Dolina

Często jako symbol spotykamy dolinę w literaturze taoizmu: szeroka, otwarta dolina symbolizuje otwartość na wpływy niebiańskie; jako miejsce gromadzenia się wody spływającej z gór jest zarazem symbolem duchowej koncentracji.

Zabytki Doliny Loary i Paryża

Najwcześniejsze zamki zbudowane w dolinie Loary były średniowiecznymi warowniami (chteaux forts). ” W wodzie leniwie płynącej rzeki Cher odbija się Chenonceau -jeden z najpiękniej położonych zamków w dolinie Loary.

Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów Polskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Szpiglasową Przełęcz, do Morskiego Oka oraz do Doliny Roztoki.

Dolina Prądnika

Najdłuższa i najpiękniejsza z kilkunastu dolin jurajskich w okolicach Krakowa słynie zwłaszcza z bardzo malowni­czej ponad 20-metrowej skały, zwanej Maczugą Herkule­sa W 1956 roku ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar został objęty ochroną jako Ojcowski Park Narodowy.

Dolina Prądnika

Dolinę kończy (gdy patrzymy w górę biegu potoku) grupa skał Wernyhory, Mickiewicza, Chopina oraz wspaniały jurajski cypel z zamkiem górującym nad doliną.

Dolina Strążyska

Do doliny (ok. Dolina ma 4 km2, rozciąga się od miasta aż po pn. W górnej część doliny Polana Strążyska (1000 m n.

Dolina pięciu jezior

Przez dolinę przechodzą szlaki: czerwony Szlak Solny (z Kołobrzegu do Czaplinka), niebieski (z Połczyna Zdroju do Czaplinka) oraz niebieska ścieżka rowerowa „Dolina Pięciu Jezior" (pętla wokół Czaplinka).

Dolina Drawy

Na tym odcinku płynie w głęboko wciętej dolinie, wartkim nurtem, z licznymi by­strzami, tworząc malownicze przełomy.

Dolina Płocicznej

Jej dolina, szczególnie ciekawa poniżej jeziora Ostro­wiec, z licznymi meandrami i urwiskowymi brzegami, uważana jest za jedną z najpięk­niejszych na Pomorzu.