Wilgotne lasy równikowe

Czytaj Dalej

Jakie są rodzaje lasów?

Wyróżnia się wiele rodzajów lasów w zależności od obszaru, na którym występują oraz od drzew, jakie w nich rosną, na przykład wilgotne lasy rów­nikowe, wilgotne lasy podzwrotnikowe, lasy liś­ciaste strefy umiarkowanej oraz borealne lasy igla­ste.

Nie ma życia bez H2O - Obieg wody

Strefa wilgotnych lasów tropikalnych musiałaby zamienić się w pustynię! Bez terenów wilgotnych pogoda również u nas miałaby znacznie bardziej ekstremalny charakter.

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

Degradacja gleb

Szczególnie silna erozja gleb spowodowana wymywaniem zachodzi w gorącym, wilgotnym klimacie równikowym.

Zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka

karczowanie wilgotnych lasów równikowych, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu.

Ameryka

W strefie klimatu równikowego wilgotnego (nizinny nad Amazonką i wzdłuż wybrzeży Ameryki Środkowej) występują: - wilgotne lasy równikowe, bogate gatunkowo, z cennymi gatunkami drzew (kauczukowiec, orzesznica brazylijska).

Azja - Indie: Środowisko

Ghaty Zachodnie są wyższe od Ghatów Wschodnich i porośnięte w niższych partiach wilgotnymi lasami równikowymi .

Główne ekosystemy lądowe świata

Główne ekosystemy lądowe świata a) Tundra b) Tajga c) Lasy liściaste klimatu umiarkowanego d) Lasy i zarośla twardolistne (roślinność śródziemnomorska) e) puszcza tropikalna (tropikalny las deszczowy, wilgotny las równikowy) f) namożyny g) tropikalny las suchy h) sawanna i) step j) pustynie k) ekosystemy górskie

LAS RÓWNIKOWY

Lasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy. Żyją oni w dżungli, w niewielkich grupach, a zajmują się myślistwem i zbieractwem. Mężczyźni polują na ptaki, małpy i słonie, a kobiety budują szałasy i zbierają jadalne korzenie, liście, owady, ślimaki oraz owoce. Pigmeje porzucają...

Lasy Równikowe, Pustynie, Sawanny

W wilgotniejszych miejscach rosną zarówno baobu, akacje, drzewiaste wilczomlecze, jak i drzewa kapokowe, na gałęziach których budują swoje charakterystyczne gniazda wikłacze.

Środowisko naturalne na Świecie

Są to :tundra , tajga , lasy liściaste klimatu umiarkowanego , stepy , pustynie i półpustynie , sawanny i wilgotne lasy równikowe . Nastąpiło zmniejszenie wilgotności powietrza , zwiększyły się dobowe i roczne wahania temperatury .

Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

Przyczyny powstawania pustyń: - obszary cienia opadowego, gdzie wilgotne powietrze nie ma dostępu ze względu na sąsiedztwo gór lub oddalenie od zbiorników wodnych.

Biomy kuli ziemskiej - Puszcza Tropikalna

Wilgotny las równikowy ma wyraźnie zaznaczoną strukturę warstwową. Formą dominującą są wysokie drzewa co wynika z faktu, że w warunkach, gdy temperatura i wilgotność są optymalne, czynnikiem ograniczającym staje się światło.

Budowa komórki i funkcje jej składników - Podział komórki

Mitoza

Profaza:

- z siateczki chromatynowej wyodrębniają się chromosomy

- w późnym stadium profazy można wyróżnić w każdym chromosomie dwie chromatydy

- pod koniec profazy znika błona jądrowa i jąderko, wykształca się wrzeciono kariokinetyczne

- część włókien wrzeciona łączy się z...

Przestrzenna organizacja komórki

Przestrzenna organizacja komórki: składniki plazmatyczne-cytoplazma, jądro komórkowe wraz z jąderkiem, mitochondria, siateczkę wewnątrzplazmatyczna, lizosomy i aparat Gogiego oraz plastydy, wystepujace tylko w komorkach roslinnych. Te skladniki to protoplast. Skłądniki nie plazmatyczne to niektóre wakuole...

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Są to zwierzęta zamieszkujące wody słodkie i słone oraz wilgotne gleby i ściółki, oddychają zatem tlenem zawartym w wodzie.

Jaśmin nagokwiatowy

Sadzi się je do skrzynek w wilgotne podłoże składające się z torfu oraz kory - w stosunku 1:1.

Cymbidium

Po przekwitnięciu należy przesadzić przegęszczone rośliny do większej doniczki, używając bardzo wilgotnej ziemi dla storczyków.

Skrzydłokwiat Wallisa

Zwiększ wilgotność. Ten wytrwały szkodnik nie znosi wysokiej wilgotności i można go zniechęcić, regularnie zraszając wodą spód liści.

Kroton "aucubifolium"

Przenieś roślinę w cieplejsze miejsce i zwiększ wilgotność powietrza. przenieś w chłodniejsze miejsce i zwiększ wilgotność powietrza. Zwiększ wilgotność powietrza.