„Dzieci wilcze"

„dzieci wilcze"; określenie to odnosi się do dzieci żyjących w skrajnej izolacji, w warunkach poważnego za­grożenia dla ich normalnego rozwoju. Zaniedbania w zakresie wychowania dają znać o sobie we wszystkich sferach rozwoju, a szczególnie mocno zaznaczają się w opóźnieniach roz­woju mowy. Zdarza...

WILCZE STADA

Taktyka działania U-bootów wpro­wadzona przez dowódcę niemieckiej floty podwodnej adm. Karla *Dónit-za. Po raz pierwszy zastosowana w październiku 1939 r. i rozwijana od lipca 1940 r. W pierwszym okre­sie ugrupowanie składało się z 3-4 U-bootów, później zwiększono liczeb­ność działających wspólnie...