Wilgotne lasy równikowe

Czytaj Dalej

Lasy Równikowe, Pustynie, Sawanny

W wilgotniejszych miejscach rosną zarówno baobu, akacje, drzewiaste wilczomlecze, jak i drzewa kapokowe, na gałęziach których budują swoje charakterystyczne gniazda wikłacze.

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

Lasy i gospodarka leśna

Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% ) Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli ziemskiej następująco; lasy strefy klimatu umiarkowanego chłodnego; są to lasy iglaste, czyli Tajga ; ciągnące się przez Skandynawię i cała Rosję oraz od Labradoru po Alaskę w Ameryce Północnej i południowo – środkową Kanadę lasy równikowe w strefie wilgotnej; ...

LAS RÓWNIKOWY

Lasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy. Żyją oni w dżungli, w niewielkich grupach, a zajmują się myślistwem i zbieractwem. Mężczyźni polują na ptaki, małpy i słonie, a kobiety budują szałasy i zbierają jadalne korzenie, liście, owady, ślimaki oraz owoce. Pigmeje porzucają...

Lasy i zarośla twardolistne

CHAPPARAL

Są to niskie, wiecznie zielone zarośla występujące w Ameryce Północnej.

JAŁOWIEC

Jest to iglaste, wiecznie zielone drzewo występujące w Ameryce Północnej, często hodowane z powodu swojej pięknej, zwężającej się ku górze koronie.

FIGI

Figa może występować w formie drzewa lub...

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat stosunkowo chłodny i ulegający wpływowi klimatu...

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

Śląska RZEPAK i RZEPIK oleiste rośliny, Uprawa: wyżyny, niziny i przedgórza Gleby: bardzo dobre, wilgotne, Produkcja oleju, makuchy (odpady) to pasza TYTON i CHMIEL Gleby: bardzo dobre uprawa: Wybrzeże, Pojezierza, Wyż Kielecka i Sandomierska LEN I KONOPIE spada produkcja; Uprawa: Wielkopolska, Pojezierze Pomorskie, Wyż.

Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

Lasy iglaste

W wilgotnych lasach szpilkowych rosną takie grzyby jak sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus), którego nieprzyjemny zapach roznosi się w większości lasów sosnowych.

Lasy - Typy lasów

Na bardziej wilgotnym podłożu, gdzie grunt może być całkiem podmokły lub nawet bagnisty, gatunkami dominujących drzew są olchy, jesiony i wierzby. Bezkręgowce te wykorzystują wszystkie częś­ci tej rośliny - liście, gałęzie, pędy, pień główny i korzenie, a także wilgotne, gnijące dziuple.

Lasy deszczowe

W wilgotnej strefie tropików, gdzie występują lasy monsunowe, pora sucha, która trwa trzy, czte­ry miesiące jest wyraźnie zaznaczona.

Lasy namorzynowe

Lasy namorzynowe, nazywane inaczej lasami mangrowymi, są typowymi zespołami roślinnymi spokojnych brzegów tropików i subtropików. Wy­stępujące tam gatunki drzew posiadają unikalną zdolność wytwarzania korzeni, które wystają po­nad słoną lub słonawą wodę. Brzegi południowo-wschodniej Azji mają...

Cyzm jest wilgotny klimat zwrotnikowy_

Obszary te cechuje bardzo wysoka tempe­ratura (25-27°C) utrzymująca się przez cały rok, roczne opady dochodzące nawet do 1800 # 2500 mm, duża wilgotność powietrza oraz inten­sywne nasłonecznienie. Gorące masy po­wietrza unoszą się w górę tworząc układy niżo­we, w kierunku których wieją wilgotne wiatry z południowego-zachodu.

Czym są lasy?

Leśnictwo zajmuje się problemami zarządzania lasami i ich eksplo­atacji. Są to kwestie niezwykle istotne, jako że lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych. Musimy je właściwie pielęgnować, by móc czerpać z ich bogactwa teraz i w przyszłości. Obecnie lasy pokrywają około 30%...

Jak chronić lasy?

Las, aby prawidłowo się rozwijał, musi być właś­ciwie pielęgnowany. Sekret polega na tym, by wy­cinać jedynie tyle drzew rocznie, ile w tym samym czasie osiągnie wiek wyciętych. Trzeba więc wy­cinkę starannie planować. Jedną z metod planowej wycinki jest wycięcie wszystkich drzew z danego obszaru...

Czym charakteryzuje się klimat wilgotny?

Wietrzenie chemiczne jest szczególnie intensywne w warunkach gorącego i wilgotnego klimatu.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

W miejscu wilgotnym, cienistym, zamieszkanym przez ropuchy zwyczajne czy żaby dalmatyńskie, już po następnej powodzi może się rozciągać sucha i gorąca piaszczysta łacha, gdzie będą się uwijać trzyszcze i dzikie pszczoły; tam, gdzie przez las łęgowy wije się leniwie zarastająca odnoga rzeki, może powstać nowe ramię o rwącym nurcie, i tak dalej.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

W wilgotnych lasach łęgowych występuje jeszcze jeden gatunek drzewa bardzo typowy dla łęgu złożonego z drzew o miękkim drewnie, szczególnie rzucający się w oczy na początku maja, kiedy to jego białe, gronowe kwiatostany przypominające bez rozsiewają oszałamiający, czasami aż niemiły zapach, a z których później powstają małe, czarne owoce.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

 

W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z torfowiskami, wiedziano od dawna: zwodnicze brody, częste mgły, niezdrowy, zimny i wilgotny klimat zwiększający podatność na choroby.