Wilanów (dzielnica Warszawy)

Czytaj Dalej

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Warszawa... U progu trzeciego tysiąclecia ma ponad 2 mln mieszkańców, jest wielkim i ważnym miastem, jest stolicą. Tutaj mieszczą się wszystkie państwowe urzędy, parlament, siedziba prezydenta, wszystkie ministerstwa. Także większość ważnych wydarzeń artystycznych ma miejsce w Warszawie. Nie ma...

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Andrzej Zahorski, Szymon Askenazy i jego dzieło. Urodzony w 24.12.1867 r., kult Mickiewicza w rodzinie. W 1883 wstąpił na Wydział Prawa cesarskiego Uniwersytetu warszawskiego, ukończone w 1887 potem dwuletnia praktyka sądowa. Zachęcony przez Pawińskiego podjął dalsze studia historyczne w Getyndze, tu pracował pod kierunkiem Marka Lehmanna. Doktorat 1894 nacisk na grę sił mocarstw europejskich wokół Polskiego bezkrólewia. Wprowadzony do zespołu autorów wielkiej encyklopedii ...

Warszawa jako produkt turystyczny

Warszawa Jako Produkt Turystyczny Warszawa jako produkt turystycznych Opisywanym przeze mnie produktem turystycznym jest historyczne miasto Warszawa. Warszawa jest miastem niezwykłym, położonym w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu. Stolica Polski intryguje przyjezdnych swoją historia jak i klimatem. Ciekawi swoją odmiennością. Tu przenikają się wpływy kultury zachodniej i ...

Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

Oczywiście od kształtowania dziecięcych umiejętności liczenia, a więc od liczenia przedmiotów, obliczania wyniku dodawania i odejmowania, a także od porównywania liczby elementów w zbiorach. Umiejętności te zalicza się do przejawów dziecięcej inteligencji, gdyż służą one dziecku do poznawania i...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

W czasie wojny obronnej Polski 1939 oblężona Warszawa stawiała przez 3 tygodnie opór Niemcom. Warszawa była od pierwszego dnia wojny jednym z głównych celów uderzeń niemieckiego lotnictwa. Czynną OPL miasta stanowiła brygada pościgowa (54 samoloty myśl. P-7 i P-11; dowódca płk pilot S. Pawlikowski)...

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

Komunistyczne organizacje konspiracyjne przed powstaniem PPR

W początkach okupacji rewolucyjny ruch robotniczy znalazł się w trudnej sytuacji politycznej w stanie dużego rozproszenia organizacyjnego. Wiadomo, iż w 1938 r. Na mocy decyzji Międzynarodówki Komunistycznej Komunistyczna Partia Polski została...

Warszawa

W roku 1611 Zygmunt III Waza i jego dwór osiedli na stałe w Warszawie, przenosząc tu stolicę Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej hitlerowcy postanowili wymazać ją z mapy świata. Losy miasta były często tragiczne, tak jak dzieje narodu. Najdramatyczniejszym okre­sem była II wojna światowa, a...

Powstanie i rozwój teatru polskiego

Polska wywodzi się z kręgu kultury chrześcijańskiej, dlatego początków naszego rodzimego teatru należy szukać w liturgii obrzędów kościelnych. Quem quaeritis? (Kogo szukacie?) Jesum Nasarenum (Jezusa Nazareńskiego) - od tych słówi na poły mówionych, na poły śpiewanych, zaczął się teatr...

WARSZAWA

Nazwa miejscowości znaczyła: zagroda (dom, wieś) Warsza; imię Warsz było zdrobnieniem imienia Warcisław (znanego też jako Wrocisław-i stąd nazwa miasta Wrocław).

