William

Czytaj Dalej

BLAKE WILLIAM

Blaunt, The An of William B. Nurmi, William B. Buttin, William B. Kubiak, Wstęp, w: William B. Higgins, A Study of the Influence of William B.

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

Po skończeniu studiów William zapragnął posmakować trochę życia w stolicy, więc udał się do Londynu.

FAULKNER WILLIAM

Vickery,The Novels of William F. Lyra, William F. Schmitter, William F. Groteske und Mythische in William F. Brooks, William F.

HAMILTON WILLIAM

Transzendentalphilosophische Überlegungen zur Philosophie Sir William H. Greenberg, Sir William H. Sir William Rowau H. Restaino, John Stuart Mill e William H.

William Golding

William Gerald Golding urodził się 19 września 1911 roku w St. William Golding nie szczędził czasu na swe ulubione zajęcia, jazdę konną i żeglarstwo.

CHANNING WILLIAM ELLERY

(I-VI, Lo 1841-43), Memoir of William Ellery Ch. Channing, The Life of William Ellery Ch. Chadwick, William Ellery Ch. Neal, William Ellery Ch. de Azcárate y William Ellery Ch.

William Szekspir

popadł on w kłopoty finansowe, co może być przyczyną tego, że utalentowany William nie został posłany na uniwersytet. Od tej chwili William Szekspir prosperował bardzo dobrze i zaczął systematycznie wykupywać posiadłości w rodzinnym mieście.

BYRD WILLIAM

The Collected [Vocal] Works of William B. Howes, William B. Fellowes, William B. Andrews, Printed Sources of William B. Watkins, William B.

COWPER WILLIAM

Fausset, William C, Lo 1929; L. Reyshamp, William C. Poetry of William C, NY 1960; L. Hartley, William C. Smith, William C.

Kim jest William Harvey?

William Harvey urodził się w Folkestone, w hrab­stwie Kent, w 1578 roku, jako najstarsze z sied­miorga dzieci. Dwa lata później William Harvey, dzięki rekomen­dacji króla Jakuba I, został wybrany asystentem lekarza w szpitalu św.

BOOTH WILLIAM

Begbie, The Life of William B. Ervine, Good's Soldier, William B. Carpenter, William B. The Faith of William B.

William Blake

Słowem - William Blake. Pielęgnujący go troskliwie w czasie choroby William był załamany.

Angielscy pejzażyści - Thomas Gainsborough, William Turner, John Constable i inni

Artystyczna grupa malarzy prerafaelitów, do których zaliczali się miedzy innymi William Holman-Hunt, John Everett Millais oraz Ford Madox Brown, za najszlachetniejszą formę malarskiego wyrazu uznawali przedstawianie tylko tego, co naturalne.

HAZLITT WILLIAM

Howe, The Life of William H. A Biography of William H. Baker, William H.

HOCKING WILLIAM ERNEST

The Bibliography of William Ernest H. Essays in Honor of William Ernest H. The Political Philosophy of William Ernest H.

Geoffrey Chaucer, William Langland - Wiek Chaucera

Znajdujące się tu odnie­sienia sugerują, iż autorem utworu był ubogi du­chowny, William Langland, choć nie jest także wykluczone, że dzieło to stanowi owoc wysiłku kilku poetów.

Alban William Phillips

Ciekawostki Podnoszą się głosy zastanawiające się dlaczego Alban William Phillips nie otrzymał za swoje osiągnięcia Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

William Kent

Należy wspomnieć, że William Kent jest autorem szeregu innych książek, takich jak: Mechanical Engineers' Pocket - Book, Ekonomia kotłów parowych, Doświadczenia przemysłowe, Rachunkowość kosztów w przemyśle.

CAREY WILLIAM

Walker, William C. Oussoren, William C, Especially His Missionary Principles, Lei 1945; Latourette VI 104-127; S.

CHILLINGWORTH WILLIAM

Hyman, William Ch. The Thought of William Ch.