Więzadło obłe macicy

Więzadło obłe macicy

Czytaj Dalej

Więzadło obłe macicy

Więzadło obłe  nie ma specjalnego znaczenia mechanicznego; w prawidłowym położeniu macicy jest ono rozluźnione i nawet w silniejszym przemieszczeniu macicy nie napina się ponieważ nic bardzo silnie przyczepione jest u swego drugiego końca, w obrębie warg sromowych i wzgórka łonowego.

Tętnica więzadła obłego macicy

więzadła obłego macicy (a. macicznej) , oddaje mu gałązki i kończy się na wzgórku łonowym i w wargach sromowych większych.

Więzadło szerokie macicy

przymacicze (parametrium) oprócz z tkanki łącznej i tłuszczowej składa się z obfitego splotu żylnego macicznego i pochwowego, tętnicy macicznej, naczyń chłonnych oraz nerwów i odcinka końcowego mocz o-wodu, który tu przed wejściem do pęcherza krzyżuje od dołu tętnicę maciczną.

Więzadła stawowe

Więzadła stawowe (hgamenta articularia*) Są to silniejsze pasma błony włóknistej torebki maziowej. Zbudowane są one, podobnie jak ścięgna mięśni, z tkanki łącznej włóknistej zbitej. Bardzo często granice tych pasm więzadłowych nie są ostre i nie dają się wyodrębnić ze ściany torebki...

Więzadło podłużne przednie

Więzadło podłużne przednie (ligamentum longitudinale anterius) biegnie na przedniej powierzchni trzonów kręgów. Rozpoczyna się ono na guzku gardłowym części podstawnej kości potylicznej, rozszerza się ku dołowi, zachodząc na boczne powierzchnie trzonów, gdzie częściowo przykrywa więzadła...

Więzadło podłużne tylne

Więzadło podłużne tylne (li-gamentum longitudinale posterius) leży na tylnej powierzchni trzonów kręgów wewnątrz kanału kręgowego. Rozpoczyna się ono jako szerokie, cienkie pasmo na stoku kości potylicznej oraz na przednim brzegu otworu wielkiego kości potylicznej i biegnie wzdłuż kręgów...

Więzadła żółte

Więzadła żółte (ligamenta flava) albo międzyłukowe przylegają bezpośrednio od tyłu do torebek stawów międzykręgowych, które wzmacniają. Górne więzadło żółte leży między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, dolne — między piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową. Są to błony...

Więzadła międzypoprzeczne

Więzadła międzypoprzeczne (ligamenta intertransversaria) przebiegają między wyrostkami poprzecznymi sąsiednich kręgów. Są one zbudowane z tkanki łącznej włóknistej. W okolicy lędźwiowej są cienkie i błoniaste, w części piersiowej kręgosłupa występują w postaci okrągłych pasemek...

Więzadła międzykolcowe

Więzadła międzykolcowe (ligamenta interspinalia) są to płaskie pasma więzadłowe rozciągające się między zwróconymi do siebie brzegami sąsiednich wyrostków kolczystych. Są one najlepiej rozwinięte na kręgach lędźwiowych, najsłabiej — na kręgach szyjnych. Włókna tych więzadeł przebiegają na...

Więzadło karkowe

Więzadło karkowe (ligamentum nuchae) jest rozpięte między kością potyliczną a wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych w płaszczyźnie pośrodkowej, jako nieparzysta, trójkątna błona włóknista. U góry przyczepia się ona do grzebienia potylicznego zewnętrznego; od przodu — do guzka tylnego kręgu...

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w...

Więzadło wierzchołka zęba

Więzadło wierzchołka zęba (ligamentum apicis dentis), cienkie, okrągłe, leży w płaszczyźnie pośrodkowej ciała do przodu od więzadła krzyżowego i łączy szczyt zęba z przednim brzegiem otworu wielkiego kości potylicznej. Więzadło to, mechanicznie bez znaczenia, zasługuje na uwagę, ponieważ...

Więzadła skrzydłowate

Więzadła skrzydłowate (ligamenta alaria) są to silne pęczki więza-dłowe rozpoczynające się na stronach bocznych zęba i biegnące z prawej i z lewej strony skośnie ku górze i bocznie, a kończące się na stronie przyśrodkowej kłykci potylicznych. Również one są położone do przodu od więzadła...

Więzadło promieniste głowy żebra

Więzadło promieniste głowy żebra (ligamentum capitis costae radiatum), szerokie i płaskie, biegnie na powierzchni przedniej torebki stawowej, którą wzmacnia. Ciągnie się ono od głowy żebra do powierzchni bocznej odpowiednich trzonów kręgów i krążka międzykręgowego. włókna biegną rozbieżnie w...

Więzadło śródstawowe głowy żebra

Więzadło śródstawowe głowy żebra (ligamentum capitis costae intraarticu-lare) znajduje się wewnątrz stawu; biegnie ono od grzebienia głowy do krążka międzykręgowego i przeważnie dzieli staw na dwie komory, górną i dolną, z których każda ma własną jamę i torebkę stawową. Stawy pierwszego...

Więzadło żebrowo-poprzeczne

Więzadło żebrowo-poprzeczne (ligamentum costotransversarium) jest krótkie, szerokie i poziomo rozpięte między tylną powierzchnią szyjki żebra a powierzchnią przednią wyrostka poprzecznego odpowiadającego mu kręgu. Włókna biegną od żebra skośnie ku tyłowi i przyśrodkowo. Więzadło to wypełnia...

Więzadło żebrowo-poprzeczne górne

Więzadło żebrowo-poprzeczne górne graniczy do przodu z naczyniami i nerwami międzyżebrowymi, zaś jego brzeg przyśrodkowy zamyka otwór między więzadłem a trzonem kręgu, przez który gałęzie tylne tych naczyń oraz gałęzie grzbietowe nerwów piersiowych kierują się ku...

Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe

Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe (ligamenta sternocostalia radia-ta), przednie i tylne. Więzadła te w postaci szerokich i cienkich pasm biegną rozbieżnie z powierzchni przedniej i tylnej mostkowych końców chrząstek żebrowych na mostek. Są silniejsze po stronie przedniej niż tylnej, częściowo...

Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe

Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe (ligamentum sternocostale in-traarticulare) Więzadło to znajdujemy stale tylko między drugą chrząstką żebrową a mostkiem. Jest to płytka chrząstki włóknistej, która biegnie od przy środkowego końca drugiej chrząstki żebrowej do miejsca połączenia...

Więzadła stawowe

Odróżniamy trzy więzadła. Więzadło boczne (ligamentum lateraleI), mocne, trójkątne, wzmacnia torebkę stawową i biegnie skośnie od przodu i góry do tyłu i ku dołowi (ryc. 266). Rozpoczyna się ono bocznie szeroko na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej i zwężając się przyczepia do...