Od imienia Warsz powstała Warszewa wieś, potem po prostu Warszewa. Mazowszanie z obawy, aby ich nie posądzono (tym razem zresztą...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

Ustrój samorzadowy w Warszawie

Ustrój administracji samorządowej w Warszawie W myśl ustawy z dnia 25 marca 1994 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy ( DZ.U.1994.48.195,1994.86.396,1995.124.601,1998.127.847), Warszawa jest związkiem komunalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym z późniejszymi zmianami uchwalanymi w Dziennikach Ustaw. Miasto Stołeczne Warszawa tworzą gminy takie jak: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Centrum,

Bismarck a sprawa Polska

Otto von Bismarck, którego sylwetkę i stosunek do sprawy polskiej chcę przedstawić w tej pracy, urodził się w 1815 roku – w roku, w którym miały miejsce ważne wydarzenia w dziejach jego ojczyzny. Na mocy uchwał kongresu wiedeńskiego Prusy znacznie się rozszerzyły otrzymując część Saksonii i Księstwa Warszawskiego, Pomorze Zachodnie i Rugię, a na zachodzie Nadrenię i Westfalię. Wszystkie kraje niemieckie wraz z Austrią zostały połączone w tzw. Związek Niemiecki,

Zycie AugustaIII Wettyna - przykład bibliografii

ŻYCIE AUGUSTA III WETTYNA BIBLIOGRAFIA 1.Buchwald - Pelcowa P., Satyra czasów saskich, Ossolineum 1969. 2.Cieślak E., Rumiński J., Raporty rezydentów francuskich w Gdańsku w XVIII wieku, Gdańsk 1968. 3.Cieślak E., Stanisława Leszczyński, Warszawa 1982. 4. Cieślak E., W obronie króla Stanisława Leszczyńskiego, Gdańsk 1986, s. 58. 5.Dernałowicz M., Portret Familii, Warszawa 1974. 6.Gierowski J.,A., Historia polski 1505-1764, Warszawa 1984, s. 269-275. 7.Kitowicz J.,

Pałac Kultury i Nauki - rozważania o ...

Kiedy zdecydowałam się pisać ten a nie inny temat, udałam się do centrum by wnikliwie obejrzeć przedmiot moich rozważań. Stanęłam przed tym monumentem i zaczęłam mu się przyglądać, Samo obejście tego Kolosa zajęło mii trochę czasu. Jedynymi ludźmi oglądającymi Pałac Kultury Nauki oprócz mnie (a moja osoba przyglądająca się „Patykowi” i robiąca notatki budziła żywe zainteresowanie) byli jeszcze azjatyccy turyści (na nich jeszcze patrzono z politowaniem, na ...

Transport w polsce i na świecie

Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Sprawnie funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę narodową, natomiast poważne zaniedbania w tej dziedzinie istotnie ograniczają możliwość jej dalszego rozwoju. Szczególna rola transportu w procesie rozwoju gospodarczego uzasadnia zatem celowość określenia kierunków polityki transportowej, narzędzi oraz metod jej realizacji w powiązaniu z ogólną koncepcją polityki ...

Organizacja Rekreacji w dzielnicy Gocław

Po II wojnie na terenach założono lotnisko sportowe Aeroklubu Warszawskiego. Po jego zamknięciu, od II połowy lat 70-tych, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" zbudowała na jego miejscu największy na Pradze zespół mieszkaniowy Gocław - Lotnisko złożony z osiedli: Orlik, Jantar, Iskra oraz Wilga. Jako jedno z największych blokowisk w mieście, Gocław jest sypialnią dla około 50 000 mieszkańców. Mimo to, zabudowa jest stale zagęszczana - niestety, przez ...

Pałac w Wilanowie

Wzniesiona przez włoskiego architekta Augustyna Loc-ciego, byta dwukrotnie przebudowywana za życia kró­la, nabierając coraz większego rozmachu i elegancji Nazwano ją Villa Nova, co wkrótce spolszczono na Wilanów. De­koracją wnętrz zajmowali się najwybitniejsi artyści owych cza­sów, w tym wykształcony za...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WSTĘP:

Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów. Antygona z tragedii Sofoklesa, a także cała jej rodzina, poznali ciężką rękę przeznaczenia. W utworach...

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

 

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty...